V CVCA je možná dvojí forma členství – řádné a přidružené.

Řádnými členy jsou PE nebo VC investoři, kteří spravují a investují finanční prostředky třetích osob.

Přidruženými členy jsou subjekty poskytující v oblasti PE nebo VC poradenské, finanční či jiné služby související s investováním. Jedná se zejména o právnické, daňové či finanční transakční poradce, banky a pojišťovny.

Pro vstup do asociace je zapotřebí vyplnit písemnou žádost a získat doporučení k přijetí od tří členů představenstva. Formuláře můžete vyplnit online zde.

Roční poplatek za členství činí bez ohledu na formu členství 40 000 Kč.