The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

Na Šafránce 22
101 00 Praha 10
tel.: +420 724 342 395

Prezident asociace: Jiří Beneš
e-mail: 

Výkonná ředitelka: Zuzana Picková
e-mail: 
tel.: +420 603 783 503

Administration, Event Manager: Veronika Haissingerová
e-mail: 
tel.: +420 724 342 395