CVCA zakládá pro výkon některých svých odborných aktivit poradní skupiny. Jejich cílem je podílet se na činnostech, které jsou důležité pro CVCA nebo Invest Europe a vyžadují specifické odborné znalosti a zkušenosti. Výstupy pracovních skupin se zveřejňují na webových stránkách a prezentují členům CVCA na společných akcích, které organizujeme.

Poradní skupina pro legislativu a daňovou problematiku (Tax & Legal Committee / TLC)

Zabývá se připomínkováním legislativních návrhů týkajících se PE/VC v České republice, ale i na úrovni EU. TLC také komentuje záměry vypracované státními orgány a připravuje podklady k důležitým jednáním s tvůrci zákonů.

Předsedou TLC je pan Tomáš Doležil (JŠK). Dalšími členy skupiny jsou Jan Topinka (Havel & Partners), Jan Procházka (KPMG Legal), Michal Jašek (Clifford Chance), Michal Trnka (Deloitte) a Aleš Zídek (R2G).