CVCA řídí sedmičlenné představenstvo volené valnou hromadou. Šest zástupců je z řad řádných členů CVCA a sedmým je předseda Tax&Legal Committee. Představenstvo volí ze svých členů prezidenta.

Představenstvo se schází nejméně jednou za čtvrt roku.

Jiří Beneš, prezident CVCA
Genesis Growth Equity Fund

Michal Aron
ARX Equity Partners

Emília Mamajová
ESPIRA Investments

Vladimír Jež
Credo Ventures

Luděk Palata
VERSUTE INVESTMENTS

Jaroslav Sopuch
SkyLimit Investments

Tomáš Doležil
JŠK advokátní kancelář
Předseda Tax&Legal Committee