CVCA řídí sedmičlenné představenstvo volené valnou hromadou. Šest zástupců je z řad řádných členů CVCA a sedmým je předseda Tax&Legal Committee. Představenstvo volí ze svých členů prezidenta.

Představenstvo se schází nejméně jednou za čtvrt roku.

Jiří Beneš, prezident CVCA
Genesis Growth Equity Fund

Michal Aron
ARX Equity Partners

Emília Mamajová
ESPIRA Investments

Jaroslav Trojan
Nation 1

Tomáš Doležil 
JŠK advokátní kanceláře
Předseda Tax&Legal Committee

Jaroslav Sopuch
SkyLimit Investments

Rustam Kurmakaev
Mid Europa Partners