Účetní závěrky

2023

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2023
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2023
Příloha v účetní závěrce 2023

2022

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2022
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2022
Příloha v účetní závěrce 2022

2021

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2021
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2021
Příloha v účetní závěrce 2021

2020

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2020
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2020
Příloha v účetní závěrce 2020