Stanovy CVCA platné od roku 2018 jsou ke stažení zde.

CVCA se řídí etickým kodexem EVCA. Etický kodex si můžete v anglickém jazyce stáhnout zde.