Stanovy CVCA platné od roku 2019 jsou ke stažení zde.

CVCA se řídí etickým kodexem asociace Invest Europe, který je součástí 2018 Handbook of Professional Standards.
Verzi v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde.