CVCA je asociace, která zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v ČR. Členy asociace je naprostá většina fondů private equity a venture kapitálu působících v České republice (řádní členové). Vedle fondů jsou členy CVCA také společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu poskytují poradenské služby, a také banky a pojišťovny (přidružení členové).

CVCA je členem Invest Europe, evropské asociace private equity a venture kapitálu, která sdružuje fondy a národní asociace působící na evropském trhu. CVCA je také v úzkém kontaktu s asociacemi zejména v regionu CEE.

Hlavním cílem CVCA je podpora private equity a venture kapitálu, jeho rozvoj mj. prostřednictví odstraňování administrativních a legislativních bariér a také rozšiřování povědomí o možnostech a významu private equity a venture kapitálu v České republice.