The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

Na Šafránce 22
101 00 Praha 10
tel.: +420 724 342 395

Prezident asociace: Jiří Beneš
e-mail: benes@cvca.cz

Výkonná ředitelka: Zuzana Picková
e-mail: pickova@cvca.cz
tel.: +420 603 783 503

Administration Manager: Kateřina Dvořáková
e-mail: dvorakova@cvca.cz
tel.: +420 724 342 395