Česká spořitelna

Adresa
Budějovická 1518/13a 
140 00 Praha 4
+420 956 714 130
www.csas.cz
jseger@csas.cz
Kontaktní osoba
Jan Seger
Partner
jseger@csas.cz
Informace o společnosti
Česká spořitelna, a.s. je největší bankou na českém trhu podle počtu klientů a zaujímá rovněž druhé místo na českém trhu z hlediska celkového objemu spravovaných aktiv. Finanční skupina České spořitelny nabízí pod jednou značkou komplexní škálu moderních finančních produktů a služeb, které splňují nejnáročnější požadavky jejích klientů. V oblasti „Private Equity & Venture Capital“ Česká spořitelna, a.s. již několik let investuje prostřednictvím fondů rizikového a rozvojového kapitálu. V současné době je Česká spořitelna, a.s. aktivním investorem v několika fondech, které se specializují na investování v České a Slovenské republice.