Komerční banka, a.s.

Informace o společnosti
Komerční banka, a.s. patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice i v regionu střední a východní Evropy. Komerční banka, a.s. poskytuje klientům prostřednictvím bankovních poradců, přímého bankovnictví a vybraných specialistů platební služby, financování obchodu, leasing, faktoring, provozní a investiční financování, strukturované a akviziční/leveraged financování, klubové/syndikované financování, projektové financování, správu aktiv a služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby v závislosti na individuálních potřebách klienta.