Komerční banka, a.s.

Adresa
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
+420 222 008 600
+420 222 008 538
www.kb.cz
michal_kunc@kb.cz
Kontaktní osoba
Ing. Martin Andraško
Head of Wealth Planning & Financing, Private Banking

Ing. Michal Kunc
Head of Structured Finance, Investment Banking
michal_kunc@kb.cz
Informace o společnosti
Komerční banka, a.s. patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice i v regionu střední a východní Evropy. Komerční banka, a.s. poskytuje klientům prostřednictvím bankovních poradců, přímého bankovnictví a vybraných specialistů platební služby, financování obchodu, leasing, faktoring, provozní a investiční financování, strukturované a akviziční/leveraged financování, klubové/syndikované financování, projektové financování, správu aktiv a služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby v závislosti na individuálních potřebách klienta.