Česká exportní banka, a.s.

Adresa
Vodičkova 34
110 00 Praha 1
www.ceb.cz
Kontaktní osoba
Ing. Miroslav Stříbrný
Ředitel úseku exportního financování
miroslav.stribrny@ceb.cz
Informace o společnosti
Česká exportní banka (ČEB) nabízí širokou paletu produktů a řešení pro vývoz výrobků, služeb a technologických celků i pro investice a expanzi českých firem do zahraničí. Posláním ČEB je posilovat internacionalizaci českých firem a konkurenceschopnost českého exportu. Banka vznikla v roce 1995. Od té doby podpořila přes 1860 obchodních případů ve více než 94 zemích světa v objemu přesahujícím 380 miliard korun.