Deloitte Česká republika

Adresa
Italská 2581/67
Vinohrady, 120 00 Praha 2
Budova Churchill I
+420 246 042 500
www.deloitte.com
dusevc@deloittece.com
Kontaktní osoba
Dušan Ševc
Partner
dusevc@deloittece.com
Informace o společnosti
V České republice působí následující společnosti: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Deloitte Security s.r.o. a ELBONA AUDIT s.r.o. (společně dále jen “Společnosti Deloitte v České republice”), které jsou dceřinými nebo přidruženými společnostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte v České republice jsou předními poskytovateli odborných služeb v oblasti auditu, daní, právního poradenství, finančního poradenství, podnikového poradenství a v oblasti řízení rizik, prostřednictvím více než 1000 tuzemských i zahraničních specializovaných odborníků.