RSJ Investments

Adresa

Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Tel. +420 257 182 808
www.rsj.com
info@rsj.com

Kontaktní osoba

Petra Musilová (Krystiánová) – Business Development Director
petra.musilova@rsj.com
Tel:       +420 226 236 777
Mobil : + 420 777 108 207

 

Informace o společnosti

RSJ Investments tvoří fond kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem a investiční společnost, která jej obhospodařuje.

RSJ Investments spravuje v několika podfondech a podílových fondech široké portfolio investic do nemovitostí, zemědělství, strojírenství i služeb. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují investice do realitních projektů, které se zaměřují na akvizici výnosových nemovitostí a rezidenční a výnosovou výstavbu. Soustředí se rovněž na klíčová odvětví 21. století – informační technologie, biotechnologie, produkci zdravých potravin, výrobu energie z obnovitelných zdrojů či na investice vedoucí k prodloužení a zkvalitnění lidského života.