KPMG Česká republika

Adresa
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
+420 222 123 111
www.kpmg.cz
kpmg@kpmg.cz
Kontaktní osoba
Jan Procházka
Partner
janprochazka@kpmg.cz
Informace o společnosti
Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva poskytuje stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. V České republice zaměstnáváme přes 1000 odborníků a tím se řadíme mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Svým klientům pomáháme zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen u nás, ale také v zahraničí. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností se KPMG Česká republika může opřít o znalosti a zkušenosti více než 200 tisíc expertů, kteří působí ve 154 státech světa.