Asociace pro kapitálový trh ČR

Adresa
Štěpánská 16/612
110 00 Praha 1
+420 224 919 114
+420 224 919 115
www.akatcr.cz
info@akatcr.cz
Kontaktní osoba
Jana Michalíková
Executive Director
info@akatcr.cz
Informace o společnosti
Asociace pro kapitálový trh ČR sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Cílem Asociace je hájení zájmů odvětví v oblasti kapitálového trhu, a to s důrazem na oblast investičního managementu. Asociace usiluje a podporuje rozvoj, standardizaci a popularizaci kapitálového trhu v ČR. Asociace přispívá svou činností k transparentnosti kapitálového trhu, jeho důvěryhodnosti a stabilitě. 

A&O Shearman

Adresa
V Celnici 4
110 00 Praha 1
+420 222 107 111
+420 222 107 107
www.aoshearman.com
prokop.verner@aoshearman.com
Kontaktní osoba
Prokop Verner
Partner
prokop.verner@aoshearman.com
Informace o společnosti
Protože jsme mezinárodní právní firma, naším hlavním cílem je pracovat pro naše klienty jako jejich osvědčení stálí poradci a poskytovat jim podporu. Naši právníci specializující se na private equity poskytují poradenství ohledně všech právních aspektů private equity transakcí.

Aon Central and Eastern Europe a.s.

Adresa

Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha 1
+420 234 618 357
www.aon.com

informace@aon.cz

Kontaktní osoba

Luděk Pachman

Financial & Professional Services Director

ludek.pachman@aon.cz

Informace o společnosti
Aon plc je globálním lídrem v odvětví profesionálních služeb poskytující široké spektrum řešení v oblasti řízení rizik a lidských zdrojů. Našich 50 000 kolegů ve 120 zemích s použitím jedinečných dat a odborných analýz poskytuje klientům řešení, která snižují volatilitu podnikání a zlepšují výkonnost firem.

ASB Czech Republic, s.r.o.

Adresa
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 224 931 366
+420 224 931 368
www.asbgroup.eu
pstudnicka@asbgroup.eu
Kontaktní osoba
Petr Studnička
Managing Partner
pstudnicka@asbgroup.eu
Informace o společnosti
ASB Group je poradenská společnost, která působí v několika klíčových zemích střední a východní Evropy. ASB se zaměřuje na spolupráci s investory působícími v oblasti private equity a venture kapitálu. Jejich široké spektrum služeb zahrnuje poskytování komplexní účetní a daňové agendy, mzdového poradenství, ale i transakčního poradenství pro strategické i finanční investory, s lokální i mezinárodní působností. Pro klienty v rámci transakcí ASB zastřešuje finanční a daňovou due diligence, zastupuje jejich zájmy při vyjednávání s protistranou a podílí se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu výpočtu kupní ceny.

BADOKH – Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.

Adresa
28. října 767/12
110 00 Praha 1
+420 222 937 515 
www.badokh.com
info@badokh.com
Kontaktní osoba
Jakub Dostál
Partner
jakub.dostal@badokh.com
Informace o společnosti
Česká právní firma BADOKH byla založena v roce 2014. Oblasti a sektory práva, v nichž je BADOKH schopen poskytnout klientovi plně integrované právní a daňové poradenství, jsou zejména následující: korporátní právo, fúze a akvizice, finanční restrukturalizace a insolvence, bankovní financování a kapitálové trhy, právo nemovitostí a další.

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář

Adresa
Klimentská 46
110 02 Praha 1
+420 236 045 001
+420 236 045 055
www.bakermckenzie.com
tomas.skoumal@bakermckenzie.com
Kontaktní osoba
Tomáš Skoumal
Partner
tomas.skoumal@bakermckenzie.com
Informace o společnosti
Pražská kancelář se zaměřuje především (a to jak v rámci českého a slovenského práva, tak i v rámci práva EU) na následující právní oblasti: fúze a akvizice, včetně privatizací, private equity, venture kapitál; restrukturalizaci a reorganizaci podniků; kapitálové trhy; bankovnictví a finance, včetně půjček a úvěrových linek, akvizičního financování, projektového financování, globální úschovy, derivátů, finančních produktů a investičních fondů a jiné.

BDO Czech Republic s.r.o.

Adresa
V Parku 2316/12
148 00 Praha – Chodov
T: +420 255 708 311
bdo@bdo.cz
Kontaktní osoba
Milan Svoboda,
Director, Head of Transaction Services
Informace o společnosti

Jsme poradenská společnost poskytující auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské služby. Na českém trhu působíme už 30 let. S více než 500 odborníky, dlouholetou praxí a zázemím globální sítě se řadíme k předním poradenským společnostem v České republice. Naše jedinečnost spočívá v kombinaci silného zázemí mezinárodní sítě a individuálního přístupu ke klientům napříč Českou republikou, kde působíme v kancelářích v Praze, Plzni, Brně, Domažlicích, Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci.

Poskytujeme klientům služby v oblastech auditu, účetnictví, daní, práva, informačních technologií, digitalizace, finančního, transakčního a podnikového poradenství či znalectví.
Účastníme se mj. na lokálních a přeshraničních transakcích primárně s fondy Private Equity, dále pak s VC fondy a ostatními investory z řad strategických i rodinných. BDO napomáhá transakcím nejčastěji o velikosti stovek milionů až jednotek miliard Kč. Zároveň máme bohaté zkušenosti s poradenstvím u transakcí a firem z oblasti startupů a VC investic. 

 

Bird & Bird, s.r.o.

Adresa
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
+420 226 030 500
+420 226 030 599
www.twobirds.com
ivan.sagal@twobirds.com
Kontaktní osoba
Ivan Sagál
Partner
ivan.sagal@twobirds.com
Informace o společnosti
Společnost Bird & Bird je mezinárodní advokátní kancelář se zaměřením na organizace, které se mění technologií a digitálním světem. S více než 1200 právníky v 28 pobočkách po celé Evropě, na Středním východě a v oblasti Asie a Tichomoří jsme připraveni vám pomoci kdekoli ve světě.

Bonuvis s.r.o.

Adresa

Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1
+420 608 253 855
www.bonuvis.com
info@bonuvis.com

Kontaktní osoba
Martin Stach
Managing Partner
mstach@bonuvis.com
Informace o společnosti

Bonuvis Group je poradenská firma v oblasti korportáních financí a investic soukromého kapitálu s působením napříč celou Evropou a zaměřením na region Střední a východní Evropy. Bonuvis Group má 2 hlavní pilíře – Poradenství a Investice. Poradenská část zahrnuje kompletní transakční poradenství při prodeji/nákupu firem (M&A), vstupu kapitálu jak do startupů, tak rostoucích nebo již vyzrálých firem, aranžování dluhového financování nebo strategické výkonnostní poradenství. Investiční část organizuje investiční kluby soukromých investorů (jednotlivci nebo rodiny), pro které hledá vhodné investice, kompletně řeší transakční část a aktivně spravuje a dohlíží na investované prostředky / nakoupené podíly ve firmách.

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Adresa
Rybná 14
110 05 Praha 11
+420 221 832 820
+420 221 833 040
www.pse.cz
info@pse.cz
Kontaktní osoba
Jiří Kovařík
Director of External Communication
kovarik@pse.cz
Informace o společnosti
Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Pražská burza si získala pozici respektovaného a stabilního trhu. Je členem Federace evropských burz (FESE) a americká komise pro cenné papíry jí udělila statut tzv. „Designated Offshore Market“, tedy trhu bezpečného pro americké investory. Trvalému zájmu se pražská burza těší jak mezi domácími, tak i mezi zahraničními investory.