Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

Informace o společnosti
Protože jsme mezinárodní právní firma, naším hlavním cílem je pracovat pro naše klienty jako jejich osvědčení stálí poradci a poskytovat jim podporu. Naši právníci specializující se na private equity poskytují poradenství ohledně všech právních aspektů private equity transakcí.

Aon Central and Eastern Europe a.s.

Adresa
Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha 1
+420 234 618 357
www.aon.com

Kontaktní osoba

Luděk Pachman

Financial & Professional Services Director

Informace o společnosti
Aon plc je globálním lídrem v odvětví profesionálních služeb poskytující široké spektrum řešení v oblasti řízení rizik a lidských zdrojů. Našich 50 000 kolegů ve 120 zemích s použitím jedinečných dat a odborných analýz poskytuje klientům řešení, která snižují volatilitu podnikání a zlepšují výkonnost firem.

AMISTA investiční společnost, a.s.

Informace o společnosti
Svým rozsáhlým portfoliem speciálních fondů a hodnotou obhospodařovaného majetku se AMISTA řadí na první místo mezi investičními společnostmi v České republice. Obhospodařované fondy se zaměřují na investice do různých druhů investičních aktiv, především nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů, obnovitelných zdrojů energie, pohledávek a dalších.

ASB Czech Republic, s.r.o.

Informace o společnosti
ASB Group je poradenská společnost, která působí v několika klíčových zemích střední a východní Evropy. ASB se zaměřuje na spolupráci s investory působícími v oblasti private equity a venture kapitálu. Jejich široké spektrum služeb zahrnuje poskytování komplexní účetní a daňové agendy, mzdového poradenství, ale i transakčního poradenství pro strategické i finanční investory, s lokální i mezinárodní působností. Pro klienty v rámci transakcí ASB zastřešuje finanční a daňovou due diligence, zastupuje jejich zájmy při vyjednávání s protistranou a podílí se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu výpočtu kupní ceny.

Asociace pro kapitálový trh ČR

Informace o společnosti
Asociace pro kapitálový trh ČR sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Cílem Asociace je hájení zájmů odvětví v oblasti kapitálového trhu, a to s důrazem na oblast investičního managementu. Asociace usiluje a podporuje rozvoj, standardizaci a popularizaci kapitálového trhu v ČR. Asociace přispívá svou činností k transparentnosti kapitálového trhu, jeho důvěryhodnosti a stabilitě. 

BADOKH – Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.

Informace o společnosti
Česká právní firma BADOKH byla založena v roce 2014. Oblasti a sektory práva, v nichž je BADOKH schopen poskytnout klientovi plně integrované právní a daňové poradenství, jsou zejména následující: korporátní právo, fúze a akvizice, finanční restrukturalizace a insolvence, bankovní financování a kapitálové trhy, právo nemovitostí a další.

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář

Informace o společnosti
Pražská kancelář se zaměřuje především (a to jak v rámci českého a slovenského práva, tak i v rámci práva EU) na následující právní oblasti: fúze a akvizice, včetně privatizací, private equity, venture kapitál; restrukturalizaci a reorganizaci podniků; kapitálové trhy; bankovnictví a finance, včetně půjček a úvěrových linek, akvizičního financování, projektového financování, globální úschovy, derivátů, finančních produktů a investičních fondů a jiné.

BH Securities a.s.

Informace o společnosti
BH Securities a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a od roku 1994 také členem Burzy Cenných Papírů Praha a.s. Obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií a obchodování na úvěr. Široká paleta produktů kapitálového trhu, od nejkonzervativnějších produktů až po vysoce specializované obchody s nejrůznějšími investičními nástroji. Správa aktiv pro soukromou i korporátní klientelu.

Bird & Bird, s.r.o.

Informace o společnosti
Společnost Bird & Bird je mezinárodní advokátní kancelář se zaměřením na organizace, které se mění technologií a digitálním světem. S více než 1200 právníky v 28 pobočkách po celé Evropě, na Středním východě a v oblasti Asie a Tichomoří jsme připraveni vám pomoci kdekoli ve světě.

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Informace o společnosti
Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Pražská burza si získala pozici respektovaného a stabilního trhu. Je členem Federace evropských burz (FESE) a americká komise pro cenné papíry jí udělila statut tzv. „Designated Offshore Market“, tedy trhu bezpečného pro americké investory. Trvalému zájmu se pražská burza těší jak mezi domácími, tak i mezi zahraničními investory.