ASB Czech Republic, s.r.o.

Informace o společnosti
ASB Group je poradenská společnost, která působí v několika klíčových zemích střední a východní Evropy. ASB se zaměřuje na spolupráci s investory působícími v oblasti private equity a venture kapitálu. Jejich široké spektrum služeb zahrnuje poskytování komplexní účetní a daňové agendy, mzdového poradenství, ale i transakčního poradenství pro strategické i finanční investory, s lokální i mezinárodní působností. Pro klienty v rámci transakcí ASB zastřešuje finanční a daňovou due diligence, zastupuje jejich zájmy při vyjednávání s protistranou a podílí se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu výpočtu kupní ceny.