Československá obchodní banka

Adresa
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
+420 224 114 393
+420 224 119 585
www.csob.cz
imeloun@csob.cz
Kontaktní osoba
Ivan Meloun
Head of ACQ & LBO 
imeloun@csob.cz
Informace o společnosti
Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) působí jako univerzální banka v České republice. Jejím majoritním vlastníkem je belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC.  Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. ČSOB poskytuje svým klientům vysoce specializované služby v oblasti financování akvizičních projektů se strukturou LBO a M&A již od roku 2001.