Clifford Chance LLP

Informace o společnosti
Kancelář je plně integrovanou součástí mezinárodní sítě kanceláří Clifford Chance LLP a poskytuje právní poradenství v hlavních oblastech obchodního práva. Mezi naše klienty patří nadnárodní korporace, veřejnoprávní a soukromé subjekty, finanční instituce a investiční fondy, státní instituce a vláda. Naše služby pokrývají hlavní oblasti právní praxe: právo obchodních společností a obchodní právo, bankovnictví a financování včetně kapitálových trhů, a právo nemovitostí. Poskytujeme též daňové poradenství.