Asociace pro kapitálový trh ČR

Adresa
Štěpánská 16/612
110 00 Praha 1
+420 224 919 114
+420 224 919 115
www.akatcr.cz
info@akatcr.cz
Kontaktní osoba
Jana Michalíková
Executive Director
info@akatcr.cz
Informace o společnosti
Asociace pro kapitálový trh ČR sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Cílem Asociace je hájení zájmů odvětví v oblasti kapitálového trhu, a to s důrazem na oblast investičního managementu. Asociace usiluje a podporuje rozvoj, standardizaci a popularizaci kapitálového trhu v ČR. Asociace přispívá svou činností k transparentnosti kapitálového trhu, jeho důvěryhodnosti a stabilitě.