Asociace pro kapitálový trh ČR

Informace o společnosti
Asociace pro kapitálový trh ČR sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Cílem Asociace je hájení zájmů odvětví v oblasti kapitálového trhu, a to s důrazem na oblast investičního managementu. Asociace usiluje a podporuje rozvoj, standardizaci a popularizaci kapitálového trhu v ČR. Asociace přispívá svou činností k transparentnosti kapitálového trhu, jeho důvěryhodnosti a stabilitě.