Genesis a ESPIRA se přidávají k V4C v Summa Linguae Technologies

Private equity investoři Genesis Capital a ESPIRA Investments získali vedle fondu V4C podíl v investici do Summa Linguae Technologies, společnosti kótované na varšavské burze New Connect, která se zabývá zpracováním a managementem dat napříč širokou škálou jazyků. Fond V4C Poland Plus (dále jen „V4C”) na varšavské burze cenných papírů oficiálně oznámil převod části svého podílu v Summa Linguae Technologies S.A. na lucemburskou holdingovou společnost LSP Investments Sarl („LSP”). Soubor s oznámením je k dispozici zde. LSP má sloužit jako konečná holdingová struktura vlastnící celý podíl V4C, přičemž zbývající akcie mají být převedeny po jejich dematerializaci. Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl.Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl. Piotr Misztal, partner ve V4C a předseda dozorčí rady Summa Linguae, to okomentoval následovně: „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Genesis a ESPIRA jako nepřímé akcionáře Summa Linguae, protože věříme, že přispějí k jejímu dalšímu rozvoji a vytvoří ještě silnější kapitálovou základnu, která společnosti pomůže při plnění jejích ambiciózních růstových plánů. Všechny tři společnosti dohromady přináší hlubší úroveň odborných znalostí, zkušeností a kapitálu, které společnost využije při dalším rozvoji navazujícím na pokrok již dosažený v roce 2019. Těšíme se také, že přivítáme zástupce Genesis a ESPIRA v dozorčí radě Summa Linguae.” V4C získala svůj podíl v Summa Linguae začátkem prosince 2019 navýšením kapitálu v kombinaci s odkupem stávajících akcií. Vstupem fondů Genesis a ESPIRA pak V4C dokončilo své původní plány spojit se na transakci s vybranými spoluinvestory.

Emerging Europe M&A Report

CMS Emerging Europe MA Report 2020 FINAL

 

21. ledna 2019. I přesto, že je objem realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic (M&A)
na rozvíjejících se evropských trzíchi nejnižší za posledních deset let, zůstává region střední a
východní Evropy i nadále magnetem pro mezinárodní i private equity investory. Tato a další
zjištění vyplývají z nejnovější studie CMS Emerging Europe M&A Report, která byla dnes
publikována ve spolupráci s informační platformou EMIS.
V roce 2019 bylo na rozvíjejících se evropských trzích realizováno celkem 1.958 transakcí, což
oproti roku 2018 představuje pokles o 6,5 %, o celkové hodnotě ve výši 72,34 miliardy EUR
(pokles o 10,1 %). Z hlediska pětiletého průměru je však tento region relativně stabilní,
přičemž značnou aktivitu zaznamenávají prakticky všechny segmenty trhu.

Mid Europa investuje do skupiny M+

Společnost Mid Europa oznámila dohodu o sloučení své portfoliové společnosti CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş. (“CMC”), s Meritus Upravljanje d.o.o. (” skupina M+”), výměnou za 30% podíl ve sloučené skupině. Skupina M+ je regionálním poskytovatelem outsourcingu podnikových procesů a je dceřinou společností firmy Meritus ulaganja d.d. CMC, největším nezávislým externím poskytovatelem služeb call centra a služeb správy zákazníků v Turecku s více než 4000 zaměstnanci. Po dokončení transakce se očekává, že se skupina M+ stane předním regionálním kontaktním centrem a poskytovatelem služeb outsourcingu obchodních procesů v jihovýchodní Evropě.

Enterprise Investors prodává společnost Danwood jihokorejské stavební společnosti GS Engineering & Construction

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), podepsal smlouvu o prodeji společnosti Danwood, jedničky v oblasti výroby prefabrikovaných domů na klíč v Německu a Polsku. Kupující – GS Engineering & Construction – je jednou z největších stavebních společností v Jižní Koreji.

 

  • Celková hodnota transakce je 140 milionů eur;
  • Celkový hrubý výnos z investice činí 238 milionů eur a představuje devítinásobek investičních nákladů;
  • Transakce podléhá schválení polského antimonopolního úřadu.

 

Společnost Danwood se sídlem ve městě Białystok a dvěma výrobními halami v BIelsk Podlaski navrhuje a staví pro své zákazníky domy k okamžitému nastěhování. EI získala společnost v prosinci 2013 prostřednictvím tzv. carve-out transakce od společnosti Budimex SA. V tom samém roce Danwood dodal 685 domů a vykázal tržby v hodnotě 99 milionů eur. Na konci roku 2019 dosáhla výrobní kapacita společnosti 2 000 domů a tržby přesáhly 274 milionů eur.

 

V průběhu let 2014 – 2019 společnost Danwood investovala přes 27 milionů eur od rozšiřování výrobních kapacit. Během této doby se také více než zdvojnásobil počet zaměstnanců, který na konci roku 2019 přesáhl 2 000. Společnost operuje na pěti evropských trzích, včetně Německa, kde byla po uplynulé čtyři roky lídrem trhu. Díky svému rozsáhlému portfoliu a řešením s výborným poměrem hodnoty za vynaložené prostředky Danwood nabízí kompletní škálu řešení potenciálním vlastníkům domů ve středním cenovém segmentu – nejatraktivnější části trhu co se týče velikosti a růstové dynamiky. Díky svým výrobním zařízením, které jsou v dané třídě nejlepší, stavebním a inženýrským týmům a architektům bude Danwood pokračovat v růstu díky převládajícím tržním trendům.

 

„Bylo opravdovým potěšením spolupracovat s managementem společnosti Danwood pod vedením Jaroslawa Juraka,” uvedl Sebastian Król, partner EI zodpovědný za tuto investici. „Společně jsme vybudovali společnost, která nejen, že překonala trh, co se týče růstu, ale ztrojnásobila výrobní kapacity, vytvořila unikátní a efektivní přístup k prodeji a dosáhla operační excelence, která potáhne její růst v nadcházejících letech,” dodal.

 

„Věříme, že pod novým vlastníkem má Danwood potenciál dále posilovat svou tržní pozici v Evropě a dosáhnout na nové trhy mimo EU a stát se globálním lídrem ve výrobě energeticky efektivních prefabrikovaných domů,” okomentoval transakci Jaroslaw Jurak, prezident a CEO společnosti Danwood.

Jet Investment uzavřel smlouvu o prodeji společnosti MSV Metal Studénka z investičního fondu Jet 1

Brněnská investiční společnost Jet Investment uzavřela smlouvu o prodeji 100% podílu společnosti MSV Metal Studénka, a.s., se společností MORAVIA STEEL a.s. Ta patří mezi významná průmyslová uskupení a výrobce oceli ve střední Evropě s podstatnými aktivitami i v kovárenství. Podmínky transakce nejsou zveřejněny.

 

Jde tak o další divestici z portfolia fondu Jet 1 po nedávných prodejích společností LESS & TIMBER a BENET AUTOMOTIVE.

„Prodej MSV Metal Studénka strategickému partnerovi je úspěšným vyústěním našeho restrukturalizačního úsilí a vstupu do projektu před sedmi lety. Ze společnosti v insolvenci se za dobu našeho vedení stala jasná jednička na trhu výkovků a podsestav pro železnici v Evropě, od našeho vstupu jsme zdvojnásobili zisk i tržby celé skupiny,“ říká Marek Malík, Partner Jet Investment a dodává: „Nabídku od MORAVIA STEEL jsme přijali zejména proto, že věříme ve spojení MSV Metal s respektovaným výrobcem oceli a významným hráčem v kovárenství, které umožní další růst této společnosti.“

Projektový ředitel Jet Investment Jan Sklenář k tomu uvádí: „Kupujícímu předáváme platformu v dobré kondici, se silnou zakázkovou knihou na další období a dobře zainvestovanou.“ Skupinu tvoří jak moravskoslezská MSV Metal Studénka, a.s., tak závod Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., v Polsku. Vedle aktuálního organického růstu to byl právě nákup polského konkurenta v roce 2017, který přinesl společnosti výrazný pozitivní vývoj ekonomických ukazatelů, a to díky synergiím mezi oběma společnostmi. Jet Investment navíc během působení v MSV Metal Studénka výrazně investoval do produktů i technologií, od roku 2013 šlo o zhruba 15 mil. eur.

MSV Metal Studénka, přímý pokračovatel Vagonky Studénka, je komplexní výrobce výkovků a komponentů pro kolejová vozidla. Patří mezi největší dodavatele pro železniční průmysl v Evropě s historií sahající až do roku 1900. Mezi hlavní zákazníky patří všechny renomované evropské státní dráhy, například DEUTSCHE BAHN AG, ÖBB, SNCF, SNCB, ČD, RENFE, a některé mimoevropské železnice jako TCDD, ONCF, SNTF a další. MSV Metal Studénka dodává své komponenty i všem významným evropským výrobcům nákladních vagonů.

MORAVIA STEEL je spolu s Třineckými železárnami a desítkami dceřiných společností významnou průmyslovou skupinou ve střední Evropě a největší českou hutí s domácím kapitálem, která své produkty vyváží do více než 60 zemí všech světadílů.

Poradenské služby pro prodávajícího při této transakci poskytovala PwC Česká republika, právní služby pak DRV Legal.

Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZ

SkyLimit Industry získal majoritní podíl přes 70 procent ve společnosti VMK-CZ. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek pro automobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadále působit ve vedoucích rolích. Součástí transakce je rovněž jejich vstup do majetkové struktury společnosti.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice, a.s., INOX Technology a.s., Ventos Energy Solutions, a.s. a TECHNIK PARTNER, s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry, z toho již třetí v sektoru průmyslové automatizace. Ten je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce a v současné době patří mezi nejrychleji se rozvíjející průmyslová odvětví.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje, automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovým řešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického či potravinářského průmyslu. Společnost z Ústí nad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun.

Skupina SkyLimit tak nyní zahrnuje pět nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 milionů Kč, celkovém počtu 300 zaměstnanců a aktivy přes 400 miliónů Kč. Společnosti navzájem rozvíjejí a sdílejí synergie v oblasti výroby, obchodu a manažerského a technického know-how.

 

TZ:

Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZPraha 18. listopadu 2019 – Česká skupina SkyLimit Industry, kterou tvoří malé a střední strojírenské podniky,oznámila akvizici společnosti VMK-CZ, jež se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojůa automatizovaných linek. Skupinu tak nyní tvoří pět nezávisle hospodařících společností s kumulovanýmobratem přes 600 milionů korun a celkovém počtu 300 zaměstnanců.

Fond SkyLimit Industry SICAV, který je investičním nástrojem skupiny SkyLimit, získal ve společnosti VMK-CZmajoritní podíl přes 70 procent. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek proautomobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadálepůsobit ve vedoucích rolích.

„Nová akvizice je už třetí firmou z oblasti průmyslové automatizace, v níž vidíme výrazný růstový potenciála která naplňuje naši vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň dobře zapadá donašeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní radySkyLimit Industry.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice, a.s., INOX Technology a.s., VentosEnergy Solutions, a.s., a TECHNIK PARTNER s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry. Společnost z Ústínad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun. Ukazatel zisku před úroky, odpisy a zdaněním(EBITDA) činil zhruba 16 milionů Kč při dvojciferné marži.

„Naše společnost Forez se jako stoprocentní vlastník VMK-CZ rozhodovala, jakým směrem se vydá v oblastiprůmyslové automatizace. Chtěli jsme se stát ještě větším hráčem na trhu a nabídnout zákazníkům řešení,která nebudou omezena personální, výrobní nebo kapitálovou kapacitou. Proto jsme za přispění poradců z PwCa PwC Legal spojili síly se skupinou Skylimit,“ komentuje akvizici finanční ředitel společnost Forez, s.r.o., SergeFaltus.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje,automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovýmřešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického čipotravinářského průmyslu.

„Sektor průmyslové automatizace, který je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce, je v současnédobě jedním z nejrychleji rozvíjejících se průmyslových odvětví. V Česku se ale zatím vyznačuje značnourozdrobeností, proto v jeho konsolidaci spatřujeme velký potenciál pro zhodnocování kapitálu našich investorůi z důvodu rezistence vůči hospodářskému cyklu,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další ze společníků SkyLimit.

Průměrný roční růst tržeb VMK-CZ činil za poslední čtyři roky 12,8 procenta. V současné době společnostdisponuje objednávkami, které znamenají plnou vytíženost výrobních kapacit do poloviny roku 2020. Součástítransakce, jejímž poradcem byla advokátní kancelář Havel & Partners a akviziční financování poskytlaUniCredit Bank, je také vstup klíčových manažerů do majetkové struktury firmy.

O skupině SkyLimit IndustrySkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů typu private equity, který buduje průmyslovou skupinu z řad malýcha středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje v rozmezí od 100do 500 mil. Kč. Aktuální portfolio fondu tvoří 5 nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 mil.korun, které zaměstnávají přes 300 pracovníků.

Tisková zpráva

Společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivníhotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodnía další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategickýinvestor, který investuje na předem neomezenou dobu.

SkyLimit Industry tak nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept střednědobého investování do domácíchprůmyslových podniků s možností nadstandardního zhodnocení jejich volného kapitálu a je odpovědí na stále rostoucípoptávku po alternativních investičních nástrojích. Fond dosáhl za poslední dva roky kumulovaného výnosu 18,12procenta. Portfolio fondu je rozloženo mezi více cílových společností a představuje trvalou hodnotu, která nekorelujepřímo s vývojem na finančních trzích. Minimální výše investice do fondu je 1 mil. Kč. Fond v současné době spravuje aktivav celkové hodnotě přes 400 mil.

Kč.Zakladatelem fondu a nositelem jeho investiční strategie je společnost SkyLimit Investments s.r.o. Obhospodařovatelemfondu je AMISTA investiční společnost, a.s. Fond je v současné době otevřen dalším investicím z řad kvalifikovanýchinvestorů. Fond je členem Czech Venture Capital and Private Equity Association (CVCA).

Zdroj: Skylimit

ARX Equity Partners kupuje strojírenskou společnost TES Vsetín

ARX Equity Partners (“ARX”) úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti TES Vsetín (“TES“).

Společnost TES (https://www.tes.cz) se sídlem ve Vsetíně je přední evropský výrobce zakázkových elektromotorů, generátorů, komponentů strojů a systémů a také dodavatel řešení průmyslové automatizace, který své výrobky dodává významným zákazníkům v různých průmyslových odvětvích po celém světě. V roce 2018 společnost dosáhla tržeb 1,5 miliardy Kč a v současné době zaměstnává přibližně 600 zaměstnanců.

ARX kupuje TES od dceřiné společnosti Advent International. Detaily transakce nebyly zveřejněny.

V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se bude podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti.

Za dobu své dvacetileté existence fond ARX uskutečnil řadu úspěšných investic do středně velkých výrobních společností. Nyní má v úmyslu zúročit zkušenosti získané za dobu úspěšného vlastnictví firmy VUES Brno, která působí v příbuzném oboru jako TES, a kterou ARX v roce 2018 prodal strategickému investorovi Moog Inc. kotovanému na newyorské burze.

“Velmi vysoko hodnotíme schopnosti společnosti TES Vsetín dodávat kvalitní výrobky a komplexní řešení významným mezinárodním zákazníkům a těšíme se na partnerství se stávajícím manažerským týmem TESu, které povede k dalšímu rozvoji společnosti,” vysvětlil Michal Aron, Partner společnosti ARX.

Akvizice společnosti TES je čtvrtou uskutečněnou investicí ze čtvrtého fondu soukromého kapitálu ARX Equity Partners.

Zástupci EIF a MPO představili investice z Fondu fondů OP PIK do Lighthouse Seed Fund a Nation 1

Desítky milionů EUR na podporu inovativních start-upů. Nové české investiční firmy Lighthouse Ventures a Nation 1 VC se ve čtvrtek představily odborné veřejnosti. Prezentace se konala v kontextu iniciativy Fond fondů OP PIK – spolupráce mezi MPO a Evropským investičním fondem (EIF) k podpoře financování rozvoje inovativních startupů, která začala v roce 2017. EIF po náročném investičním procesu s více než deseti kandidáty koncem roku 2018 investoval prostředky MPO (OP PIK) a skupiny EIB do dvou nově vzniklých fondů – Lighthouse Seed Fund a Nation 1. Z evropských fondů je na aktivitu určeno 40 mil. EUR, spolu s EIF do fondů investovali rovněž soukromí investoři.

Jsem opravdu rád, že můžeme konkrétně podpořit inovační podniky a tím jim pomoci nastartovat jejich byznys. Postupujeme tak v souladu s Inovační strategií České republiky 2019-2030 a dokazujeme tak, že jsme zemí pro budoucnost, The Country for the Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Počítáme s tím, že do roku 2023 by mělo být zainvestováno více než 80 firem.“Oba investiční týmy mají za sebou léta zkušeností s investicemi do technologických startupů a rozvojem jejich obchodního modelu. Michal Zálešák z Lighthouse Ventures je známý jako hlavní postava stojící za Prague Startup Centre, který například napomohl rozvoji startupů Davinci Travel System, Spaceti nebo Neuron Soundware. Jeho tým doplňuje kromě jiných Ravit Avidor, která v minulosti řídila globální akvizice v antivirovém gigantu AVG. Marek Moravec z Nation 1 VC přináší zkušenosti ze známé německé VC firmy Rocket Internet i z rozvoje vlastních firem, jako je platforma na prodej aut Carismo. Spolu s ním jsou partnery Nation 1 VC také Jaroslav Trojan, který v minulosti pracoval v Credo Ventures, bývalá ředitelka coworkingového centra Node5 Petra Končelíková a Martin Bodocký, software architekt z Oxfordu s bohatými zkušenostmi v oblasti FinTech, AI, datové analytiky nebo blockchainu.Fondy budou zahrnovat též akcelerační programy a zaměří se na nejranější fázi rozvoje podnikání. Investovat budou schopny do projektů již ve fázi nápadu, a to od několika desítek tisíc až do 200 tisíc eur. Zároveň budou investovat do úspěšných absolventů daných akceleračních programů a také do společností v seed fázi, řádově ve stovkách tisíc eur. Lighthouse Ventures již vybral první startupy do svého prvního akceleračního programu a nyní má otevřený druhý běh, kde se zaměřuje primárně na startupy ve fázi nápadu.Oba fondy již v létě 2019 zrealizovaly své první investice do inovativních českých startupů, konkrétně PEKAT VISION (Lighthouse Seed Fund) a VRgineers (Nation 1).„Těší mě, že dnes můžeme prezentovat spuštění investičních fondů, jež přes EIF získaly investici z historicky prvního veřejného programu, který v ČR podporuje financování nejranějších fází rozvoje startupů tak, jako je tomu již několik let ve většině zemí našeho regionu,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.„EIF v tomto programu zúročil své mnohaleté zkušenosti největšího venture capital investora v Evropě a navazuje na úspěšné iniciativy rozvoje trhu z dalších zemí. V ČR již EIF v minulosti investoval například do fondů Credo Ventures, ENERN, Genesis, Arx nebo Espira. Nově zainvestované dva fondy z našeho pohledu na českém trhu zaplní zejména segment nejpočátečnější akcelerace inovativních nápadů,“ doplnil ředitel divize fondů fondů a mandátů ze strukturálních fondů EIF Pablo Millán. EIF tímto způsobem investuje zdroje skupiny EIB, Evropské unie, různých členských států a jejich finančních institucí a taky soukromých institucionálních investorů do fondů rizikového kapitálu na celém kontinentu.Investice do nových dvou fondů navazují na úspěšnou realizaci obdobných programů řízených EIF v mnoha dalších zemích Evropy, v současné době např. ve Švédsku, Estonsku nebo Chorvatsku. V České republice se jedná již o druhou iniciativu, do které se MPO po boku EIF zapojilo. V roce 2018 byl spuštěn Středoevropský fond fondů (SFF), jehož zaměřením jsou investice do firem v pozdějších fázích(later stage/expansion). EIF již prostřednictvím SFF investoval do českých fondů ENERN Tech III, ESPIRA a Genesis Growth. Iniciativu podpořil též prezident Czech Private Equity and Venture Capital Association Jiří Beneš, který přivítal nové fondy do české komunity investorů a vyjádřil podporu aktivitám EIF na českém trhu, včetně investování veřejných prostředků společně se soukromými investory do fondů, spravovaných nezávislými týmy: „Zatímco český venture kapitálový trh nabírá poslední léta na aktivitě, stále ještě zaostává za západními zeměmi v dostupnosti institucionálních investorů a investice EIF do českých fondů jsou tak velice vítány. EIF podle mého názoru našel ten správný způsob, jakým lze rozumně využít veřejné prostředky na venture kapitálové a private equity investice v souladu se zájmy soukromých investorů.“

Základní informace:

Evropský investiční fond je součástí skupiny Evropské investiční banky. EIF podporuje mikro, malé a střední podniky, rozvíjí a poskytuje nástroje rizikového a růstového kapitálu, záruky a mikrofinancování. EIF podporuje cíle EU v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a tvorby pracovních míst.Fond fondů OP PIK je iniciativa vytvořená ve spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a EIF a financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Rizikový kapitál OP PIK.Kontakty pro média:Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334, mobilní tel.: +352 621 459 234 Internetové stránky: www.eib.org/press – Tiskový odbor: +352 4379 21000 – press@eib.org Štěpánka Filipová, tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodumobil: 724 302 802 e-mail: filipovas@mpo.cz www.mpo.cz

Zdroj: EIF

INVEN CAPITAL získal minoritní podíl v německé společnosti Zolar

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na evropském trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v německé inovativní společnosti Zolar.

Tato společnost poskytuje digitální řešení pro instalaci střešních fotovoltaických systémů a kombinací fotovoltaik s bateriemi. Vedle Inven Capital se tohoto investičního kola o celkové velikosti 10 miliónů EUR účastnila i společnost BayWa r.e. Energy Ventures. Podíl zároveň navýšili i dosavadní investoři Heartcore Ventures, Statkraft Ventures a Partech Ventures.

Zdroj: Inven Capital

Genesis získal většinu v maďarské skupině 11 Entertainment Group a vstupuje tím do odvětví rodinné zábavy

Fond rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), jehož poradcem je společnost Genesis Capital, podepsal smlouvu o nabytí 61% majetkové účasti ve skupině 11 Entertainment Group, která v Maďarsku provozuje vnitřní zábavní parky. Fond GPEF III uzavřel se zakladatelem této skupiny Stefanem Fritschem partnerství, jehož cílem je vybudovat v regionu střední a východní Evropy skupinu specializovanou na rodinnou zábavu. Jde o osmou investici fondu GPEF III a jeho historicky první nezávislou investici v Maďarsku.

Nezávislou investici v Maďarsku.

Skupina 11 Entertainment Group zahrnuje společnosti poskytující v Maďarsku rodinnou zábavu ve vnitřních prostorách, jako jsou trampolínové parky, dětská hřiště a laserové hry. Zakladatel a vlastník této skupiny, Stefan Fritsch, zahájil provoz prvního hřiště v roce 2009 spolu se svou manželkou paní Rékou Kovács, s prvotním cílem vytvořit zábavu pro vlastní děti, zatímco on sám v té době pracoval ve vrcholových manažerských pozicích v automobilovém průmyslu. Tento okamžik znamenal pro pracovní dráhu pana Fritsche odrazový můstek k jeho podnikání.

„Podnikání pro mě bylo vášní již od útlého dětství, kdy jsem ve svém rodném městě na rohu ulice prodával komiksy. Jako podnikatelé máme naprostou volnost při ovlivňování budoucnosti takovým směrem, kterým sami chceme. Jsme tak schopni vytvářet pozitivní vlivy, potřebné k realizaci cílů, k překonávání překážek a motivaci nutného pracovního nasazení,“ uvádí Stefan Fritsch.

Od roku 2009 se Stefanovi a Réce podařilo podnik rozvinout do podoby pěti parků, jejichž roční návštěvnost je více než 500 tisíc návštěvníků. Jejich ambicí je další expanze těchto parků do sousedních zemí. Cílem je ve střední Evropě dosáhnout vedoucí pozice v oblasti rodinné zábavy. V rámci příprav na realizaci tohoto plánu byla skupina 11 Entertainment Group nedávno posílena zkušenými vrcholovými manažery, kteří se rovněž stávají podílníky skupiny. Jak fond GPEF III, tak Stefan Fritsch, alokovali na růstový plán další případný kapitál.

„Kapitálový vstup fondu Genesis nám umožní se zaměřit na rychlé rozšíření naší koncepce rodinné zábavy do celé střední Evropy,“ uvádí Stefan Fritsch a dodává: „Jde o důkaz, že při dosavadním rozvíjení našeho podnikání odvedl náš tým skvělou práci. Vstup fondu Genesis s jeho odbornými znalostmi a dvacetiletými zkušenostmi v nejrůznějších odvětvích nám poskytne užitečnou podporu na cestě k ještě větší profesionalitě při realizaci našeho dalšího růstu.“

„Investici do skupiny 11 Entertainment Group vnímáme jako příležitost podporovat Stefanův silný podnikatelský příběh a realizovat jeho růstový potenciál na středoevropských trzích, které jsou v oblasti rodinné zábavy stále ještě nedostatečně rozvinuté,“ poznamenává Radan Hanzl, partner ve společnosti Genesis Capital. „Stefanovy dosavadní skvělé provozní výsledky a jeho přístup k obchodní expanzi vytvořily pro skupinu 11 Entertainment Group vynikající platformu pro další růst,“ uzavírá Radan Hanzl. „Tato transakce také jako bonus naplňuje naši vizi rozšiřování oblasti působení fondu GPEF III za hranice jeho tradičních hlavních trhů v České republice a na Slovensku,“ dodává Tatiana Balkovicová, investiční ředitelka ve společnosti Genesis Capital.

Transakční poradenství poskytli Absolvo Consulting a Baker McKenzie na straně prodávajících, Kinstellar a Deloitte na straně kupujícího.

O skupině 11 Entertainment Group

Skupinu 11 Entertainment Group založil pan Stefan Fritsch a jeho manželka Réka Kovács v roce 2009. Za uplynulých deset let se rozrostla na pět zábavních parků. S trampolínovými parky Cyberjump, laserovými hrami Laserpark a dětskými hřišti Elevenpark, která se nacházejí v obchodních centrech v Budapešti a Győru, se v Maďarsku stala vedoucím poskytovatelem rodinné zábavy. V roce 2018 tyto parky přilákaly více než 500 tisíc návštěvníků, zejména dětí, dospívajících a mladých dospělých. Skupina 11 Entertainment Group zaměstnává přes 45 profesionálních pracovníků.
Stefan Fritsch působil přes 20 let v automobilovém průmyslu, z toho 18 let ve vedoucích pozicích, například jako celosvětový viceprezident pro kvalitu, logistiku a optimalizaci výroby a 12 let ve funkci generálního ředitele pro německé společnosti, kde byl odpovědný až za dva tisíce pracovníků. Jeho skupina 11 Entertrainment Group zahájila činnost v roce 2009.

Podrobnosti naleznete na https://cyberjump.hu https://www.elevenpark.hu https://laserpark.hu
Nebo na informačním videu na https://www.youtube.com/watch?v=iL5b2kPhfVI

Zdroj: Genesis Capital