Jet Investment spojí skupiny 2 JCP a PBS INDUSTRY

K propojení společnosti 2 JCP z investičního fondu Jet 2 se společnostmi PBS INDUSTRY a PBS POWER EQUIPMENT z fondu Jet 1 dojde k 1. lednu 2021. Investiční společnost Jet Investment tak vytvoří novou silnou výrobní skupinu pod názvem 2 JCP Group.

Společnost 2 JCP s výrobním závodem v Račicích a obchodně-technickými pobočkami ve Velké Británii a USA získá 100% podíl v třebíčských společnostech PBS INDUSTRY a PBS POWER EQUIPMENT prostřednictvím fondu Jet 2. Motivem spojení je především zjednodušení řízení společností a zvýšení efektivity obchodu a výroby obou skupin.

Významný potenciál obchodních i výrobních synergií jsme identifikovali již během letošního akvizičního procesu společnosti 2 JCP. Záhy se ukázalo, že je dokážeme nejlépe využít, když společnosti plně majetkově propojíme,“ komentuje transakci projektový ředitel Jet Investment Marek Palička. Partner a zakladatel Jet Investment Igor Fait k tomu dodává: „Jsem přesvědčen, že majetkové i manažerské propojení 2 JCP a PBS INDUSTRY je extrémně výhodné pro obě společnosti. Umožní naplno využít provozní spolupráce a navýšenou výrobní kapacitou dlouhodobě pokryje značný zájem obchodních partnerů o výrobky skupiny. Otevřou se také široké možnosti nákladových úspor z rozsahu a dojde k přenosu nejlepší praxe mezi oběma společnostmi.

Společná obchodní a výrobní strategie by měla vést k nárůstu výkonnosti společnosti PBS INDUSTRY, a to až na trojnásobek aktuálních hodnot EBITDA. K dosažení tak ambiciózního cíle má napomoci silné obchodní postavení společnosti 2 JCP, PBS INDUSTRY na oplátku poskytne významnou výrobní kapacitu. Společnost BENVIG HEAT TRANSFER, která je doposud ze 100 % vlastněna společností PBS INDUSTRY, bude ze skupiny vyčleněna a dále rozvíjena vlastní cestou s důrazem na úzkou spolupráci s nově založenou obchodní pobočkou v Holandsku.

Zaměstnanců obou závodů se sloučení nemá nijak významně dotknout kromě nevyhnutelných přesunů na pozicích managementu společnosti. Akvizice skupiny PBS INDUSTRY do vlastnictví skupiny 2 JCP probíhá za dohledu administrátora fondů společnosti CONSEQ a poradenské společnosti Ernst & Young.