Enterprise Investors získají většinový podíl v Software Mind

Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), učiní investici 25 milionů eur do společnosti Software Mind, polského poskytovatele služeb outsourcingu vývoje softwaru.

 

  • Software Mind je divizí společnosti Ailleron, která je kotována na varšavské burze. Součástí transakce bude její vyčlenění z mateřské společnosti. To podléhá schválení mimořádnou valnou hromadou společnosti Ailleron.
  • Transakce bude složena z odkupu 26,7 % akcií Software Mind v hodnotě 9 milionů eur od společnosti Ailleron a navýšení základního kapitálu společnosti o 16 milionů eur, což ve výsledku zvýší podíl PEF VIII ve společnosti na 50,2 %.

 

Software Mind je polskou softwarovou společností založenou v roce 1999. Vyvíjí komplexní (end-to-end) softwarová řešení pro významné klienty, mezi které se řadí lídři ve finančních a technologických odvětvích podporovaní private equity kapitálem, a také „unicorn“ společnosti ze Silicon Valley. Široké spektrum klientů Software Mind zahrnuje společnosti z oblasti fintech, zdravotnictví a high-tech odvětví ve Spojených státech, Velké Británii a Skandinávii, a také čtyři největší mobilní operátory v Polsku a řadu dalších v zahraničí. Management je veden původním zakladatelem a představuje dobře vyvážený mix odhodlání, zkušenosti a odbornosti.

 

Společnost působí ve čtyřech vývojových centrech napříč Polskem: v Krakově, Řešově, Varšavě a Bílsku-Bělé a zaměstnává 370 IT profesionálů. Software Mind se svými klienty buduje dlouhodobé vztahy a pomáhá jim v dynamickém růstu. Má za sebou řadu úspěšných projektů podpory digitální transformace společností po celém světě díky propojení s jejich in-house týmy výzkumu a vývoje a pracovala jak na vývoji produktu, tak i nových komunikačních kanálů mezi klientem a jeho zákazníky.

 

Software Mind má za sebou historii velmi dynamického růstu, a to jak získáváním nových klientů, tak zvyšováním objemu zakázek pro ty stávající. V růstu pokračuje i letos, což potvrzuje rekordně vysoký počet získaných zakázek a silné meziroční výsledky, kdy za prvních devět měsíců roku 2020 dosáhly tržby 15 milionů eur.

 

Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat specializované služby ve stále větším rozsahu tím, že bude poskytovat vysokou úroveň odbornosti napříč několika odvětvími a technologiemi“ řekl Rafał Bator, partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto transakci. „Jsem přesvědčen, že plánované navýšení základního kapitálu pomůže společnosti Software Mind rychle získat nové kompetence a trhy, a to i pomocí nových akvizic. Pro společnost plánujeme exponenciální růst a myslím, že nám při tom přijdou vhod zkušenosti a odbornost, které jsme získali během investic do společností, které jsou skvělými příklady „buy-and-build“ strategie – například AVG Technologies, BLStream a intive,“ dodal.

 

K dnešnímu dni fondy spravované EI investovaly 112,5 milionů eur do 17 společností působících v IT sektoru.