Český trh Private Equity a Venture Capital: Velký skok díky jedné transakci

Rok 2018 byl na českém trhu private equity a venturecapital (PE/VC) ve znamení divestic a fundraisingu. Počet divestic byl oproti roku 2017zhruba dvojnásobný. Objem nových prostředků od investorů, tedy fundraising, dosáhl200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. V roce 2018 zároveň proběhlo méněnových investic než v roce 2017. Jejich počet je ale v posledních letech víceméněkonzistentní. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2018 Private Equity Report, kterou společněvypracovaly společnost Deloitte a Czech Private Equity & Venture Capital Association(CVCA).

Hodnotu nových investic v loňském roce raketově vystřelil prodej Zentivy od Sanofi-Aventis mezinárodnímu PE fondu Advent International. „Ačkoli se na českém trhupodobné transakce čas od času objeví, trh patří co do velikosti transakcí spíše mezi tystřední. Zbývající investiční aktivita soukromého kapitálu byla v roce 2018 průměrná.Důvěru investorů pravděpodobně ovlivňuje mírné zpomalování ekonomiky. V investičnímrozhodování je patrná vyšší opatrnost fondů, zejména s ohledem na rostoucí cenováočekávání prodávajících,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenstvíDeloitte.Ve struktuře obchodů je patrná sílící aktivita lokálních a slábnoucí přítomnostmezinárodních fondů. Lokální fondy se zároveň více zaměřují na malé a střední podniky.„Ty zaměstnávají více než 58 % všech zaměstnanců a vytvářejí 55 % hrubé přidanéhodnoty vytvořené v podnikatelské sféře. To je důvod, díky kterému vidíme nejenpříležitost, ale i hluboký smysl pro investice do malých a středních firem. Zároveňvěříme, že diverzita v rozhodovacích procesech a vedení firmy může vést k mimořádnýmvýsledkům,“ říká Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka fondu ESPIRA Investments.Oproti loňskému roku výrazně stoupla hodnota divestic. Celkem jich proběhlo devětv celkovém objemu zhruba 180 milionů eur. „Fondy se chovají naprosto logicky, kdyžv době vysokého zájmu trhu o nákup prodávají portfoliové společnosti, u kterých jižvyčerpaly svůj potenciál, a přinášejí tak svým investorům lepší zisky. Samozřejměza tohoto stavu mají naopak mnohem složitější situaci při hledání nových investic,“doplňuje Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.České PE/VC fondy loni nasbíraly rekordní sumu na investice. Jejich fundraising dosáhltéměř 200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. „Těší nás především to, co by ještěpřed pěti lety bylo takřka nemyslitelné. Domácí fondy jsou nyní běžně schopné získávatkapitál od domácích subjektů, a to dokonce od typově velmi širokého spektra –od institucí až po individuální investory,“ říká Jaroslav Sopuch, zakladatel PE fonduSkyLimit Industry.Náznaky zpomalení ekonomiky se projevují nejen v Česku ale i v očekáváníchstředoevropských investorů. Dle nejnovějšího průzkumu Deloitte Central Europe PrivateEquity Confidence Survey se trh investic soukromého kapitálu ve střední Evropě vracík rovnoměrnému přílivu středně velkých obchodů.„Menší množství akvizic oproti loňsku v regionu střední Evropy je vyváženo nárůstemdivestic. Je to zřejmě kvůli tomu, že období vysokých valuací, které tolik nepřejeinvesticím, je tím správným časem na ‚sklizeň‛,“ shrnuje Dušan Ševc.

Zdroj: CVCA, Deloitte

Jet Investment uzavřel smlouvu o prodeji společnosti BENET AUTOMOTIVE z investičního fondu Jet 1

Brněnská investiční společnost Jet Investment uzavřela smlouvu o prodeji 100% podílu společnosti BENET AUTOMOTIVE, s. r. o., japonské nadnárodní společnosti Teijin Limited, která patří mezi globální leadery ve vývoji, výrobě a prodeji technologicky pokročilých materiálů a výrobků. Podmínky transakce nejsou zveřejněny.

Jde tak o další úspěšnou divestici z portfolia fondu Jet 1 po loňských prodejích společností LESS & TIMBER a KORDÁRNA Plus.

„Prodej BENETu strategickému partnerovi je poměrně rychlým vyústěním našeho vstupu do projektu před necelými dvěma lety. Během našeho působení jsme zahájili přerod společnosti, tak aby byla organizačně připravena na budoucí růst vycházející z velmi silné poptávky po produktech BENETu na trhu. Mimo jiné se nám podařilo akcelerovat synergické efekty s firmou Fiberpreg z našeho portfolia,“ zmiňuje Jan Sklenář, projektový ředitel Jet Investment. Marek Malík, Partner Jet Investment dodává: „Nabídku od Teijin jsme přijali zejména proto, že pod jejím vedením bude BENET součástí jednoho z nejvýznamnějších globálních hráčů v high-tech produktech pro automobilový sektor. Pevně věříme, že námi zahájené kroky kombinované s konsolidací společnosti a očekávaným rozšířením portfolia výrobků o nabídku strukturálních dílů, které jsou doménou nového vlastníka, povedou k růstu významu BENETu na globálním trhu.“

BENET AUTOMOTIVE je mladoboleslavským výrobcem lehkých, odolných a designových exteriérových dílů pro automobilový průmysl se třemi závody v Česku a jedním v Německu. Jeho hlavními odběrateli jsou především automobilky ze skupiny VW Group, zejména Škoda Auto či Audi, a BMW či Daimler. Vedle technologicky pokročilé výroby plastových dílů vyztužených karbonem či sklem a polyuretanových dílů se zabývá také jejich předsériovým vývojem, montáží lakovaných dílů na nové vozy a výrobou prototypů. Ve společnosti aktuálně působí okolo 720 pracovníků a její loňské tržby dosáhly 35,2 milionů euro. Právě díky silnému know-how a skvělé pozici na evropském trhu je BENET ideální posilou pro Teijin, který chce významně rozšířit svůj kompozitní automotive byznys.

Zdroj: Jet Investment

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na evropském trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v české společnosti Neuron Soundware.

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na evropském trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v české společnosti Neuron Soundware.

Lídr trhu v diagnostice průmyslových strojů na základě analýzy zvuku nabízí vyspělý hardware a software pro prediktivní údržbu umožňující včasnou detekci poruch a optimalizaci provozu. Za čtyři roky svého působení uskutečnil INVEN CAPITAL v pětici zemí deset investic, z nichž jednu již úspěšně prodal.

Zdroj: Inven Capital

Enterprise Investors prodává společnost 3S společnosti P4

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), oznámil podpis smlouvy o prodeji společnosti 3S, poskytovatele služeb pro B2B klienty v segmentu datových center a síťové infrastruktury na báze optických vláken, společnosti P4, která patří mezi popřední telekomunikační operátory v Polsku.

 

  • Hodnota transakce činí 96 milionů eur;
  • Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

 

3S je majitelem a provozovatelem 3800 km dlouhé sítě optických vláken nejvyšší kvality, která propojuje geograficky diverzifikované seskupení datových center kategorie Tier 3. Společnost působí v rychle rostoucím segmentu trhu a nabízí na míru vytvořená telekomunikační řešení, která zahrnuji interně vyvinuté cloudové služby pro více než 2800 B2B klientů v Polsku. V roce 2015 koupila Enterprise Investors 76% podíl ve společnosti za 21 milionů eur. Tržby společnosti 3S za rok 2018 činily 20 milionů eur.

„3S je v ideální pozici, aby i nadále těžila z rostoucí poptávky po datových službách a potřeby vysokorychlostních sítí v polských metropolitních oblastech. Společnost má velké zkušenosti v poskytování služeb pro B2B klienty a její zkušený manažersky tým má ideální kompetence k řízení růstu společnosti pod novým majitelem. Jsem přesvědčen, že 3S bude skvělým přírůstkem do nabídky společnosti P4,“ řekl Rafał Bator, partner Enterprise Investors zodpovědný za investici.

 

Fond SkyLimit Industry vstupuje do společnosti Technik Partner z oboru průmyslové automatizace

Praha 24. června 2019 – Český private equity fond SkyLimit Industry, který cílí na malé a střední strojírenské podniky, vstoupil během posledních 30 měsíců již do čtvrté společnosti a celkový obrat společností skupiny tak nyní překračuje 500 mil. korun. Akvírovaná firma Technik Partner je další z oboru průmyslové automatizace, v němž fond spatřuje výrazný růstový potenciál.

Fond SkyLimit Industry kapitálově vstoupil do společnosti Technik Partner, jež má výrobní zázemí v Bořanovicích u Prahy, a získal v ní 70% podíl. Tři stávající majitelé Technik Partner si ponechali dohromady 30% podíl v nové vlastnické struktuře a budou ve společnosti nadále působit ve svých manažerských rolích.„Nová akvizice naplňuje vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou a skvěle zapadá do našeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní rady SkyLimit Industry.

Technik Partner s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice a.s., INOX Technology a.s. a Ventos Energy Solutions a.s. celkově čtvrtou akvizicí fondu SkyLimit Industry, z toho druhou v oboru průmyslové automatizace. SkyLimit spatřuje v automatizaci a robotizaci velmi zajímavý sektor podnikání s atraktivním růstovým potenciálem. Nová akvizice rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce a realizace synergií, čímž naplňuje jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny.V loňském roce dosáhla společnost Technik Partner tržeb ve výši 111 mil. Kč, přičemž ukazatel EBITDA činil 25,5 mil. Kč při marži 23 procent. „Předpokládáme, že začlenění společnosti do naší skupiny pomůže k dalšímu nárůstu tržeb i zisku a získání nových obchodních zakázek pro společnost. Vedení společnosti má naši plnou podporu a může využít zázemí naší skupiny,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další z partnerů Skylimit Industry.

Technik Partner působí na trhu od roku 2000, a to původně jako exkluzivní zástupce předního německého výrobce kontaktních hrotů pro elektrická zařízení, která se používají především v automobilovém průmyslu. Poptávka ze strany zákazníků však záhy přiměla firmu rozšířit svou činnost o výrobu jednoúčelových strojů a testovacích zařízení. Ty dnes tvoří výraznou většinu tržeb společnosti.Vyráběné produkty společnosti Technik Partner jsou výsledkem vlastní firemní konstrukční činnosti. Jsou jedinečné a charakteristické vysokou přidanou hodnotou i významným podílem vysoce kvalifikované lidské práce.Právním poradcem transakce byla společnost Havel & Partners. Akviziční financování poskytla UniCredit Bank.

Zdroj: SkyLimit Industry

Warema žádá o schválení akvizice společnosti Anwis

Flarna Holdings Limited, majoritně vlastněná fondem který spravuje ARX Equity Partners (“ARX”) uzavřela závaznou dohodu o prodeji společnosti Anwis Sp. z o.o. www.anwis.pl (“Anwis”) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE. Dokončení transakce podléhá schválení úřadů na ochranu hospodářské soutěže a předpokládá se, že proběhne během dvou měsíců.

Anwis je polský výrobce interního a externího stínění. Společnost byla založena v roce 1979, má 450 zaměstnanců a v roce 2018 dosáhla obratu 32,4 milionu EUR.

WAREMA Renkhoff SE www.warema.com/en/company/ (“Warema”), se sídlem v Marktheidenfeldu v Německu, je hlavní výrobní jednotka a holding pro významnou skupinu firem se dvěma divizemi: Sun & Living Spaces a Plastics & Engineering. Celkem má po světě 3 800 zaměstnanců.

Warema se během posledních let soustřeďuje na mezinárodní expanzi svých aktivit v oblasti stínění a Anwis bude její další nezávislou značkou.

Zdroj: ARX Equity Partners

Genesis prodává ze svého portfolia společnost KS Klima-Service světovému hráči ve výrobě vzduchotechniky TROX

Společnost KS Klima-Service, lídr v oblasti výroby vzduchotechnických filtrů a filtračních zařízení v České republice, sídlící v Příbrami, změní do konce května svého majitele. Genesis Private Equity Fund II (GPEF II) s 77% podílem spolu se zakladatelem společnosti, panem Jiřím Besedou držícím 20% podíl, a manažery se zbývajícím 3% podílem, se dohodli na společném prodeji 100% podílu KS Klima- Service v Německu sídlícímu světovému výrobci přístrojů a systémů pro vzduchotechniku TROX GmbH.

Společnost KS Klima-Service po 25 letech postupného růstu a inovací úspěšně završila svůj přerodz malé rodinné firmy na významného regionálního hráče na trhu vzduchových filtrů a filtračních zařízení. Spolu s Genesis Capital společnost rozšířila své portfolio produktů, navýšila tržby, expandovala na zahraniční trhy a po celou dobu byla vnímána jako velice atraktivní zaměstnavatel v regionu. Posledním krokem tohoto vývoje bylo dokončení nové výrobní haly u Příbrami, vybudované dle požadavků společnosti, a přestěhování z původních výrobních prostor v Dobříši začátkem loňského roku. Nové prostory u Příbrami umožňují navýšit výrobní kapacitu o 50 % a spolu se strategickým investorem nabízí další možnosti k budoucímu růstu a rozvoji společnosti. V roce 2018 společnost dosáhla obratu ve výši 10 mil. eur a zaměstnávala téměř 100 lidí.

Vstup Genesis do KS Klima-Service byl příkladem úspěšné generační obměny. Původní majitelé a zakladatelé, manželé Besedovi, dospěli k rozhodnutí stáhnout se z každodenního řízení rodinného podniku, avšak jeho další budoucnost jim nebyla lhostejná. Genesis nabídl odkup majoritního podílu a ponechání minority rodině Besedových. Genesis dlouhodobě považuje zkušený a kompetentní management ve vedení společnosti za jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu, a proto byl tehdejšímu managementu, posílenému o nové členy vedení, umožněn nákup menšího minoritního podílu a podílení se na celkovém výnosu z investice.

Řídící partner Genesis Capital, pan Jan Tauber, řekl: „S výsledkem investice do společnosti KS Klima jsme velice spokojeni. Společnost se dokázala proměnit z dynamicky rostoucího rodinného podnikuv roce 2012 do nezávisle řízené středně velké společnosti. Během šesti let se podařilo zdvojnásobit obrat a provozní zisk a připravit společnost na další růst v její nové moderní výrobní hale.“

„Výběr Genesis Capital za našeho partnera v roce 2012 byl správným rozhodnutím. V následujících letech se nám podařilo naplnit všechny naše cíle, které jsme si před transakcí předsevzali: pokračovat ve vývoji a produkci vzduchových filtrů, navýšit počet zaměstnanců společnosti a postavit nový, moderní výrobní závod. Akvizice KS Klima-Service společností TROX je perfektním naplněním našeho podnikatelského příběhu. Věřím, že pod vedením společnosti TROX, jednoho z předních světových výrobců vzduchotechniky a filtrace, bude KS Klima-Service ještě intenzivněji rozvíjet vývoj a výrobu vzduchových filtrů a celý její tým bude úspěšně čelit novým, zajímavým výzvám,“ konstatuje ke společné sedmileté spolupráci s Genesis Jiří Beseda, minoritní akcionář. Pan Jan Berger, předseda představenstva KS Klima dodává: „Za sebe a management mohu s potěšením říci, že novým vlastníkem KS Klima se stává právě TROX, společnost s velmi dlouhou historií a výbornou reputací. V loňském roce jsme se relokací do nové výrobní haly v Příbrami připravili na další růst. Věřím, že právě toto spojení se silným strategickým partnerem přinese skvělé příležitosti do budoucna, posílí naše postavení na trhu a umožní další rozvoj společnosti. “K transakci dále společně dodává pan Udo Jung a pan Thomas Mosbacher, členové představenstva společnosti TROX: “Naším cílem je rozšířit naši odbornost v oblasti filtrů, optimalizovat výrobní synergie, posílit a rozvíjet naší českou pobočku. Akvizicí KS Klima-Service také posílí naše přítomnost na trhu východní Evropy. Za konkurenceschopných provozních podmínek budeme mít vynikající možnost rozšířit filtrační byznys po celé Evropě. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci, která začíná právě dnes.“

Poradenství na straně prodávajících zajišťovala u transakčních služeb pražská kancelář Deloitte, právní služby pražská kancelář Kinstellar.

„Velice nás v Genesis Capital těší, že se KS Klima-Service stane součástí světového hráče v oboru, který do dalších let umožní stavět na silných základech a celkovém potenciálu společnosti, a dále je rozvíjetn ejen v Příbrami, České republice, ale i v širším regionu. Přeji oběma společnostem jen to nejlepší a věřím, že jejich společná budoucnost bude stejně tak úspěšná, jako byla naše spolupráce s KS Klima doposud,“ uzavírá Radan Hanzl, partner Genesis Capital zodpovědný za tuto investici.

KS Klima-Service

Společnost byla založena v roce 1993 se zaměřením na import vzduchových filtrů z Německa. KS Klima-Service zahájila svou výrobu v Dobříši v roce 1995, a od té doby významně investovala do nových technologií a vývoje. V roce 2018 se společnost se svými téměř 100 zaměstnanci přestěhovala do moderní, na zakázku postavené výrobní haly v Příbrami. KS Klima-Service dodává více než 2000 zákazníků v České republice, na Slovensku a dalších evropských zemích. Mezi její hlavní výrobky patří kapsové a rámečkové filtry, HEPA a kompaktní filtry, reaktivace aktivního uhlí a speciální filtrační systémy vč. jejich projekce.

TROX GmbH

TROX je globálním lídrem ve vývoji, výrobě a prodeji komponent, přístrojů a systémů pro vzduchotechniku a klimatizace. Se svými 28 dceřinými společnostmi ve 26 zemích na 5 kontinentech, 14 výrobními závody a mnoha obchodními zástupci, působí TROX celkem ve více než 70 zemích.Skupina TROX v současnosti zaměstnává na 4000 lidí a dosahuje obratu téměř 500 mil. eur.

Zdroj: Genesis Capital