PE fondy investovaly v CEE téměř 30 mld. EUR

Střední a východní Evropa (CEE) jsou nejrychleji rostoucím regionem Evropy a stále mají obrovské množství investičních příležitostí. Uvádí to nejnovější studie Invest Europe „Private Equity in CEE: Creating Value and Continued Growth“, která v detailu a na konkrétních případech rozebírá roli private equity v inovacích a ekonomickém rozvoji napříč regionem CEE.

V regionu CEE investovaly PE fondy v období 2003 až 2019 částku téměř 29 miliard EUR do zhruba 4 300 společností, z toho zhruba 1 300 jich bylo vlastněno ke konci roku 2019. Ke konci roku 2018 zaměstnávaly společnosti vlastněné PE fondy více než 316 tisíc lidí a jen za rok 2018 vzrostl počet pracovních míst nově vytvořených díky PE investicím o téměř 13 tisíc.

Studie v detailu analyzuje 22 společností z regionu CEE, do nichž jako investor vstoupil private equity fond. Jsou mezi nimi také čtyři české společnosti. AZ Klima a Swell z portfolia Genesis Capital velmi dobře ilustrují roli PE fondu při řešení otázky nástupnictví či vztahů mezi zakladateli, což je jedna z oblastí, na něž se PE fondy zaměřují. Další oblastí, kde PE fondy hrají zásadní roli, je konsolidace na trhu; ve studii ji mimo jiné ilustruje investice ARX Equity Partners do KVK Holding. Na příkladu MSV Metal Studénka z portfolia Jet Investment lze pak velmi dobře ilustrovat roli PE investora jako katalyzátoru, který vhodnými rozhodnutími a správným nasměrováním finančních prostředků dokázal ze společnosti v insolvenci vytvořil lídra trhu a umožnit mu další růst.

„Střední a východní Evropa jsou nejrychleji rostoucí regiony Evropy a mají ohromné množství investičních příležitostí v porovnání se zbytkem EU. Private equity je velice hodnotný zdroj financování byznysu a zásadně pomáhá firmám v profesionalizaci procesů, růstu a vstupu na nové trhy,“ uvádí Eric de Montgolfier, CEO Invest Europe.

Prezident The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) Jiří Beneš k roli private equity dodává: „Byť jsou v našich podmínkách stále bankovní úvěry vnímány jako primární financování, domnívám se, že stále více firem chápe potenciál vstupu PE nebo VC investora. Takový investor totiž neposkytuje pouze finance, ale také svou znalost, zkušenost, vidění byznysu z nových úhlů a tím i vidění nových možností rozvoje, podrory růstu a zvyšování hodnoty firmy. Region CEE je v tomto velmi atraktivní.“

Zpráva „Private Equity in CEE: Creating Value and Continued Growth“ vychází ze sběru dat Invest Europe, evropské asociace PE a VC, který je nejreprezentativnějším v rámci odvětví PE/VC. Naleznete ji https://cvca.cz/wp-content/uploads/2020/02/Private- Equity-in-CEE_report_FINAL.pdf