Genesis Capital připravuje nový PE fond s cílovou velikostí 250 mil. EUR

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oblasti private equity ve střední Evropě, zahajuje přípravu již sedmého fondu. Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) naváže na předchozí úspěšné fondy skupiny a zaměří se na investice v segmentu malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. S cílovou velikostí 250 milionů eur má GPEF V ambici se zařadit mezi největší private equity fondy ve střední Evropě. Vznik fondu se plánuje na první polovinu roku 2025.

Ondřej Vičar, řídící partner Genesis Capital Equity, představuje strategický záměr nově připravovaného fondu: „Fond GPEF V bude pokračovat v osvědčené strategii předchozích fondů, a to jak oborově, tak geograficky i situačně. Fond bude cílit na zavedené společnosti s významným potenciálem růstu, zejména v případech, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Současně budeme aktivní i v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity a opouštějí okrajové trhy či prodávají svá aktiva.”

Radan Hanzl, partner Genesis Capital Equity dále dodává: „V rámci naší strategie se fond GPEF V bude i nadále zaměřovat na čtyři odvětví, která považujeme za stabilní a současně perspektivní pro další rozvoj. Mezi tato odvětví patří B2B služby, lehká a střední specializovaná výroba, IT služby a technologický outsourcing, specializovaný maloobchod a služby pro spotřebitele. Zaměření na více odvětví umožní fondu GPEF V zajistit diverzifikaci svých investic a tím dosahovat optimální profil očekávaného výnosu a rizika pro jeho investory.“

„S novým fondem chceme navázat na úspěšné investice a atraktivní výsledky, kterých jsme dosáhli v našich předchozích fondech. Za svoji pětadvacetiletou historii se Genesis Capital stal nejaktivnější společností v oblasti private equity v České republice a jsem rád, že s dalším rozvojem se nyní posouvá mezi nejvýznamnější firmy v oboru také v rámci širšího středoevropského regionu,“ doplňuje Ondřej Vičar a vyjadřuje nejen důvěru v dosavadní úspěchy Genesis Capital, ale také odhodlání dále rozšiřovat aktivity v oblasti rozvojového kapitálu ve střední Evropě.

Nový fond cílí na firmy s odpovědným přístupem

Součástí investiční kultury Genesis Capital je také společensky zodpovědný přístup k investování. „Chceme investovat do zdravých, transparentně řízených společností, které podnikají eticky a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a pozitivního vlivu na společnost. Tyto kompetence u nich chceme nadále rozvíjet, jelikož věříme, že z podpory zodpovědného přístupu k podnikání mají prospěch nejen naši investoři, ale všechny subjekty, osoby a komunity, které s námi jakkoliv spolupracují,“ dodává Ondřej Vičar.  

Fond GPEF V bude, stejně jako předchozí fondy Genesis, investovat primárně v České republice, a selektivně také v okolních zemích – na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Maďarsku. Investory fondu budou opět především mezinárodní a lokální instituce a investiční společnosti.

“Zahájení přípravy nového fondu v současné době a jeho navrhovaná velikost jsou podpořeny několika faktory. Těmi jsou velmi dobrá výkonnost fondu GPEF III (z roku 2015), vysoké investiční tempo a dobrý výhled fondu GPEF IV, a především rostoucí množství atraktivních a stále větších investičních příležitostí, na které jsme prostřednictvím našeho průběžně posilujícího investičního týmu schopni reagovat,” uzavírá Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director ve společnosti Genesis Capital Equity.

CMS obměňuje vedení v Praze a Bratislavě

Mezinárodní advokátní kancelář CMS s potěšením oznamuje dvě klíčové změny týkající se vedení v rámci pražské a bratislavské kanceláře, ke kterým dochází od 1. května. Tomáš Matĕjovský převezme roli managing partnera CMS v Praze, zatímco Juraj Fuska se stane managing partnerem CMS (CMNO) v Bratislavě.

Helen Rodwell končí své třetí po sobě jdoucí období ve funkci managing partnerky v Praze – během tohoto období se rovněž podílela na založení a vedení pobočky v Bratislavě. Helen bude i nadále působit v Praze, kde se bude věnovat klientům a soustředit se na komplexní transakce v oblasti fúzí a akvizic v celé střední a východní Evropě. Je vysoce respektována pro svou transakční praxi, což dokládá její umístění v prestižním žebříčku Chambers Global, kde je uvedena jako jedna ze tří právníků „Tier 1“ pokrývajících celý region střední a východní Evropy v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic. Helen bude rovněž nadále působit jako členka globálního představenstva CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP.

Tomáš Matĕjovský, který je v současné době vedoucím partnerem obchodní, regulatorní a soudní praxe v CMS Praha, přichází do své nové role s bohatými zkušenostmi. Specializuje se na soudní a arbitrážní spory, kde úspěšně zastupoval klienty v řadě řízení na všech stupních soudní soustavy. Zaměřuje se také na problematiku compliance, kriminalitu bílých límečků a různé aspekty obchodního a pracovního práva, práva duševního vlastnictví a práva hospodářské soutěže. Tomáš rovněž poskytuje poradenství řadě společností působících ve zdravotnictví a farmaceutickém odvětví v otázkách regulace specifických pro toto odvětví, včetně klinických studií a protikorupčních záležitostí.

 Ke své nové roli Tomáš říká: „Stát se managing partnerem CMS Praha je pro mě velkou poctou. Jsem opravdu potěšen z příležitosti vést pražskou pobočku a přispívat k jejímu dalšímu úspěchu, i úspěchu celé firmy. Rád bych poděkoval Helen za její skvělou práci v čele naší kanceláře a vybudování špičkového týmu – CMS Praha se pod jejím vedením významně rozrostla a stala se jednou z předních advokátních kanceláří v Praze. Těším se na další spolupráci s Helen a celým týmem při realizaci našich ambiciózních plánů.“

Juraj Fuska, který je v současné době vedoucím partnerem týmu korporátního práva a fúzí a akvizic v CMS (CMNO) Bratislava, má více než dvacetileté zkušenosti s působením v prostředí mezinárodních advokátních kanceláří a svou novou roli managing partnera převezme přímo z Bratislavy. Během své kariéry, zaměřené na různá odvětví, získal Juraj rozsáhlé vědomosti o trhu, zkušenosti a vybudoval si širokou škálu odborných znalostí, které mu umožňují vyniknout při významných tuzemských i přeshraničních transakcích v různých odvětvích. Kromě toho, že je široce vyhledávaným odborníkem v oblasti fúzí, akvizic a kapitálových trhů, jeho rozmanité odborné znalosti stejně tak zahrnují právo obchodních společností, greenfield investiční projekty, regulatorní poradenství, poradenství různým finančním institucím a projekty PPP.

Juraj dodává: „Je mi ctí převzít roli managing partnera CMS (CMNO) v Bratislavě. Helen odvedla v čele bratislavské pobočky od jejího založení skvělou práci a já v ní budu pokračovat. Jsem rád, že vedle mého odhodlání budovat kulturu vysokých standardů poradenství a poskytovat našim klientům vynikající služby budou mé dosavadní zkušenosti přínosem i v této nové funkci. Nepochybuji o tom, že spolupráce s naším talentovaným, mezinárodně zaměřeným týmem posílí naši reputaci přední advokátní kanceláře na Slovensku. Jsem velmi vděčný za podporu a důvěru ze strany CMS a těším se, že na tomto silném základu budu moci dále rozvíjet potenciál naší kanceláře a směřovat k dalším úspěchům.“

Genesis Growth získává majoritní podíl ve společnosti Carussel

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností v regionu střední a východní Evropy s významným růstovým potenciálem, úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti Carussel. Spoluinvestory v transakci jsou zakladatel společnosti, Mario Della Donna, a její současný generální ředitel, András Müller.

Carussel je poskytovatelem digitálních nástrojů, které pomáhají prodejcům, distributorům a výrobcům automobilů v digitalizaci jejich procesů. Společnost se zaměřuje na vývoj a obsluhu modulárních systémů pro správu automobilových dealerství po celém světě. Carussel dále svým klientům zajišťuje online marketingové služby, které jim umožňují maximalizovat efektivitu generování leadů a zvýšit návštěvnost jejich webových stránek.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Growth, uvedl: „András, Mario a jejich manažerský tým na nás udělali velmi dobrý dojem, když dokázali vybudovat z Carusselu důvěryhodného partnera pro přední společnosti v automobilovém průmyslu a úspěšně expandovat se svými produkty na mezinárodní úrovni. Vnímáme, že automobilový průmysl a prodejci automobilů jsou obecně z hlediska IT méně rozvinutí a společnost Carussel má díky svému know-how a získaným zkušenostem výborné předpokladu k tomu, aby těžila z probíhající digitální transformace v tomto odvětví.”

Generální ředitel Carusselu, András Müller, k tomu poznamenal: „Automobilový průmysl prochází obdobím velkých turbulencí a transformace. Digitalizace hraje v této transformaci stále důležitější roli, což Carusselu otevírá významné obchodní příležitosti. Od prvního okamžiku jsme vnímali, že fond Genesis Growth by byl skvělým partnerem, který by nám mohl velmi pomoci tyto obchodní příležitosti využít. Společně můžeme podniknout velké kroky k tomu, abychom společnosti pomohli k dalšímu růstu a dále posilovali její pozici na trhu.”

Jiří Beneš, řídící partner společnosti Genesis Capital Growth, dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností s vysokým růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají finanční prostředky a podporu pro další rozvoj svého podnikání, investice do nových inovací nebo mezinárodní expanzi. Těšíme se na spolupráci s týmem společnosti Carussel, který se zasloužil o její úspěšný rozvoj.“

Genesis Growth a ADAX jsou novými majiteli UPS Technology

Oba fondy se specializují na firmy s vysokým růstovým potenciálem a v UPS Technology jim patří stejný akcionářský podíl. Noví vlastníci ve společnosti plánují posílit manažerské týmy, rozšířit nabídku produktů kritické infrastruktury a dodat zkušenosti pro expanzi na zahraniční trhy.

„Akvizice UPS Technology znamená další krok v naplnění naší strategie investovat do společností, které poskytují stabilní výkon, ale k naplnění svého vysokého růstového potenciálu potřebují efektivní pomoc s technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu,“ říká Václav Salač, výkonný ředitel ADAX Fondu firemního nástupnictví.

Získání UPS Technology znamená pro ADAX Fond firemního nástupnictví a Genesis Capital Growth první společnou investici. „Oba investoři, ADAX i Genesis Growth, se během akvizičního procesu dobře doplňovali. Této kooperace si velmi vážíme a může být začátkem naší dlouhodobé spolupráce,“ konstatuje Salač.

Jiří Beneš, řídící partner Genesis Capital Growth, k tomu dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností se silným růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy. Těšíme se na spolupráci s týmem UPS Technology a věříme, že společnost má na svém trhu záložních systémů nepřetržitého napájení významný potenciál budoucího růstu.“

Za efektivní spolupráci také poděkoval zakladatelům UPS Technology Dušanu Dostálovi a Jaroslavu Davídkovi, pod jejichž vedením firma dosáhla významné pozice zejména na českém trhu záložních systémů.

Ambici podpořit další růst UPS Technology potvrzuje i Marek Hoščálek, partner Genesis Capital Growth. „Zakladatelům UPS Technology se podařilo vybudovat stabilní a úspěšnou společnost, která patří mezi významné hráče ve svém oboru a která je schopna prosazovat se v mezinárodní konkurenci na domácím i zahraničních trzích. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho fondu podpořit v růstu společnost se silným postavením v atraktivním segmentu záložních systémů nepřetržitého napájení.“

Genesis Capital uzavřel dohodu o koupi podílu v GAF

Společnost GAF patří k významným hráčům v kovovýrobě se zaměřením na komplexní zakázkové zpracování oceli, nerezu a hliníku. Výrobky společnosti se vyznačují vysokou kvalitou a přesností, zpravidla podléhají přísným certifikacím a mají na trhu široké uplatnění například v potravinářství, zdravotnictví, textilním průmyslu či drážní dopravě. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, uzavřel smlouvu o investici do majoritního podílu ve společnosti GAF. Zakladatel a současný stoprocentní majitel pan Luděk Fofoňka si ve společnosti ponechá významný podíl. Zároveň do společnosti investují také klíčoví manažeři, kteří převezmou roli pana Fofoňky ve vedení společnosti a společně s novým vlastníkem plánují navázat na úspěšný rozvoj společnosti v posledních letech. Dokončení transakce se očekává v dubnu 2024.

„Máme radost, že můžeme spojit síly s panem Fofoňkou a klíčovými manažery, kteří ve firmě profesně působí již dlouhou dobu, a navázat na dosavadní úctyhodné úspěchy společnosti GAF. Navzdory složité makroekonomické situaci společnost GAF v posledních 4 letech více než zdvojnásobila svůj obrat a upevnila svoje postavení na trhu. Svůj růst staví GAF na dlouholetém partnerství se svými zákazníky, kterým dodává výrobky vysoké kvality podle jejich specifických požadavků. Rádi bychom v tomto příběhu pokračovali a našimi zkušenostmi pomohli v dalším rozvoji i v zajištění hladkého předání rolí ve společnosti”, komentuje transakci Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director v Genesis Capital Equity.

Spoluzakladatel a dosavadní generální ředitel GAF Luděk Fofoňka uvedl: „Společnost jsem budoval více než 30 let a jsem hrdý, kam se za tu dobu posunula. V minulém roce jsme učinili významné investice do výstavby nové haly a lakovny u nás v Žamberku a do akvizice našeho obchodního partnera GAF Dašice. Jsem rád, že jsme našli silného a ambiciózního partnera, který nám pomůže posunout GAF ještě dál. Jsem přesvědčený, že k dalšímu rozvoji pozitivně přispěje i posun mých dlouholetých spolupracovníků Davida Rosenbergera a Lukáše Pecha do vedoucích rolí v managementu.“

David Rosenberger, nový generální ředitel GAF doplnil: „Jsem rád, že jsem dostal příležitost vést společnost GAF a navázat na dlouholetou práci pana Fofoňky. Věřím, že budu moct uplatnit své znalosti a zkušenosti a těším se, že se silným partnerem v zádech napíšeme další úspěšnou kapitolu historie naší společnosti.“

„Akvizice majoritního podílu ve společnosti GAF je další z investic do oboru specializované strojírenské výroby. Je to jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme a dosahujeme v ní dlouhodobě nadprůměrných výsledků. I proto jsme rádi, že můžeme podpořit další rozvoj společnosti GAF”, dodal Radan Hanzl, Partner v Genesis Capital Equity.

Genesis Capital – akvizice společnosti Schulte Group

Od svého založení v roce 1998 se Schulte Group postupně stala partnerem pro významné projekty průmyslových nemovitostí. Svým zákazníkům nabízí komplexní realizace služeb převážně v oblasti TZB (technické zařízení budov), včetně projekční přípravy a záručního i pozáručního servisu, s důrazem na nejnovější technologie a dlouhodobou udržitelnost provozu. Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), private equity fond ze skupiny Genesis Capital, se dohodl se zakladateli na akvizici většinového podílu ve společnosti. Spolu s fondem GPEF IV se akcionáři stanou také klíčoví manažeři. Společným cílem je využít odborných znalostí a zkušeností celého týmu Schulte k dalšímu dynamickému rozvoji. Dokončení transakce podléhá schválení českého antimonopolního úřadu.

„Získání většinového podílu v Schulte Group představuje příležitost navázat na úspěšný podnikatelský příběh pánů Soldáta a Buly, se kterými plánujeme spolu s posíleným manažerským týmem společnost dále rozvíjet a potvrdit její pozici lokálního lídra v segmentu skladových prostor a průmyslových nemovitostí,” komentuje Tomáš Sýkora, investiční ředitel Genesis Capital Equity.

Radovan Soldát, jeden ze zakladatelů Schulte Group, který nadále zůstává významným akcionářem uvedl: „Po 25 letech budování společnosti Schulte na českém a slovenském trhu jsme se rozhodli spojit síly s renomovaným private equity fondem. Hlavními důvody pro uzavření dohody s Genesis Capital jsou stejné vize, kontinuita strategie a setrvání současného manažerského týmu, který bude mít se silným a zkušeným partnerem v zádech ideální podmínky pro zvyšování kvality a flexibility služeb zákazníkům a organický růst.“

„Velmi se těšíme na spolupráci se společností Schulte při jejím dalším rozvoji a transformaci ve společnost s nezávislým a zkušeným manažerským týmem. Tato transakce navazuje na naše předchozí investice v tomto odvětví a dobře zapadá do strategie Genesis zaměřené na nástupnictví a vytváření nových příležitostí pro vedoucí týmy,” dodal Adam Ruta, investiční manažer Genesis Capital Equity.

Jan Bula, místopředseda představenstva a dlouholetý manažer společnosti, komentuje: “Rozhodnutí o vstupu finančního investora je pro nás významným milníkem. Pečlivě jsme vybírali partnera a jsme hrdí, že jsme zvolili Genesis Capital. Toto rozhodnutí přináší nové příležitosti a zajišťuje stabilitu naší společnosti. Důležité je, že toto partnerství chrání zájmy všech našich zaměstnanců, kteří jsou pro nás klíčoví. Věříme, že jsme se rozhodli správně, a těšíme se na společný růst v moderní a silné struktuře.”

Při transakci radili Moore Advisory CZ a AK Kutějová, Maršál, Briaský na straně prodávajících, na straně Genesis Deloitte a Kinstellar.

Enterprise Investors prodávají podíl v JNT Group

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), dnes oznámil plánovaný prodej svého podílu ve společnosti JNT Group (JNT), jednom z největších výrobců, importérů a distributorů vína v Polsku. Podíl kupuje CEO společnosti Jakub Nowak, který tak spolu se skupinou investorů provede transakci ve formě manažerského odkupu (MBO). Po uzavření transakce se Jakub Nowak stane majoritním akcionářem společnosti.

  • Hodnota transakci nebyla zveřejněna;
  • Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

PEF VII získal společnost JNT (původně Jantoń) od rodiny zakladatelů v roce 2017. V čele společnosti stál od začátku Jakub Nowak, který ve firmě působil od startu své profesionální kariéry po dobu více než 20 let. Spolu s týmem EI vypracoval plán dynamického růstu společnosti JNT. Od změny vlastníků společnost neustále rostla a zvyšovala svůj podíl na polském trhu s vínem v porovnání s konkurenty. Dnes se její tržní podíl odhaduje na téměř 20 %.

Společnost JNT dosáhla této pozice investicemi do svých výrobních kapacit a marketingu, stejně jako akvizicí značek jako Grzaniec Galicyjski, Wino Makłowicz, Selekcja Makłowicz a Platinum Wines. Společnost minulé léto také začala s mezinárodní expanzí, když se její výrobky objevily v maloobchodních sítích v Rumunsku. V prosinci společnost JNT převzala místního rumunského konkurenta, čímž dále urychlila svůj růst prostřednictvím akvizic.

„Jsem rád, že JNT zůstává v rukou takového schopného manažera, jakým je Jakub Nowak. Jeho odborné znalosti trhu jsou bezkonkurenční a společnost zná do nejmenšího detailu. Jakub Nowak se významně podílel na dosavadním úspěchu JNT a má nejlepší předpoklady pro budování hodnoty společnosti do budoucna,“ shrnul transakci partner společnosti EI Sebastian Król, který je zodpovědný za tuto investici.

„Naše spolupráce s Enterprise Investors za posledních šest let byla velmi plodná a hodně nás naučila. Během tohoto období jsme nejen výrazně rostli a stali se největším polským výrobcem a distributorem vína, ale zároveň jsme profesionalizovali tým, výrazně zvýšili výrobní kapacity, optimalizovali produktové portfolio a úspěšně dokončili domácí i zahraniční akvizice. Naším ambiciózním plánem pro další etapu rozvoje je, aby se JNT stala největší skupinou v Polsku a vybudovala si silnou pozici na mnoha mezinárodních trzích,“ komentoval Jakub Nowak, CEO společnosti JNT.

Genesis Capital posilují Petr Müller a Michal Mikeš

Do Genesis Capital, jedné z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, přichází Petr Müller, doposud advokát mezinárodní právní kanceláře Dentons a Michal Mikeš, který donedávna působil jako senior investment associate v KKCG. Petr nastupuje na pozici Legal Counsel, aby doplnil právní tým Genesis Capital. Michal se stává novým Investment managerem private equity fondů Genesis Capital.

„Posílení našeho týmu o špičkové profesionály z oboru práva a financí, jakými Petr a Michal bezpochyby jsou, znamená další rozšíření našich interních kapacit nejen při posuzování a realizaci nových investičních příležitostí, ale i podpoře stávajícího portfolia investic, které v minulém roce významně narostlo. Je mi velkým potěšením je oba přivítat v týmu Genesis Capital,“ uvedl Pavel Kvíčala, právní partner Genesis Capital Equity.

Toto posílení týmu přichází v době, kdy je nejnovější fond Genesis Private Equity Fund IV disponující částkou 150 milionů eur na investice do malých a středních podniků v regionu střední Evropy v plném investičním nasazení. Petr a Michal se budou nicméně podílet i na podpoře aktivit spojených s firmami v portfoliu předchozího fondu Genesis Private Equity Fund III, jenž investoval například do společností HP Tronic / Datart, GTH Catering či Conectart. Oba fondy tak získávají přímou podporu dalších zkušených odborníků, a to zejména v oblasti fúzí a akvizic, jejich řízení a financování.

Petr Müller před zahájením spolupráce s Genesis Capital dlouhodobě působil v mezinárodní advokátní kanceláři Dentons. Jeho zkušenosti zahrnují poskytování právního poradenství v rámci mezinárodních a lokálních transakcí v nejrůznějších odvětvích, včetně dopravy a spedice, automobilového a výrobního průmyslu, TMT, energetiky, a v neposlední řadě i private equity. Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvoval studijní pobyt na University of Sheffield ve Velké Británii. V roce 2022 se stal advokátem.

Michal Mikeš před příchodem do Genesis Capital sbíral zkušenosti v týmu fúzí a akvizic ve skupině KKCG, kde se zaměřoval na vyhledávání investičních příležitostí v energetickém sektoru napříč Evropou. Předtím působil pět let ve valuačním oddělení EY, kde pracoval na komplexním ocenění podniků pro české i mezinárodní klienty v různých odvětvích. Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na Finance a oceňování podniku.

Genesis Capital prodává SANBORN

SANBORN, klíčový dodavatel přesných komponentů a specializovaných dílů pro energetiku, ropný a plynárenský průmysl a dopravu, mění majitele. Fond Genesis Private Equity Fund
(GPEF III) ze zavedené private equity skupiny Genesis Capital prodal svůj většinový vlastnický podíl společnosti Oriens.

 

Společnost SANBORN vyrábí a dodává kritické komponenty předním světovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým společnostem nebo výrobcům dieselových motorů, a to především ze speciálních ocelových slitin. Klíčovými zákazníky společností jsou přední mezinárodní průmyslové konglomeráty, jako jsou GE, Siemens, Wabtec, Technip FMC a OneSubsea. V roce 2023 společnost očekává tržby přes 650 milionů korun.

GPEF III spolu s menšinovým spoluinvestorem MaeG Investment SICAV získala společnost SANBORN
v roce 2017 od dvou soukromých vlastníků v rámci odkupu motivovaného nástupnictvím managementu. Společnost GPEF III rovněž přivedla současný vrcholový manažerský tým. Během šestiletého období společnost SANBORN potvrdila a posílila svou pozici strategického dodavatele pro své významné klienty a zdvojnásobila svůj obrat a EBITDA. Poté, co investoři dosáhli svých původních investičních cílů a časového horizontu, ze společností nyní společně vystupují.

Radan Hanzl, Partner společnosti Genesis Capital Equity odpovědný za projekt, řekl: “Odchod ze společnosti SANBORN je dalším úspěchem v rámci jednoho z našich hlavních investičních odvětví – lehké a střední výroby. Zvláštní poděkování patří mimořádně schopnému týmu vrcholového managementu společnosti SANBORN, který dokázal během několika let přivést společnost na dvojnásobnou úroveň. Jsem přesvědčen, že společnost Oriens jako nový vlastník na tuto pozitivní trajektorii dále naváže.”

“Pro náš fond MaeG byl SANBORN naší první investicí a je také naším prvním exitem. Jsem přesvědčen, že takto úspěšná investice byla dobrým příkladem perfektní spolupráce mezi vlastníky společností a jejím managementem, včetně otevřené, flexibilní a časté komunikace”, dodal Petr Kymlička, zástupce MaeG Investment SICAV.

Ivan Dzido, předseda představenstva a generální ředitel společnosti SANBORN, dodal: “Během uplynulých pěti let jsme ve společnosti SANBORN výrazně zvýšili produktivitu, rozšířili sortiment dodávaných dílů, posílili naši pozici u stávajících zákazníků a také získali nové zákazníky. Tyto kroky přispěly k našemu úspěchu a současnému postavení významného strategického dodavatele. Těšíme se na spolupráci se společností Oriens při dalším rozvoji naší společnosti.“

Krisztián Orbán, řídící partner společnosti Oriens, k akvizici uvedl: “SANBORN je skvělá společnost s jasnými kompetencemi v oblasti specializovaného obrábění a špičkovou klientskou základnou. Naším cílem je dále posilovat její schopnosti a kapacitu jak organicky, tak prostřednictvím akvizic a rozšiřovat spolupráci se stávajícími i novými zákazníky.”

Versute Investments a BHS PE Fund koupili Altran CZ

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem je společnost Versute Investments a.s., spolu s manažery Petrem Havlíkem, Jaromírem Kejvalem a Milanem Křovinou, koupili společnost Altran CZ a.s., která nově ponese název Tiyo a.s. Společnost Tiyo je předním poskytovatelem služeb v oblasti výzkumu, vývoje a testování pro různé průmyslové obory. Tiyo a.s. poskytuje své služby více než 300 zákazníkům zejména v Evropě a její roční tržby přesahují 300 mil. Kč.

Tiyo sídlí ve vlastním areálu v Hořicích, kde poskytuje profesionální služby komerčně využívaných a akreditovaných zkušebních laboratoří. Tyto laboratoře jsou specializovány na testování široké škály komponentů z hlediska jejich environmentálních, mechanických, materiálových a elektrických vlastností. Dále poskytuje služby v oblasti vývoje a výroby testovacích zařízení, inženýrské činnosti v rámci vývoje vozidel a testování v oblasti elektromagnetické kompatibility.

Společnost byla založena v roce 1993. V roce 2016 byla koupena skupinou Altran International B.V., která byla následně v roce 2020 akvírována skupinou Capgemini SE, jedním z předních partnerů pro technologickou transformaci organizací napříč celým jejím hodnotovým řetězcem.

V roce 2022 se skupina Capgemini rozhodla ze strategických důvodů prodat Altran CZ a jako nejlepší řešení byl zvolen prodej manažerskému týmu a fondu BHS Private Equity Fund. Transakce byla realizována 18.9.2023.

S novými akcionáři bude společnost nadále dbát na zajištění nepřetržité a dlouhodobé obchodní kontinuity a poskytování vysoce kvalitních služeb ve výše uvedených oblastech. Zároveň bude rozvíjet výzkum a vývoj v rychle rostoucích identifikovaných segmentech a dále rozšiřovat a diverzifikovat své zákaznické portfolio.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo spojit se s Versute Investments a fondem BHS Private Equity Fund, kteří jsou historicky úspěšní v oblasti investic do malých a středních podniků našeho typu a společně s nimi koupit společnost Tiyo. Jsme přesvědčeni, že tento nový milník přinese pozitivní změny a umožní společnosti ještě lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků a partnerů a poskytovat ještě širší škálu služeb s vyšší hodnotou“ říká Petr Havlík, akcionář a člen představenstva společnosti Tiyo a.s.

Společnost Tiyo a.s. se stává již pátou aktivní portfoliovou investicí fondu BHS Private Equity Fund, který tak rozšiřuje své kvalitní portfolio o další společnost patřící k evropské špičce ve svém oboru.

„Tato transakce přesně zapadá do investiční strategie fondu, který tak získává společnost s jasnou strategií a s udržitelnou konkurenční výhodou, vysokým inovačním a růstovým potenciálem, a to vše ve velmi atraktivním rozvíjejícím se oboru. Výrazným pozitivem je, že tato transakce byla realizována společně s vrcholovým vedením společnosti, jehož členové se stávají akcionáři a našimi partnery. Jedná se o velmi zkušené a silně motivované manažery a jsme rádi, že tuto novou kapitolu života společnosti otevíráme společně.“ říká Luděk Palata, člen správní rady společnosti Versute Investments.

Právní poradenství při této transakci poskytl tým právní kanceláře Schoenherr pod vedením Michala Jendželovského.

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem (general partnerem) je společnost Versute Investments a.s., je podfondem fondu BHS Fund II. – Private Equity, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., a zaměřuje se na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Bližší informace o podfondu Private Equity Fund jsou dostupné na následujícím odkazu:

https://www.investice.cz/bhs-private-equity-fund/