Genesis Capital prodává SANBORN

SANBORN, klíčový dodavatel přesných komponentů a specializovaných dílů pro energetiku, ropný a plynárenský průmysl a dopravu, mění majitele. Fond Genesis Private Equity Fund
(GPEF III) ze zavedené private equity skupiny Genesis Capital prodal svůj většinový vlastnický podíl společnosti Oriens.

 

Společnost SANBORN vyrábí a dodává kritické komponenty předním světovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým společnostem nebo výrobcům dieselových motorů, a to především ze speciálních ocelových slitin. Klíčovými zákazníky společností jsou přední mezinárodní průmyslové konglomeráty, jako jsou GE, Siemens, Wabtec, Technip FMC a OneSubsea. V roce 2023 společnost očekává tržby přes 650 milionů korun.

GPEF III spolu s menšinovým spoluinvestorem MaeG Investment SICAV získala společnost SANBORN
v roce 2017 od dvou soukromých vlastníků v rámci odkupu motivovaného nástupnictvím managementu. Společnost GPEF III rovněž přivedla současný vrcholový manažerský tým. Během šestiletého období společnost SANBORN potvrdila a posílila svou pozici strategického dodavatele pro své významné klienty a zdvojnásobila svůj obrat a EBITDA. Poté, co investoři dosáhli svých původních investičních cílů a časového horizontu, ze společností nyní společně vystupují.

Radan Hanzl, Partner společnosti Genesis Capital Equity odpovědný za projekt, řekl: “Odchod ze společnosti SANBORN je dalším úspěchem v rámci jednoho z našich hlavních investičních odvětví – lehké a střední výroby. Zvláštní poděkování patří mimořádně schopnému týmu vrcholového managementu společnosti SANBORN, který dokázal během několika let přivést společnost na dvojnásobnou úroveň. Jsem přesvědčen, že společnost Oriens jako nový vlastník na tuto pozitivní trajektorii dále naváže.”

“Pro náš fond MaeG byl SANBORN naší první investicí a je také naším prvním exitem. Jsem přesvědčen, že takto úspěšná investice byla dobrým příkladem perfektní spolupráce mezi vlastníky společností a jejím managementem, včetně otevřené, flexibilní a časté komunikace”, dodal Petr Kymlička, zástupce MaeG Investment SICAV.

Ivan Dzido, předseda představenstva a generální ředitel společnosti SANBORN, dodal: “Během uplynulých pěti let jsme ve společnosti SANBORN výrazně zvýšili produktivitu, rozšířili sortiment dodávaných dílů, posílili naši pozici u stávajících zákazníků a také získali nové zákazníky. Tyto kroky přispěly k našemu úspěchu a současnému postavení významného strategického dodavatele. Těšíme se na spolupráci se společností Oriens při dalším rozvoji naší společnosti.“

Krisztián Orbán, řídící partner společnosti Oriens, k akvizici uvedl: “SANBORN je skvělá společnost s jasnými kompetencemi v oblasti specializovaného obrábění a špičkovou klientskou základnou. Naším cílem je dále posilovat její schopnosti a kapacitu jak organicky, tak prostřednictvím akvizic a rozšiřovat spolupráci se stávajícími i novými zákazníky.”

Versute Investments a BHS PE Fund koupili Altran CZ

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem je společnost Versute Investments a.s., spolu s manažery Petrem Havlíkem, Jaromírem Kejvalem a Milanem Křovinou, koupili společnost Altran CZ a.s., která nově ponese název Tiyo a.s. Společnost Tiyo je předním poskytovatelem služeb v oblasti výzkumu, vývoje a testování pro různé průmyslové obory. Tiyo a.s. poskytuje své služby více než 300 zákazníkům zejména v Evropě a její roční tržby přesahují 300 mil. Kč.

Tiyo sídlí ve vlastním areálu v Hořicích, kde poskytuje profesionální služby komerčně využívaných a akreditovaných zkušebních laboratoří. Tyto laboratoře jsou specializovány na testování široké škály komponentů z hlediska jejich environmentálních, mechanických, materiálových a elektrických vlastností. Dále poskytuje služby v oblasti vývoje a výroby testovacích zařízení, inženýrské činnosti v rámci vývoje vozidel a testování v oblasti elektromagnetické kompatibility.

Společnost byla založena v roce 1993. V roce 2016 byla koupena skupinou Altran International B.V., která byla následně v roce 2020 akvírována skupinou Capgemini SE, jedním z předních partnerů pro technologickou transformaci organizací napříč celým jejím hodnotovým řetězcem.

V roce 2022 se skupina Capgemini rozhodla ze strategických důvodů prodat Altran CZ a jako nejlepší řešení byl zvolen prodej manažerskému týmu a fondu BHS Private Equity Fund. Transakce byla realizována 18.9.2023.

S novými akcionáři bude společnost nadále dbát na zajištění nepřetržité a dlouhodobé obchodní kontinuity a poskytování vysoce kvalitních služeb ve výše uvedených oblastech. Zároveň bude rozvíjet výzkum a vývoj v rychle rostoucích identifikovaných segmentech a dále rozšiřovat a diverzifikovat své zákaznické portfolio.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo spojit se s Versute Investments a fondem BHS Private Equity Fund, kteří jsou historicky úspěšní v oblasti investic do malých a středních podniků našeho typu a společně s nimi koupit společnost Tiyo. Jsme přesvědčeni, že tento nový milník přinese pozitivní změny a umožní společnosti ještě lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků a partnerů a poskytovat ještě širší škálu služeb s vyšší hodnotou“ říká Petr Havlík, akcionář a člen představenstva společnosti Tiyo a.s.

Společnost Tiyo a.s. se stává již pátou aktivní portfoliovou investicí fondu BHS Private Equity Fund, který tak rozšiřuje své kvalitní portfolio o další společnost patřící k evropské špičce ve svém oboru.

„Tato transakce přesně zapadá do investiční strategie fondu, který tak získává společnost s jasnou strategií a s udržitelnou konkurenční výhodou, vysokým inovačním a růstovým potenciálem, a to vše ve velmi atraktivním rozvíjejícím se oboru. Výrazným pozitivem je, že tato transakce byla realizována společně s vrcholovým vedením společnosti, jehož členové se stávají akcionáři a našimi partnery. Jedná se o velmi zkušené a silně motivované manažery a jsme rádi, že tuto novou kapitolu života společnosti otevíráme společně.“ říká Luděk Palata, člen správní rady společnosti Versute Investments.

Právní poradenství při této transakci poskytl tým právní kanceláře Schoenherr pod vedením Michala Jendželovského.

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem (general partnerem) je společnost Versute Investments a.s., je podfondem fondu BHS Fund II. – Private Equity, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., a zaměřuje se na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Bližší informace o podfondu Private Equity Fund jsou dostupné na následujícím odkazu:

https://www.investice.cz/bhs-private-equity-fund/

Jet Investment získal výrobce stavebních profilů LIKOV

Brněnská investiční společnost Jet Investment získala skrze svůj fond soukromého kapitálu Jet 3 majoritní podíl v české společnosti LIKOV. Ta je s obratem 1,5mld. Kč předním evropským výrobcem stavebních profilů pro systémy zateplování.

Jet Investment nabyl skrze svůj fond kvalifikovaných investorů Jet 3 ve společnosti LIKOV 70% podíl, minoritními vlastníky zůstávají potomci zakladatelů firmy v čele s Radkem Tomanem, který bude nadále zastávat funkci generálního ředitele společnosti. Strany se dohodly, že podmínky transakce nebudou zveřejňovat.

Jedná se o úspěšnou rodinnou firmu s dlouhodobě růstovou historií, do které vstupujeme jako investor v okamžiku generační obměny s cílem podpořit jejich další rozvoj a zahraniční expanzi,“ říká zakládající partner Jet Investment Igor Fait.

Věřím, že vstup Jet Investment bude impulsem k dalšímu rozvoji firmy a společně přispějeme větším dílem ke snížení energetické náročnosti budov v Česku i Evropě,“ doplňuje Radek Toman, jednatel společnosti LIKOV.

Společnost LIKOV je předním evropským výrobcem a distributorem plastových a hliníkových stavebních profilů a doplňkového sortimentu určeného zejména pro systémy vnějšího zateplení budov. V loňském roce dosáhly tržby společnosti 1,5 mld. Kč s EBITDA přesahující 260 milionů Kč. Společnost je silně proexportně zaměřená, své výrobky vyváží 250 zákazníkům do 39 zemí a ve výrobně-logistickém areálu zaměstnává v jihomoravské Kuřimi přes 150 zaměstnanců.

Díky stále silnějšímu důrazu na dekarbonizaci vidíme na evropských trzích sílící poptávku po snižování energetické náročnosti budov a zateplování. Zatímco Česko je už nyní zateplovací velmocí, pro Likov s jejich širokým portfoliem výrobků a kvalitními službami pro zákazníky se na evropských trzích otevírají možnosti k dalšímu růstu,“ říká projektový ředitel Jet Investment Petr Filka.

Akvizice společnosti LIKOV je první dokončenou transakcí fondu Jet 3, ve kterém investiční společnost Jet Investment sdružuje kapitál individuálních a institucionálních investorů a vlastní prostředky.

Jsme rádi, že se nám podařilo zprostředkovat vstup zkušeného investora, který je zárukou dalšího rozvoje firmy LIKOV v perspektivním oboru zateplování budov,“ uvedli Marek Hatlapatka a Petr Ullmann za firmu Cyrrus Corporate Solutions, která byla finančním poradcem prodávajících.

Genesis Capital získal majoritní podíl v STT Servis

STT Servis si během své více než 20leté existence vybudovala pozici předního exportéra přesně obráběných dílů a sestav se zaměřením na kusovou a malosériovou výrobu. Mezi hlavní konkurenční výhody patří zejména schopnost dodávat atypické komponenty o rozměrech dosahujících až 8 metrů a špičková kvalita výroby. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, se rozhodl spojit se zakladateli a získal ve společnosti majoritní podíl. Zároveň s nimi do společnosti také investovali klíčoví manažeři. Společným záměrem je urychlit růst skupiny skrze rozšíření výrobních kapacit, rozvoje spolupráce se stávajícími zákazníky a zisk nových obchodních partnerů.

„Akvizice majoritního podílu pečetí naše společné úsilí se zakladateli, rodinou Ticháčkových, posílit společnost STT Servis a dynamicky firmu rozvinout. Zvolený a posílený manažerský tým nyní bude zodpovědný za expanzi a další rozšíření renomé a dobré pověsti STT Servis na trhu,” komentuje transakci Tomáš Sýkora, Investment Director v Genesis Capital Equity.

Tomáš Ticháček, jeden ze zakladatelů a generální ředitel STT Servis, uvedl: „Genesis Capital je pro nás spolehlivý a transparentní partner, který sdílí naši vizi rozvoje a je schopný také kapitálově podpořit naše budoucí ambiciózní plány. Je pro mě klíčové, že bude zachována kontinuita v manažerském týmu a že nyní máme partnera, který má zkušenosti s budováním lídrů na trhu. Jsem přesvědčen, že společně plynule navážeme a předčíme naše dosavadní úsilí a výsledky.“

„V začátcích našeho podnikání hrál důležitou roli náš otec a troufnu si říct, že je na nás hrdý. Ušli jsme obří kus cesty od doby, kdy jsme začali s jedním strojem v malé hale na hliněné podlaze. Nyní jsme dospěli do bodu, kdy nás dál výrazně posune už jen vstup významného investora jako je právě GPEF IV,“ prohlásila Šárka Ticháčková, další ze zakladatelů a finanční ředitelka STT Servis.

„STT Servis je další přirozenou investicí dle strategie fondu GPEF IV. Téma nástupnictví a nové příležitosti pro manažerský tým jsou středobodem naší filozofie a odvětví lehké a střední výroby je jedním z našich dlouhodobě úspěšných a preferovaných oborů,” dodal Pavel Kvíčala, Legal Partner v Genesis Capital Equity.

CVCA NextGen – Do it yourself

Včerejší setkání ve společnosti Deloitte neslo název “Do it yourself”, a to z toho důvodu, jelikož jsme panelovou diskusi postavili na otázkách, které nám naši hosté předem zaslali. Největšími tématy bylo současné prostředí fúzí a akvizic, nové technologie a regulace, které ho ovlivňují, a téma ESG. Jak ovlivňuje trh současné prostředí vysokých úrokových sazeb? Opravdu umělá inteligence zjednodušuje a zefektivňuje obchodní procesy, nebo je to jen hype? Jak vedoucí pracovníci vnímají ESG? Pojďme se podívat na nejdůležitější momenty a klíčové poznatky z našeho nedávného eventu.

Našimi hosty, kteří se zúčastnili panelové diskuse, byli Michal Jašek z mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance, Michal Aron ze společnosti Arx Equity, která podporuje růst středních podniků, a Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika. Setkání, které moderoval Tomislav Procházka, se uskutečnilo v rámci CVCA NextGen.

Úvodní tématem byl stávající M&A trh. Počet transakcí ve třetím čtvrtletí klesl o 16,5 % ve srovnání s minulým čtvrtletím, přičemž tržní násobky EV/EBITDA rovněž nadále klesají jak u stratégů, tak u finančních sponzorů. Jak hodnotíte tyto trendy a jakou předpovídáte budoucnost trhů fúzí a akvizic?

„Od předpovídání jsme tady my, protože se díváme na trh, analyzujeme, nejsme tvůrci transakcí, ale snažíme se monitorovat a vyhodnocovat. Myslím, že bude líp, alespoň podle prognózy, kterou budeme vydávat příští týden – náš nový M&A Index, kde očekáváme mírný nárůst. Všeobecný útlum trhu je pochopitelný – na trhu vládne nejistota z inflace a geopolitických pnutí. Nyní je čas, kdy si musíme zvyknout na novou realitu a trh postupně najde svou rovnováhu, zejména v cenových očekáváních, která se v posledních měsících rozcházejí,” uvedl Miroslav Linhart.

Další otázka směřovala na Michala Jaška. Jak to vnímáte z právního hlediska – ovlivňuje vás cykličnost, vnímáte nejistotu na trhu?

“Lokálně mám pocit, že jdeme proti proudu, například před několika lety v době kovidu, kdy vlády začaly do ekonomiky pumpovat spoustu peněz a počet M&A transakcí byl zhruba od poloviny roku 2020 na další dva roky rekordní, jsme měli spíše slabší rok a půl, a teď máme opravdu napilno. Co mě znervózňuje, je to, že na trhu fúzí a akvizic dochází k výkyvům, a tím pádem je buď práce moc, nebo málo, a proto je někdy problém například dostatečně zvětšit tým.Každopádně očekávám, že v současné situaci budeme mít minimálně příštích šest měsíců hodně práce a pak se pravděpodobně více přizpůsobíme trhu a možná už nepůjdeme proti proudu.”

Následující dotaz směřoval na Michala Arona. Narazili jsme na úrokové sazby a v poslední době se ukazuje inverzní vztah mezi úrokovými sazbami a zejména trhy Private Equity. Jak podle vás sazby ovlivní tento specifický trh?

“Největší vliv to má samozřejmě na to, že se ostýcháme používat dluh, který je ve srovnání s tím, co jsme zažili v nedávné minulosti, drahý. To vedlo k tomu, že většina našich transakcí je financována vlastním kapitálem. V současné době nám pomáhá, že jsme eurový fond a většina našich společností jsou místní šampioni, kteří jsou z velké části exportéři, a mnoho z nich pak nejen na straně výnosů, ale i na straně nákladů obchoduje v eurech. Takže se díváme spíše na eurové sazby, kde jsou v tuto chvíli o něco příznivější podmínky. Z našeho pohledu vnímáme současný útlum trhu spíše pozitivně, protože velcí strategičtí investoři, kteří nám často konkurují v transakcích, jsou momentálně ostýchaví a my máme znatelně menší konkurenci v nákupech. Na druhou stranu to má samozřejmě dopad i v prodejích a někdy nedostaneme požadovanou prémii, a proto přesouváme některé exity. Obecně bych ale řekl, že se cenová očekávání majitelů i poradců již zreálnila a náš deal flow je zatím celkem konzistentní.“

Když se bavíme o cykličnosti ve vztahu k úrokovým sazbám, není to asi nikde větší téma než v oblasti Real Estate. Jak situaci na trhu vnímáte vy, Miroslave?

“Je to naprosto propojené, cyklické a je to úplně stejná situace jako na trhu s firmami, jen mnohem horší. Vidíte to všude v Evropě ve všech segmentech, transakce jsou téměř nemožné kvůli drahému financování a také yieldy klesly tak hluboko, že se teď budou dlouho vzpamatovávat, a bude proto také třeba přizpůsobit cenová očekávání. Nedávno jsem byl na expu v Mnichově a hlavním tématem bylo přefinancování, což samo o sobě svědčí o tom, že se řeší refinancování a nic moc nového se neděje. Vzhledem k tomu, že jsme na Německu víceméně ekonomicky závislí, se dá předpokládat, že podobný vývoj nás čeká i v tuzemsku.”

S celkovým rozvojem umělé inteligence vznikají nové tržní příležitosti a nová odvětví. S&P 500 je nyní prakticky tažen společnostmi, které jsou přímo či nepřímo spojeny s vývojem AI (magnificent 7). Zabývá se společnost Arx příležitostmi v tomto odvětví a je to relevantní, nebo jen forma hype?

„Já myslím, že to nevyšumí – řekl bych, že jsme stále na začátku, ale lze předpokládat, že umělá inteligence v budoucnu zefektivní a zrychlí mnoho firemních procesů. Pokud jde o investice, je to pro nás nyní spíše vzdálená budoucnost, určitě existují fondy VC, které se tím aktivně zabývají, ale my jsme fond, který má tendenci investovat spíše do tradičnějších odvětví. Snažíme se však o tomto sektoru interně vzdělávat, aby nám neujel vlak. Co se týče implementace, osobně zatím necítím potřebu, když se bavíme s kolegy, všichni se stále učí a uvidíme, kam to povede, ale na naše interní procesy to zatím nemá žádný dopad,” uvedl Michal Aron.

Jak umělá inteligence zasahuje do legislativy? Cítíte jako právník tlak na podchycení těchto rizik a regulací?

“Vidíme to v procesu DD, kde se řeší, jak podnik používá umělou inteligenci, jak nakládá s osobními daty a další řízení rizik. To musíme v rámci DD analyzovat a zohlednit v transakční dokumentaci. Co se týče regulace v EU – existují dva názorové proudy – jeden říká, že je na regulaci příliš brzy a musíme počkat, jak se to vyvine, a druhý říká, že je třeba to regulovat extrémně přísně hned od začátku. Myslím, že EU se snaží najít střední cestu, ale legislativa je zatím v plenkách, první návrh má vyjít koncem roku a implementace legislativy bude trvat nejméně další dva roky,” doplnil Michal Jašek.

Posledním tématem je ESG. Daniel Křetínský nedávno popsal realitu ESG v Evropě jako silně hodnotově orientovanou, ale prakticky nefunkční. Máte pocit, že některé dopady ESG jsou negativní nebo nejsou řízeny efektivně?

Michal Aron uvedl: “Já bych s tím souhlasil, některé věci jsou dost postavené na hlavu a mnohé kvóty nejsou reálně dosažitelné. Musíte si vybrat, co má smysl, například při řešení formuláře ESG v bance nebo investičním fondu EU musíte vést racionální diskusi s daným zástupcem a používat zdravý rozum, protože to nelze splnit na 100 %“.

“Začnu tím, jak to vidí naše firma – ESG bereme velmi vážně a již několik let po sobě vydáváme velký report o tom, jak plníme naše KPIs. Jinak jsem osobně diskutoval s naším globálním ESG ambasadorem, protože jsem si říkal, že si dokážu představit kritéria pro uhlíkovou stopu, neboť ta se dá nějak měřit. Větší problém ale mám s věcmi týkajícími se social governance, což jsou spíše soft věci, které se nedají moc měřit,“ komentoval Michal Jašek.

Obecně bych řekl, že dochází k určité proměně toho, co ESG znamená, nedávno vyšla zpráva na FT, která kritizovala nejednotnost toho, jak přesně jsou hodnoty ESG prezentovány a jaká kontrola je obecně uplatňována. Miroslave, očekáváte nějakou transformaci toho, co to vlastně znamená?

“Očekávám, že ano. Myslím, že to dnes ve společnosti vře a každý na to má svůj názor. Řekl bych, že všichni souhlasíme s hodnotami, které ESG stanovuje, ale jde spíše o to, zda jsme schopni je vůbec realizovat. Současný závazek je v opravdu krátkém časovém horizontu a navíc bude pro každého účastníka jinak náročný. Jiný je například pro velmi bohaté západní země, které jej mají jako prioritu, a jiný pro východoevropské země, které se tam ještě nedostaly. Jsem ekonom, a proto mě nejvíce zajímá, kolik to všechno bude stát, zatím slyším jen ideologii, která neřeší všechny důsledky a to, jak to vlastně uděláme a kdo to zaplatí,” ukončil debatu Miroslav Linhart.

Genesis Capital koupil majoritní podíl v AV MEDIA

AV MEDIA si od svého založení v roce 1992 vybudovala vedoucí pozici v oboru audiovizuálních technologií v České republice i okolních zemích. Její podnikání tvoří dva hlavní pilíře: AV MEDIA SYSTEMS, která zajišťuje design a integraci kompletních audiovizuálních řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry a AV MEDIA EVENTS, která poskytuje kompletní technologická řešení pro pořadatele konferencí, výstav, společenských, kulturních a sportovních akcí. Skupina prostřednictvím Brill AV Media úspěšně rozvíjí obchodní aktivity též v Polsku. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, získá v AV MEDIA majoritní podíl a zároveň si podíl ponechají i dva ze tří zakladatelů. Nově se stanou akcionáři také klíčoví manažeři skupiny. Společným záměrem je urychlit růst skupiny ať už formou expanze produktového portfolia či formou vybraných akvizic v regionu. Dokončení transakce podléhá schválení českého antimonopolního úřadu a očekává se v listopadu 2023.

“Máme radost, že můžeme spojit síly se zkušeným managementem, který dokázal vybudovat silnou pozici AV MEDIA v regionu střední Evropy a má i jasnou vizi, kam by měla skupina dále růst. Platí, že trh audiovizuálních technologií se veze na vlně digitalizace a rostoucí potřebě efektivní komunikace právě s pomocí různorodých technologických řešení. To nahrává specialistům jako AV MEDIA, kteří jsou schopní vhodné řešení nalézt a případně nové technologie integrovat s těmi stávajícími. Věříme, že v kombinaci s našimi zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic budeme schopni společně růstovou trajektorii ještě urychlit.”, komentuje transakci Jiří Kolísko, Senior Investment Manager v Genesis Capital Equity.

David Lesch, jeden ze zakladatelů a generální ředitel AV MEDIA SYSTEMS, uvedl: “V Genesis Capital jsme našli silného partnera, který sdílí naši vizi a je schopný kapitálově podpořit naše budoucí ambiciózní plány. Třicetiletá historie skupiny je spojena s neustálým rozvojem a udělali jsme i několik úspěšných akvizic. S profesionální podporou Genesis Capital věříme v posílení našich aktivit v celém středoevropském regionu. Zároveň jsem rád, že bude zachována kontinuita v manažerském týmu, kde zapojení klíčových manažerů bude dále podpořeno jejich kapitálovou účastí. Jsem přesvědčen, že plynule navážeme na naše dosavadní úsilí a výsledky.“

Jan Kubinec, generální ředitel AV MEDIA EVENTS, uvedl: “Abychom zůstali konkurenceschopní na rychle se rozvíjejícím evropském trhu a byli připraveni čelit výzvám přicházejícím zvenčí, potřebujeme udržet vysokou kvalitu a flexibilitu našich služeb. Ve vstupu Genesis Capital vidíme nejen příležitost k posílení našich silných stránek, ale zároveň věřím, že vytvoříme silnou regionální skupinu poskytující špičkové služby předním mezinárodním zákazníkům. To nám umožní pokračovat v aktivitách podporujících český trh a zároveň posílí naši pozici v mezinárodní konkurenci.“

“V příležitosti investovat do skupiny AV MEDIA jsme našli jasný průnik se strategií fondu GPEF IV. Mezi hlavní elementy patří to, že skupina je lídrem ve svém oboru a má regionální ambici. Také platí, že vstupem GPEF IV se přirozeně řeší problematika nástupnictví ve společnosti a vytvářejí se nové příležitosti pro dosavadní manažerský tým. Partnerství s manažerským týmem a společný cíl jsou pro nás klíčové.”, dodal Pavel Kvíčala, Legal Partner v Genesis Capital Equity.

Genesis Capital investuje do společnosti PFX

Společnost PFX se sídlem v Praze je spolehlivým a inovativním poskytovatelem kreativních řešení pro různé mediální platformy. S mezinárodním týmem 160 zkušených profesionálů a čtyřmi moderními pobočkami se PFX řadí mezi přední společnosti nabízející vizuální efekty, animace, reklamní kampaně a služby postprodukce. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond společnosti Genesis Capital, se spojil se zakladateli a získal ve společnosti významný podíl. Obě strany jsou odhodlány posunout hranice kreativity a inovace v dynamickém světě médií a zábavy, a rozvíjet nové možnosti pro klienty hledající kvalitní kreativní řešení. Společným cílem je kombinací organického rozvoje a akvizic vytvořit předního hráče ve střední a východní Evropě.

“Investice do PFX je vyvrcholením našeho dosavadního úsilí najít pro GPEF IV ideální platformu pro vstup do tohoto dynamického odvětví. PFX v posledních letech prokázalo svou výjimečnou kvalitu a udržitelný organický růst. Navíc jsme v zakladatelích společnosti našli vysoce zkušené a pro rozvoj nadšené partnery, kteří dokonale zapadají do investiční strategie Genesis Capital. Společně jsme se domluvili na urychlení růstu společnosti prostřednictvím kapitálové injekce, která podpoří její další rozvoj jak organicky, tak prostřednictvím strategických akvizic. Globální a evropská scéna je v tomto odvětví nadmíru aktivní a jsme hrdí na možnost se tohoto rozvoje aktivně účastnit,” komentuje transakci Martin Viliš, partner v Genesis Capital Equity.

Jiří Mika, generální ředitel společnosti PFX, uvedl: “Partnerství s GPEF IV představuje významný milník na naší cestě. Umožní nám rozšířit naše výrobní kapacity, investovat do technologického rozvoje a nadále poskytovat špičkové služby našim klientům. Těšíme se na zajímavé příležitosti, které jsou před námi.”

“Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s PFX a spojit zázemí silné finanční skupiny a naši odbornost s jejich tvůrčími schopnostmi. Společně si klademe za cíl urychlit růst a inovace v mediálním a zábavním průmyslu ve střední a východní Evropě a poskytovat klientům bezkonkurenční kreativní řešení. Tato investice podtrhuje náš zájem podporovat společnosti s výrazným růstovým potenciálem a zhodnocovat vložené prostředky našich partnerů,” dodal Jiří Kolísko, Senior Investment Manager v Genesis Capital Equity.

Enterprise Investors investují do společnosti Advanced Protection Systems

Enterprise Investors Fund IX, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), investuje do společnosti Advanced Protection Systems, největšího polského nezávislého výrobce nejmodernějších radarů a komplexních systémů na detekci dronů.

 • EIF IX získá ve společnosti významný minoritní podíl;
 • Výše této investice na exkluzivní bázi nebyla zveřejněna.

Advanced Protection Systems (APS) je průkopnická technologická společnost, kterou po úspěšné akademické kariéře založili generální ředitel společnosti, Dr. Maciej Klemm, a provozní ředitel, Dr. Radosław Piesiewicz. Po spuštění projektu v roce 2015 se zaměřením na vývoj a výrobu radarové technologie se specializovaným softwarem se společnost APS v průběhu let stala plnohodnotným poskytovatelem řešení uspokojujících rostoucí poptávku po systémech na detekci dronů. Její vlastní radarová technologie má oproti konkurenci několik jedinečných výhod: umožňuje rychlejší vysoce přesnou detekci a klasifikaci většího počtu malých, nízko a pomalu letících objektů v nižších výškách.

Klíčovým faktorem pozoruhodného růstu společnosti APS je v posledních letech její schopnost poskytovat nejmodernější radarový systém doplněný o intuitivní a přizpůsobitelný software. Navíc vyráběný hardware je založený na modulární architektuře, což výrazně přispívá k jeho adaptabilitě pro zákazníky z vojenské či komerční sféry.

„Společnost APS dosáhla dobrých výsledků díky kombinaci předchozích úspěchů a jedinečných vlastností svých řešení. Jsme přesvědčeni, že v následujících letech bude společnost připravená realizovat velmi ambiciózní strategii mezinárodní expanze,“ řekl Michał Kędzia, partner společnosti Enterprise Investors, který je zodpovědný za tuto investici, a dodal: „Společnost APS vedou velmi podnikaví zakladatelé, kteří se zasloužili o její dosavadní rychlý růst. Těšíme se na spolupráci s nimi. Jsem přesvědčen, že bohaté zkušenosti EI s optimalizací podnikové struktury, koncepcí a realizací nejvýhodnějšího financování, stejně jako s náborem špičkových manažerů, povedou k velmi plodné a lukrativní spolupráci.“

S podporou Enterprise Investors plánujeme udržet dynamický růst a urychlit rozvoj našich technologických, výrobních a organizačních kapacit. Klíčem k našim podnikatelským úspěchům je kvalita produktu a spokojenost zákazníka, které zůstávají našimi hlavními prioritami. Jsme rádi, že jsme našli partnera, který sdílí naši vizi, podporuje naše cíle a věří v náš potenciál,“ řekl Dr. Maciej Klemm, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti APS.

Invest Europe opens its ESG Reporting Guidelines

 • Invest Europe makes publicly available its ESG Reporting Guidelines and revised template
 • European Investment Fund, AP2, France Invest endorse guidance

Invest Europe, the association representing Europe’s private equity, venture capital and infrastructure sectors, as well as their investors, is making its ESG Reporting Guidelines available to the entire private equity and venture capital community – previously only available to members – giving all firms best practice guidelines for reporting ESG aspects and metrics, policies and practices, enabling long-term investors to access sustainability information on their investments.

 • Invest Europe’s ESG Reporting Guidelines comprise a revised template for reporting to limited partners, including a list of recommended ESG metrics in line with regulatory requirements, voluntary initiatives, and investors’ needs. The Guidelines include direction for firms on integrating ESG into reporting processes throughout the investment lifecycle, and information on developing an ESG policy and assessing materiality. They also contain an extensive mapping of the pan-European regulatory environment, as well as existing standards and frameworks.
 • The Guidelines have already received broad industry recognition, with endorsement by the EIF, AP2 and France Invest. A range of general partners have already started using the template as their preferred format for sustainability reporting.

Invest Europe created the ESG Reporting Guidelines in 2022 with the support of more than 50 industry and ESG experts from Europe and beyond, initially making the template and guidance available to Invest Europe members to gather experiences and feedback. The aim of extending the Guidelines and template to the entire industry is to strengthen and accelerate momentum towards codification and harmonisation of ESG reporting, making the process easier for GPs, and the data more comparable and scalable for LPs.

The broad availability of the industry-leading Guidelines comes as the climate crisis reaches unprecedented levels, leaving no sector of activity unaffected and increasing pressure on businesses to step up efforts to tackle carbon emissions. Other topics, such as the participation of women in key roles and diversity in the workforce, are also generating attention from long-term investors and the public at large, driving greater action by private equity and venture capital firms.

Eric de Montgolfier, CEO of Invest Europe, commented:

 • “ESG and the climate crisis are among the biggest and most complex issues facing the industry today. Our ESG Reporting Guidelines provide much-needed clarity and practical guidance on incorporating and reporting on essential ESG topics. By extending availability of the Guidelines, we aim to increase harmonisation across the industry and create a new benchmark for ESG reporting, helping the industry to participate fully in the drive to a more sustainable future.”

When reporting according to recommended metrics, fund managers can leverage Invest Europe’s logo to signal that reporting is in line with industry norms. The revised ESG reporting template also includes additional metrics for those firms that wish to go further in their reporting to satisfy voluntary standards, investor demands, or to expand ESG data coverage.

Leading institutions, investors, fund managers, national associations and ESG solutions providers have given their support to the new Guidelines, paving the way for widespread adoption across the industry.

Marjut Falkstedt, Chief Executive Officer, European Investment Fund, commented:

 • “Tracking the performance of our investments is important for us. At the EIF, we want to contribute to the overall efforts of generating understandable and comparable metrics, so that ESG considerations can be leveraged towards achieving the policy goals of a more sustainable and inclusive Europe. We’re pleased about Invest Europe’s initiative for this ESG reporting template, helping to pave the way for a harmonised approach across the European venture capital and private equity industry.”

Anders Strömblad, Head of Alternative Investments, Andra AP-fonden/AP2, added:

 • “This guidance and the reporting template constitute a big leap forward for the entire private equity industry. Consolidation and harmonisation of reporting on ESG will save time and resources and – more importantly – facilitate data-driven ESG decisions for both GPs and LPs. By also securing coherence with international initiatives, the Invest Europe guidance and template also forms the most solid steppingstone for global consistency in ESG reporting.”    

Alexis Dupont, Managing Director, France Invest, said:

 • “Embracing sustainable investment and addressing climate change informed France Invest’s national pioneering work on ESG reporting harmonisation. A common approach at the EU-level is required, with Invest Europe’s ESG Reporting Guidelines now setting a new global ‘gold standard’ for ESG reporting to investors. France Invest is delighted to support the initiative, and promote these Invest Europe guidelines in France.”

The ESG Reporting Guidelines are part of an extensive library of ESG and sustainable investing resources created by Invest Europe to help managers and investors to understand and navigate this crucial topic. They include our Guide to ESG Due Diligence for Private Equity GPs and their Portfolio Companies, our Climate Change Guide, and the ESG KPI Report which tracks industry efforts across a range of ESG topics.

Enterprise Investors investují do společnosti Goodspeed

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), investuje do společnosti Goodspeed, největšího polského poskytovatele vysoce specializovaných logistických služeb s kontrolovanou teplotou pro výrobce krabičkových jídel na míru (“ready-to-eat meal box“).

 • PEF VIII získá ve společnosti Goodspeed 49,8 % podíl;
 • Zakladatelé společnosti Sylwester Rypina a Paweł Rypina si zachovají majoritní podíl a budou s EI spolupracovat na dalším dynamickém rozvoji společnosti;
 • Výše investice nebyla zveřejněna;
 • Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Společnost Goodspeed vznikla v roce 2009 a zpočátku zajišťovala donáškové služby pro jediného výrobce krabičkové diety v jedné z varšavských čtvrtí. Dnes je nezpochybnitelným lídrem v poskytování vysoce specializovaných logistických služeb s nepřerušeným chladírenským řetězcem pro polské výrobce krabičkových jídel na míru. Společnost obsluhuje více než 4 600 měst a obcí v celém Polsku. Udržuje si nejvyšší standard služeb a výjimečně efektivní dodavatelský řetězec díky bezkonkurenčnímu know-how a logistickým procesům (podpořeným vlastní IT platformou), které jsou přizpůsobené specifikům tohoto trhu.

Společnost Goodspeed využívá výhody z rozsahu díky své velikosti a celostátní působnosti. Její obchodní model je založený na specializovaném logistickém řetězci, který potřebuje každý dodavatel krabičkových jídel, a proto se obtížně replikuje. Ve výsledku společnost Goodspeed čerpá hned z několika konkurenčních výhod. Vedoucí postavení na trhu potvrzují i finanční výsledky: v roce 2022 dosáhly její tržby 18 milionů eur, přičemž letošní cíl přesahuje 27 milionů eur.

„Goodspeed dělá to, co je v logistice nejtěžší – rozvoz zboží s kontrolovanou teplotou na posledním kilometru,“ uvedl partner společnosti Enterprise Investors Michał Kędzia, který je zodpovědný za tuto investici. „Jedinečné know-how společnosti, které umožňuje doručování od dveří ke dveřím, a rostoucí úloha přímého prodeje v segmentu potravin vytvářejí potenciál pro expanzi do nových kategorií výrobků. Díky tomu, že Goodspeed provozuje rozsáhlou logistickou síť s kontrolovanou teplotou na posledním kilometru, může svoji nabídku pro koncové zákazníky rozšířit o širokou škálu dalších služeb,“ dodal.

Sylwester Rypina, zakladatel společnosti Goodspeed a její generální ředitel, shrnul rozvojový potenciál společnosti následovně: „Ve spolupráci s naším novým partnerem v podnikání plánujeme posunout dynamický rozvoj společnosti o úroveň výše. Vidíme, že můžeme rozšířit své kompetence o nová řešení pro naše zákazníky. Kromě toho – protože spolupracujeme s mnoha výrobci krabičkových jídel a obsluhujeme značnou část tohoto trhu – jsme přesvědčeni, že dokážeme využít svou vedoucí pozici a nabídnout zákazníkům další specializované služby. Již léta zdokonalujeme velmi náročný logistický proces pro odvětví stravování. Každý večer alokujeme desítky tisíc jídel pro výrobní společnosti po celém Polsku a dodáváme je během několika hodin do rukou spotřebitelů, a to za plné kontroly nad logistikou chladírenského řetězce. S podporou našeho nového partnera plánujeme tyto kompetence rozvíjet na zahraničních trzích. Chceme také vstoupit do nových odvětví a nabídnout našim stávajícím zákazníkům další zajímavá a inovativní řešení.“