Genesis Capital připravuje nový PE fond s cílovou velikostí 250 mil. EUR

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oblasti private equity ve střední Evropě, zahajuje přípravu již sedmého fondu. Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) naváže na předchozí úspěšné fondy skupiny a zaměří se na investice v segmentu malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. S cílovou velikostí 250 milionů eur má GPEF V ambici se zařadit mezi největší private equity fondy ve střední Evropě. Vznik fondu se plánuje na první polovinu roku 2025.

Ondřej Vičar, řídící partner Genesis Capital Equity, představuje strategický záměr nově připravovaného fondu: „Fond GPEF V bude pokračovat v osvědčené strategii předchozích fondů, a to jak oborově, tak geograficky i situačně. Fond bude cílit na zavedené společnosti s významným potenciálem růstu, zejména v případech, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Současně budeme aktivní i v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity a opouštějí okrajové trhy či prodávají svá aktiva.”

Radan Hanzl, partner Genesis Capital Equity dále dodává: „V rámci naší strategie se fond GPEF V bude i nadále zaměřovat na čtyři odvětví, která považujeme za stabilní a současně perspektivní pro další rozvoj. Mezi tato odvětví patří B2B služby, lehká a střední specializovaná výroba, IT služby a technologický outsourcing, specializovaný maloobchod a služby pro spotřebitele. Zaměření na více odvětví umožní fondu GPEF V zajistit diverzifikaci svých investic a tím dosahovat optimální profil očekávaného výnosu a rizika pro jeho investory.“

„S novým fondem chceme navázat na úspěšné investice a atraktivní výsledky, kterých jsme dosáhli v našich předchozích fondech. Za svoji pětadvacetiletou historii se Genesis Capital stal nejaktivnější společností v oblasti private equity v České republice a jsem rád, že s dalším rozvojem se nyní posouvá mezi nejvýznamnější firmy v oboru také v rámci širšího středoevropského regionu,“ doplňuje Ondřej Vičar a vyjadřuje nejen důvěru v dosavadní úspěchy Genesis Capital, ale také odhodlání dále rozšiřovat aktivity v oblasti rozvojového kapitálu ve střední Evropě.

Nový fond cílí na firmy s odpovědným přístupem

Součástí investiční kultury Genesis Capital je také společensky zodpovědný přístup k investování. „Chceme investovat do zdravých, transparentně řízených společností, které podnikají eticky a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a pozitivního vlivu na společnost. Tyto kompetence u nich chceme nadále rozvíjet, jelikož věříme, že z podpory zodpovědného přístupu k podnikání mají prospěch nejen naši investoři, ale všechny subjekty, osoby a komunity, které s námi jakkoliv spolupracují,“ dodává Ondřej Vičar.  

Fond GPEF V bude, stejně jako předchozí fondy Genesis, investovat primárně v České republice, a selektivně také v okolních zemích – na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Maďarsku. Investory fondu budou opět především mezinárodní a lokální instituce a investiční společnosti.

“Zahájení přípravy nového fondu v současné době a jeho navrhovaná velikost jsou podpořeny několika faktory. Těmi jsou velmi dobrá výkonnost fondu GPEF III (z roku 2015), vysoké investiční tempo a dobrý výhled fondu GPEF IV, a především rostoucí množství atraktivních a stále větších investičních příležitostí, na které jsme prostřednictvím našeho průběžně posilujícího investičního týmu schopni reagovat,” uzavírá Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director ve společnosti Genesis Capital Equity.