Genesis Growth a ADAX jsou novými majiteli UPS Technology

Oba fondy se specializují na firmy s vysokým růstovým potenciálem a v UPS Technology jim patří stejný akcionářský podíl. Noví vlastníci ve společnosti plánují posílit manažerské týmy, rozšířit nabídku produktů kritické infrastruktury a dodat zkušenosti pro expanzi na zahraniční trhy.

„Akvizice UPS Technology znamená další krok v naplnění naší strategie investovat do společností, které poskytují stabilní výkon, ale k naplnění svého vysokého růstového potenciálu potřebují efektivní pomoc s technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu,“ říká Václav Salač, výkonný ředitel ADAX Fondu firemního nástupnictví.

Získání UPS Technology znamená pro ADAX Fond firemního nástupnictví a Genesis Capital Growth první společnou investici. „Oba investoři, ADAX i Genesis Growth, se během akvizičního procesu dobře doplňovali. Této kooperace si velmi vážíme a může být začátkem naší dlouhodobé spolupráce,“ konstatuje Salač.

Jiří Beneš, řídící partner Genesis Capital Growth, k tomu dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností se silným růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy. Těšíme se na spolupráci s týmem UPS Technology a věříme, že společnost má na svém trhu záložních systémů nepřetržitého napájení významný potenciál budoucího růstu.“

Za efektivní spolupráci také poděkoval zakladatelům UPS Technology Dušanu Dostálovi a Jaroslavu Davídkovi, pod jejichž vedením firma dosáhla významné pozice zejména na českém trhu záložních systémů.

Ambici podpořit další růst UPS Technology potvrzuje i Marek Hoščálek, partner Genesis Capital Growth. „Zakladatelům UPS Technology se podařilo vybudovat stabilní a úspěšnou společnost, která patří mezi významné hráče ve svém oboru a která je schopna prosazovat se v mezinárodní konkurenci na domácím i zahraničních trzích. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho fondu podpořit v růstu společnost se silným postavením v atraktivním segmentu záložních systémů nepřetržitého napájení.“