Realitní fond Jet Industrial Lease uskutečnil první akvizici

Realitní fond finančníka Igora Faita Jet Industrial Lease uskutečnil nákupem průmyslového areálu v Německu svou první akvizici. Ve švábském Grosskötzu sídlí tradiční výrobce zahradní techniky AL-KO a výrobce komponent pro automotive ALOIS KOBER.

K podpisu transakční dokumentace došlo ve středu 28. července 2021, vlastníkem nemovitostí se stal ze 100 % fond Jet Industrial Lease podfond SICAV. Transakce se uskutečnila formou asset dealu. „Jedná se o byznys model sale & leaseback obvyklý v západních zemích, kdy nemovitostní zázemí podniků vlastní, spravuje a rozvíjí specialista na reality, zatímco vlastník podniku se věnuje pouze podnikání. Vidíme v něm velký potenciál jak pro investory, tak pro průmysl, který si tímto krokem uvolní aktiva k podnikání,” říká finančník Igor Fait.  

Akvírovaný areál o rozloze 42 000 m2 leží nedaleko dálnice A8 a je téměř ze 100 % pronajat. Jeho pronajímatelné plochy tvoří mix moderních výrobních, office, skladových a R&D ploch s potenciálem k dalšímu developmentu na ploše cca 8 200 m2. „Konkrétní představa o dalším rozvoji areálu vyplyne z budoucích studií, předpokládáme ale, že bychom mohli v areálu realizovat další výstavbu o užitné výměře deset až patnáct tisíc m2,“ říká výkonný ředitel fondu Pavel Drabina.

 

Stávajícími nájemci areálu jsou společnosti AL-KO KOBER SE a jejich divize zahradní techniky AL-KO Geräte GmbH, společnost ALOIS KOBER GmbH a dále Empaios Real Estate GmbH, která v areálu zajišťuje služby facility managementu. AL-KO, původně rodinná firma s 90letou historií, měla v areálu sídlo již v šedesátých letech. V současném moderním areálu ve vysokém technickém i architektonickém standardu je umístěna jak centrála, tak i technologické centrum a výroba. „Kromě možností budoucího developmentu vidíme hlavní benefity transakce v tom, že setrvání v tomto areálu je pro nájemce klíčové, zejména s ohledem na jejich dlouholetou historii R&D a výroby v této lokalitě a na využití tamních vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů,“ dodává Pavel Drabina.

Jedná se o první dokončenou akvizici fondu Jet Industrial Lease SICAV, od listopadu 2020 tým fondu prověřil na 250 příležitostí, z nichž aktuálně pracuje na deseti. Tři projekty v celkové hodnotě cca 80 milionů euro jsou přitom ve fázi exkluzivity a prověřování (Due Diligence). „Obecně se budeme s akvizicemi pohybovat v regionu střední Evropy, ve kterém se jako investiční skupina pohybujeme už téměř čtvrt století,“ uzavírá Pavel Drabina.

 

Transakce se uskutečnila ve spolupráci s mnichovskou pobočkou poradenské společnosti Colliers.

 

Versute Investments a Podfond BHS Private Equity Fund ohlašují novou akvizici v odvětví výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Odborný poradce Versute Investments s.r.o. („Versute“) a Podfond BHS Private Equity Fund („BHS PE“) připravili ve spolupráci s vlastníky společnosti Babičkin Dvor a.s. („Babičkin Dvor“) projekt na výstavbu a provoz výrobny krmných směsí pro hospodářská zvířata pod samostatnou společností Babičkin Dvor Agro Servis a.s. („BDAS“).

Babičkin Dvor je provozovatelem devíti drůbežích farem v regionu Velký Krtíš a druhým největším producentem vajec na Slovensku. V současnosti realizuje investici s cílem navýšit kapacitu a převést formu chovu drůbeže z klecí do volných výběhů. Zároveň management společnosti Babičkin Dvor paralelně identifikoval příležitost koupit za výhodnou cenu soubor aktiv sloužících historicky jako výrobna krmiv pro hospodářská zvířata. A jelikož společnost Babičkin Dvor a její objem produkce roste, bylo pro ni výhodné pořídit si vlastní výrobnu krmných směsí. Nicméně, z důvodu probíhající výše zmíněné investiční akce neměla společnost Babičkin Dvor k realizaci tohoto záměru dostatečné zdroje a kapacity. Proto, a zejména vzhledem k tomu, že možnost nákupu výše zmíněných aktiv byla časově omezená a výstavba výrobny později na „zelené louce“ by byla násobně nákladnější, se Babičkin Dvor a Versute dohodli na společném záměru koupě a výstavby závodu na výrobu krmných směsí pod samostatnou společností BDAS.

BDAS je tedy nově vytvořená entita, v rámci které je realizován investiční projekt – nákup souboru aktiv, jejich uvedení do provozu a výroba krmných směsí. BDAS je majoritně vlastněna Podfondem BHS Private Equity, jehož kapitál financuje nákup zmíněných aktiv a uvedení výrobny do provozu. Společnost Babičkin Dvor bude od BDAS odebírat přibližně polovinu produkce a druhá polovina pak bude prodána na trhu v rámci regionu.

Společnost Babičkin Dvor Agro Servis a.s. je v současnosti tak již čtvrtou aktivní portfoliovou investicí Podfondu BHS Private Equity Fund, která již tak kvalitní a odolné portfolio rozšiřuje o investici, která je nejen odolná vůči ekonomickým fluktuacím, ale také splňuje kritéria udržitelnosti.

Podfond BHS Private Equity Fund, který je podfondem fondu BHS Fund II. – Private Equity, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., se zaměřuje na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Podfond v roce 2020 dosáhl rekordního čistého výnosu 23,11 procenta.

ARX Equity Partners kupuje Promens Zlín

ARX Equity Partners (“ARX”) závazně dojednal akvizici majoritního podílu ve společnosti Promens Zlín.

ARX kupuje Promens Zlín od společnosti Berry Global (NYSE: BERY) s tím, že klíčová byla dohoda mezi ARX a stávajícím manažerským týmem, který bude i nadále společnost vést a řídit její budoucí rozvoj. Akvizice bude dokončena po splnění dohodnutých transakčních podmínek.

Promens Zlín, se sídlem ve Zlíně, je Tier 1 vývojový a systémový dodavatel velkoplošných exteriérových a interiérových plastových dílů určených pro užitková vozidla, jakými jsou autobusy, stavební stroje, kamiony a zemědělská technika. Promens Zlín má rozsáhlé zkušenosti s výzkumem a vývojem v tomto oboru, a to především v oblasti týkající se výroby plastů technologií reaktivního vstřikování a vakuového tvarování. Společnost významně investuje a aktuálně vstupuje do druhé fáze rozšíření a modernizace výrobních prostor, aby i nadále splňovala rostoucí požadavky svých zákazníků. Ve finančním roce 2020 dosáhly tržby společnosti přibližně 1 miliardy Kč.

Transakci iniciovala skupina současných manažerů vedená Robertem Zatloukalem, ředitelem společnosti, který uvítal uskutečnění této akvizice díky partnerství s ARX a možnost následného společného rozvoje společnosti. Poradcem týmu manažerů byla společnost Redbaenk (český člen IMAP). Na straně prodávajícího Berry Global byla poradenskou společností Magma International AG.

ARX Equity Partners kupuje Instrumentation Technologies

ARX Equity Partners (dále jen „ARX“) úspěšně dokončuje akvizici společnosti Instrumentation Technologies („I-Tech“, www.i-tech.si). I-Tech, společnost založená v roce 1998 se sídlem ve městě Solkan ve Slovinsku, je světovým lídrem ve vývoji a výrobě specializovaných přistrojů používaných pro vědecké účely v urychlovačích částic. Kromě toho společnost využívá vlastní know-how a výzkumné oddělení k vývoji a výrobě přístrojů určených pro protonovou radioterapii a také s využitím v různých průmyslových sektorech.

Součástí akvizice je také společnost Red Pitaya (www.redpitaya.com), jejíž laboratoř vyvíjí příruční měřící a testovací přístroje jako jsou osciloskopy a generátory signálů. Tato zařízení jsou široce využívána převážně mezi elektrotechnickými nadšenci a studenty.

ARX kupuje společnost od původních zakladatelů. V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se bude nadále aktivně podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti. Transakce bude dokončena během několika týdnů po splnění domluvených podmínek. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Jet Investment spojí skupiny 2 JCP a PBS INDUSTRY

K propojení společnosti 2 JCP z investičního fondu Jet 2 se společnostmi PBS INDUSTRY a PBS POWER EQUIPMENT z fondu Jet 1 dojde k 1. lednu 2021. Investiční společnost Jet Investment tak vytvoří novou silnou výrobní skupinu pod názvem 2 JCP Group.

Společnost 2 JCP s výrobním závodem v Račicích a obchodně-technickými pobočkami ve Velké Británii a USA získá 100% podíl v třebíčských společnostech PBS INDUSTRY a PBS POWER EQUIPMENT prostřednictvím fondu Jet 2. Motivem spojení je především zjednodušení řízení společností a zvýšení efektivity obchodu a výroby obou skupin.

Významný potenciál obchodních i výrobních synergií jsme identifikovali již během letošního akvizičního procesu společnosti 2 JCP. Záhy se ukázalo, že je dokážeme nejlépe využít, když společnosti plně majetkově propojíme,“ komentuje transakci projektový ředitel Jet Investment Marek Palička. Partner a zakladatel Jet Investment Igor Fait k tomu dodává: „Jsem přesvědčen, že majetkové i manažerské propojení 2 JCP a PBS INDUSTRY je extrémně výhodné pro obě společnosti. Umožní naplno využít provozní spolupráce a navýšenou výrobní kapacitou dlouhodobě pokryje značný zájem obchodních partnerů o výrobky skupiny. Otevřou se také široké možnosti nákladových úspor z rozsahu a dojde k přenosu nejlepší praxe mezi oběma společnostmi.

Společná obchodní a výrobní strategie by měla vést k nárůstu výkonnosti společnosti PBS INDUSTRY, a to až na trojnásobek aktuálních hodnot EBITDA. K dosažení tak ambiciózního cíle má napomoci silné obchodní postavení společnosti 2 JCP, PBS INDUSTRY na oplátku poskytne významnou výrobní kapacitu. Společnost BENVIG HEAT TRANSFER, která je doposud ze 100 % vlastněna společností PBS INDUSTRY, bude ze skupiny vyčleněna a dále rozvíjena vlastní cestou s důrazem na úzkou spolupráci s nově založenou obchodní pobočkou v Holandsku.

Zaměstnanců obou závodů se sloučení nemá nijak významně dotknout kromě nevyhnutelných přesunů na pozicích managementu společnosti. Akvizice skupiny PBS INDUSTRY do vlastnictví skupiny 2 JCP probíhá za dohledu administrátora fondů společnosti CONSEQ a poradenské společnosti Ernst & Young.

Topíte.cz získalo investici 80 milionů, plánuje zahraniční expanzi a vstupuje na trh s fotovoltaikou

80 milionů korun (3 miliony eur) od fondů Inven Capital a Enern. Takový je nejnovější finanční příliv do české platformy Topíte.cz, která propojuje tradiční řemeslo s novými technologiemi. Celkově tak již startup za 2 roky své existence získal investice přesahující 100 milionů korun. Tyto prostředky plánuje firma proměnit v masivní expanzi na domácím poli i v zahraničí – do léta příštího roku chce znásobit dosavadní výsledky, a jako první za hranice zamíří do Polska. Firma současně vstupuje na trh fotovoltaiky a rozšiřuje nabídku svých služeb.

80 milionů pro digitalizaci topenářského řemesla, to je výsledek podzimního investičního kola v Topíte.cz. Vedle současných investorů z Enernu a Presto Ventures vstupuje nově do českého startupu také Inven Capital. „Topíte.cz zajišťuje zákazníkům prostřednictvím své webové platformy maximální pohodlí a transparentnost při výběru vytápění, jaké v Česku v tomto oboru nikdo nenabízí. Digitalizace procesů spojených s instalacemi a řízením prověřené sítě topenářů přináší zákazníkům špičkovou kvalitu za výhodných cenových podmínek a topenářům stabilní přísun zakázek. Digitální platforma zároveň umožňuje škálovat služby Topíte.cz nejen v celé České republice, ale i expandovat v rámci středoevropského regionu,“ komentuje investici Ivo Němejc, investiční ředitel Inven Capital.

Topíte.cz už dříve v letošním roce dosáhlo sedminásobného růstu v počtu realizovaných zakázek. Nově získané prostředky firma použije na posilování týmů v rámci České republiky, začátkem roku 2021 se také začne soustředit na expanzi do zahraničí. První zastávkou by přitom mělo být Polsko.

„V Enernu věříme týmu Topíte.cz už od jejich prvních dní. Spojuje nás vidina topenařiny bez nepříjemných překvapení a nutnosti neustálého nahánění dodavatelů. V digitalizaci řemeslných profesí vidíme velký potenciál, ze kterého těží nejen sami řemeslníci, ale i jejich zákazníci,” říká k investici Tomáš Obrtáč, investiční partner skupiny Enern.

Nové kanceláře, showroom, aplikace i služby pro zákazníky

V prosinci se také firma chystá na stěhování kanceláří z pražské Chuchle na Zličín, kde ji čekají několikanásobně větší prostory. V nich chce startup kromě firemního zázemí vybudovat také takzvanou Topíte.cz akademii – speciální showroom tepelných čerpadel – která bude sloužit jednak pro prezentaci zákazníkům, ale také jako školící centrum pro montážní techniky, jak interní, tak externí. Zakladatel a CEO Topíte.cz Daniel Helcl přitom předpokládá, že půjde o největší český showroom tepelných čerpadel všech u nás známých světových značek.

„Od září jsme také velmi pokročili v programování naší interní aplikace, které pracovně říkáme Kotelna. Ta nám pomáhá rozplánovat jednotlivé zakázky, časem do ní chceme překlopit úplně všechny funkcionality včetně evidence materiálu ve skladu. Do léta bude připravená jak pro náš interní tým, tak pro externisty jako marketplace, kde budou moci hledat pracovní příležitosti v okolí,” vysvětluje Helcl.

Inven Capital rozšiřuje portfolio svých investic o švédský start-up Eliq, úspěšného dodavatele zákaznických aplikací do energetických firem

INVEN CAPITAL, fond vyhledávající nadějné start-upové firmy v oblasti nové
energetiky, získal minoritní podíl ve švédské společnosti Eliq využitím kapitálu
od Skupiny ČEZ a Evropské investiční banky. Eliq se specializuje na vývoj
aplikací, které energetickým firmám pomáhají přesně analyzovat harmonogramy
spotřeby domácností a následně nabízet zákazníkům na míru šitá řešení úspor.
Společně s Inven Capital se investičního kola ve výši pět milionů euro účastnil
také matador investic do chytré energetiky, litevský kapitálový fond Contrarian
Ventures.

Ze základny v Göteborgu oslovuje dynamická společnost Eliq svou zákaznickou aplikací
energetické firmy v západní Evropě a nově též v Jižní Americe. Kromě švédského giganta
Vattenfall spoléhají na její softwarová řešení i energetiky v Norsku, ve Francii, ve Španělsku, ve
Velké Británii a v Chile. Počet uživatelů softwarových platforem od Eliq přesahuje 1 000 000.
Aplikace od Eliq agregují z chytrých elektroměrů rozsáhlé množství dat o spotřebě, případně
výrobě, na straně zákazníků. S chytrých senzorů v domácnosti si rovněž berou data o vnitřní
teplotě a vlhkosti, provozu spotřebičů nebo výrobě střešní fotovoltaiky. Následně pak aplikace
na základě těchto údajů doporučuje klientům nejvýhodnější tarif nebo vhodné nastavení záloh.
Díky propracovanému systému datové analýzy tak mají zákazníci v reálném čase dokonalý
přehled o své spotřebě, kterou navíc mohou srovnávat nejen v čase ale i s dalšími zákazníky
v okolí. Od energetické firmy pak mohou také dostávat upozornění, pokud dojde k nenadálému
výkyvu nebo nabídku úsporných řešení.
Inven Capital na získání minoritního podílu využívá společného fondu s kapitálem 100 milionů
eur, který fond vytvořil společně s Evropskou investiční bankou (EIB).
„Eliq zosobňuje budoucnost komunikace mezi energetickou firmou a jejími zákazníky. Staví na
kombinaci a analýze dat z nejrůznějších zdrojů a na aktivním přístupu domácností k úsporám
nákladů za energie. Energetické společnosti díky tomu mohou nabízet efektivní služby a být
svým zákazníkům důvěryhodným partnerem při hledání vhodných úsporných řešení.
V aplikacích od Eliq vidíme potenciál do budoucna i pro společnosti Skupiny ČEZ,“ uvedl
Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce.
Pro Inven Capital představuje Eliq v pořadí jedenáctou investici. „Zaujalo nás, jak Eliq snižuje
míru odlivu zákazníků energetických firem, u některých až o 70 %. Umožňuje vybudovat mezi
dodavatelem energií a koncovým spotřebitelem důvěru, což se projevuje prudkým nárůstem
míry zapojení a doby interakce – v některých případech až desetinásobně,“ řekl výkonný ředitel
Inven Capital Petr Míkovec.

Eliq plánuje dodatečné finanční prostředky využít k další expanzi na evropské trhy a také
k pokročilému vývoji svých produktů. „Pomáháme energetickým společnostem stát se nedílnou
součástí životů svých zákazníků a v společně s nimi urychlit transformaci energetiky. Finance
nám umožní uvádět na trh naše nová řešení rychleji a také rozšířit naši působnost do dalších
zemí posílením týmů jak v centrále v Göteburgu, tak v Londýně,“ řekl Håkan Ludvigson,
výkonný ředitel a spoluzakladatel Eliq.

Kromě Inven Capital se současného investičního kola zúčastnil také litevský venture kapitálový
fond Contrarian Ventures, který se specializuje na investice do chytré energetiky. Obě
společnosti budou mít své zástupce v představenstvu Eliq.
Za pět let působení a investic do energetických start-upů si Inven Capital získal pověst
kvalifikovaného a schopného investora podporujícího začínající firmy v sektoru nové energetiky.
Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu a úspěšný průběh
due dilligence stály v roce 2017 za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit
společnou investiční strukturu s Inven Capital.

Německá solární platforma Zolar meziročně zdvojnásobila tržby, ČEZ v ní prostřednictvím Inven Capital navyšuje svůj podí

Rok po nákupu minoritního podílu v německé společnosti Zolar stojí venture
kapitálový fond Skupiny ČEZ Inven Capital v čele investorů navyšujících svou
finanční účast o dalších 15 milionů euro. Zolar dokázal i přes epidemii
koronaviru zdvojnásobit své roční tržby a má ambice rozšířit svou působnost
nejen na území Německa, ale i expandovat do zahraničí. Získané peníze využije
na posílení své unikátní platformy, která propojuje zájemce o fotovoltaiku
a bateriové systémy s dodavateli a instalačními firmami.

Stávající investoři, mezi něž patří také německé fondy BayWa RE Energy Ventures a Heartcore
Capital, norská Statkraft Ventures, či globální investiční firma Partech Ventures, poskytnou
německé start-upové společnosti Zolar peníze na další rozvoj. Navýšení o 15 milionů euro
inicioval právě venture kapitálový fond Skupiny ČEZ Inven Capital. Celková výše investičního
kola Series B zahájeného v roce 2019 tak dosáhne 25 milionů euro. Společnost Zolar dokázala
za čtyři roky vybudovat úspěšnou digitální platformu, kterou při pořizování fotovoltaické
elektrárny a bateriových systémů využívají tisíce zákazníků napříč Německem. Zároveň
propojuje zájemce o moderní ekologické zdroje se sítí více než 250 registrovaných
instalatérských firem a živnostníků. Ani koronavirová krize stoupající počet uskutečněných
prodejů příliš neovlivnila a Zolar chce naopak vzrůstající zájem domácností o vlastní výrobu
a ukládání elektřiny naplno uchopit.
„Současné kolo interního financování s čerstvým kapitálem ve výši 15 milionů EUR je
vyjádřením důvěry, že Zolar využije tuto příležitost na trhu k posunu společnosti na další
úroveň. Již v minulém roce prokázal silnou výkonnost a věříme, že v tom bude pokračovat,“
uvedl Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelné zdroje a distribuce.
“Zatímco hospodářství hrozí v důsledku pandemie recese, trh s fotovoltaickými zařízeními
reaguje anticyklicky růstem. Výsledkem je, že se lidem daří dosáhnout energetické nezávislosti
a zároveň zvyšovat hodnotu svého majetku. To vytváří skvělé příležitosti pro Zolar, což
potvrzuje i 100% růst ročních tržeb společnosti Zolar,“ uvedl Petr Míkovec, výkonný ředitel
společnosti Inven Capital.
Poptávka německých domácností po fotovoltaice podle mezinárodní analytické společnosti
EuPD Research loni vzrostla na 78 500 nových solárních instalací, což je meziročně o 41 %
více. Zároveň čím dál více zákazníků dává přednost kombinaci fotovoltaické elektrárny
s bateriovým systémem ukládání. Těch bylo loni instalováno přes 65 000, o tři čtvrtiny více
oproti roku 2017. Podle odhadů německé solární asociace BSW Solar si fotovoltaiku zatím
pořídilo jen něco přes 10 % z více než 15 milionů domácností obývajících samostatný dům, což
představuje obrovskou příležitost na trhu.

„Nový kapitál nám umožní stát se první adresou pro ty, kdo chtějí přejít na čistou energii
prostřednictvím solárních systémů, rozšířit naše aktivity i do zahraničí a etablovat se jako
poskytovatel dat. Stejně jako si u nás zákazník vybírá na míru šité řešení technické řešení,
můžeme jej prostřednictvím platformy propojit s konkrétním certifikovaným živnostníkem či
malou firmou, kteří mu zvolenou elektrárnu nainstalují podle jeho časových možností
a preferencí,“ vysvětluje Alexander Melzer, zakladatel a generální ředitel Zolar. Odpadá tak
častý problém, kdy firmy dodávající solární systémy mají své techniky zahlcené objednávkami,
takže zákazník musí na instalaci dlouho čekat.

Inven Capital získal v Zolar minoritní podíl loni v září, v 10milionovém investičním kole.
Současná dodatečná investice ve výši 15 milionů euro je určena pouze pro stávajících pět
investorů.

Genesis Growth získává majoritní podíl ve společnosti R2B2, předním poskytovateli programatických reklamních služeb v České republice

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil investici do majoritního podílu v R2B2. R2B2 je společnost poskytující služby v programatické reklamě širokému spektru internetových vydavatelů. GGEF I bude spolupracovat se zakladateli R2B2, panem Kamilem Foltinem a panem Martinem Čelikovským, s cílem dále rozvíjet jednu z největších programatických internetových reklamních společností v regionu střední a východní Evropy. R2B2 je první investice fondu GGEF I.

R2B2 je nezávislá česká technologická společnost se sídlem v Praze. Zakladatelé Martin Čelikovský a Kamil Foltin našli silného finančního partnera, který bude podporovat další růst R2B2 a jeho programatických internetových inzertních služeb při zachování inspirativního prostředí inovativní technologické společnosti.

Oba zakladatelé společnosti R2B2 si ponechají ve společnosti podíl, zůstanou aktivní a budou se i nadále podílet na strategickém směřování společnosti, na rozvoji nových služeb a regionálním rozvoji. Do nového partnerství budou dále přinášet své zkušenosti z oboru programatické reklamy. Od srpna 2020 společnost vede nový generální ředitel František Bauma a nový technický ředitel Lukáš Alexandr, dlouholetí manažeři R2B2, kteří se zároveň stávají i jednateli společnosti.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Capital Growth, který investici vedl, říká: „Úspěšná společnost, kterou zakladatelé vybudovali od nuly, na nás učinila velmi dobrý dojem. Oceňujeme také kvalitu manažerského týmu R2B2 a těšíme se na spolupráci. Věříme, že R2B2 má vynikající pozici, aby se podílela na očekávaném dalším rozvoji v oblasti programatické reklamy, což jí umožní dosáhnout dynamického růstu požadovaného pro investice našeho fondu.“

Jednatelé Lukáš Alexandr a František Bauma uvedli: „Máme ambice být významným hráčem na trhu programatické reklamy, a to nejen na českém, ale prostřednictvím expanze i na dalších trzích. Naším cílem je i nadále přinášet vysokou úroveň našich služeb stávajícím i novým klientům.“

Zakladatelé Kamil Foltin a Martin Čelikovský řekli: „V R2B2 chceme i nadále aktivně působit. Stále máme ambice zlepšovat služby společnosti nejen po stránce technologické, ale také do budoucna reagovat na výzvy a příležitosti, které obor programatické reklamy přináší. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Genesis Capital Growth, který pro R2B2 představuje finančně silného partnera vhodného pro budoucí rozvoj.“

Enterprise Investors prodává větrnou elektrárnu Skoczykłody

Polish Enterprise Fund VI, private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors, prodal větrnou elektrárnu Skoczykłody. Kupujícím je PGE Energia Odnawialna, dceřiná společnost společnosti PGE Polska Grupa Energetyczna. Hodnota podniku je 50 milionů euro.

 

 

Na základě zkušeností, získaných v průběhu své investice do Polish Energy Partners (PEP), dnes Polenergia, učinila společnost Enterprise Investors další investici do sektoru obnovitelných energií, když v roce 2012 založila Wento. Pro řízení projektu EI přizvala skupinu zkušených manažerů, včetně Wojciecha Cetnarskiho, zakladatele a dřívějšího generálního ředitele PEP, který pro novou entitu zvolil strategické směřování. Wento zpočátku pořizovalo projekty větrné energie v pokročilé fázi vývoje, vylepšilo jejich parametry, postavilo větrné elektrárny a následně je prodalo koncovým kupcům. V roce 2016 společnost vstoupila do segmentu sluneční energie, ve kterém rozvíjí projekty od fáze návrhu až po udržitelné fungování. Wento dodnes rozvinulo či vybudovalo větrné elektrárny o celkovém výkonu přes 80 MW a fotovoltaické projekty generující bezmála 230 MW.

Skoczykłody je moderní a vysoce efektivní větrná elektrárna o výkonu 36 MW. Díky rozsáhlým zkušenostem týmu Wento byla elektrárna postavena v termínu i v mezích stanoveného rozpočtu za pouhých 15 měsíců. Elektrárna zahájila komerční provoz v posledním čtvrtletí 2015.

“Velice nás těší, že prodejem větrné elektrárny Skoczykłody společnosti PGE Group přispíváme k zelené transformaci polské energetiky”, uvedl Michał Rusiecki, vedoucí partner společnosti Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici. “Jsme jedním z průkopníků obnovitelné energie v Polsku a naše společnost Wento, která v současnosti pracuje na rozvoji projektů s celkovou kapacitou 700 MW, je jednou z předních polských společností zabývajících se solární energií,” dodal.

Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila společnost devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly téměř 2 mld. eur do 144 společností z různých odvětví a ukončily 134 investic s celkovým hrubým výnosem ve výši 4,1 mld. eur.