Versute Investments a Podfond BHS Private Equity Fund ohlašují novou akvizici v odvětví výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Odborný poradce Versute Investments s.r.o. („Versute“) a Podfond BHS Private Equity Fund („BHS PE“) připravili ve spolupráci s vlastníky společnosti Babičkin Dvor a.s. („Babičkin Dvor“) projekt na výstavbu a provoz výrobny krmných směsí pro hospodářská zvířata pod samostatnou společností Babičkin Dvor Agro Servis a.s. („BDAS“).

Babičkin Dvor je provozovatelem devíti drůbežích farem v regionu Velký Krtíš a druhým největším producentem vajec na Slovensku. V současnosti realizuje investici s cílem navýšit kapacitu a převést formu chovu drůbeže z klecí do volných výběhů. Zároveň management společnosti Babičkin Dvor paralelně identifikoval příležitost koupit za výhodnou cenu soubor aktiv sloužících historicky jako výrobna krmiv pro hospodářská zvířata. A jelikož společnost Babičkin Dvor a její objem produkce roste, bylo pro ni výhodné pořídit si vlastní výrobnu krmných směsí. Nicméně, z důvodu probíhající výše zmíněné investiční akce neměla společnost Babičkin Dvor k realizaci tohoto záměru dostatečné zdroje a kapacity. Proto, a zejména vzhledem k tomu, že možnost nákupu výše zmíněných aktiv byla časově omezená a výstavba výrobny později na „zelené louce“ by byla násobně nákladnější, se Babičkin Dvor a Versute dohodli na společném záměru koupě a výstavby závodu na výrobu krmných směsí pod samostatnou společností BDAS.

BDAS je tedy nově vytvořená entita, v rámci které je realizován investiční projekt – nákup souboru aktiv, jejich uvedení do provozu a výroba krmných směsí. BDAS je majoritně vlastněna Podfondem BHS Private Equity, jehož kapitál financuje nákup zmíněných aktiv a uvedení výrobny do provozu. Společnost Babičkin Dvor bude od BDAS odebírat přibližně polovinu produkce a druhá polovina pak bude prodána na trhu v rámci regionu.

Společnost Babičkin Dvor Agro Servis a.s. je v současnosti tak již čtvrtou aktivní portfoliovou investicí Podfondu BHS Private Equity Fund, která již tak kvalitní a odolné portfolio rozšiřuje o investici, která je nejen odolná vůči ekonomickým fluktuacím, ale také splňuje kritéria udržitelnosti.

Podfond BHS Private Equity Fund, který je podfondem fondu BHS Fund II. – Private Equity, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., se zaměřuje na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Podfond v roce 2020 dosáhl rekordního čistého výnosu 23,11 procenta.