Inven Capital rozšiřuje portfolio svých investic o švédský start-up Eliq, úspěšného dodavatele zákaznických aplikací do energetických firem

INVEN CAPITAL, fond vyhledávající nadějné start-upové firmy v oblasti nové
energetiky, získal minoritní podíl ve švédské společnosti Eliq využitím kapitálu
od Skupiny ČEZ a Evropské investiční banky. Eliq se specializuje na vývoj
aplikací, které energetickým firmám pomáhají přesně analyzovat harmonogramy
spotřeby domácností a následně nabízet zákazníkům na míru šitá řešení úspor.
Společně s Inven Capital se investičního kola ve výši pět milionů euro účastnil
také matador investic do chytré energetiky, litevský kapitálový fond Contrarian
Ventures.

Ze základny v Göteborgu oslovuje dynamická společnost Eliq svou zákaznickou aplikací
energetické firmy v západní Evropě a nově též v Jižní Americe. Kromě švédského giganta
Vattenfall spoléhají na její softwarová řešení i energetiky v Norsku, ve Francii, ve Španělsku, ve
Velké Británii a v Chile. Počet uživatelů softwarových platforem od Eliq přesahuje 1 000 000.
Aplikace od Eliq agregují z chytrých elektroměrů rozsáhlé množství dat o spotřebě, případně
výrobě, na straně zákazníků. S chytrých senzorů v domácnosti si rovněž berou data o vnitřní
teplotě a vlhkosti, provozu spotřebičů nebo výrobě střešní fotovoltaiky. Následně pak aplikace
na základě těchto údajů doporučuje klientům nejvýhodnější tarif nebo vhodné nastavení záloh.
Díky propracovanému systému datové analýzy tak mají zákazníci v reálném čase dokonalý
přehled o své spotřebě, kterou navíc mohou srovnávat nejen v čase ale i s dalšími zákazníky
v okolí. Od energetické firmy pak mohou také dostávat upozornění, pokud dojde k nenadálému
výkyvu nebo nabídku úsporných řešení.
Inven Capital na získání minoritního podílu využívá společného fondu s kapitálem 100 milionů
eur, který fond vytvořil společně s Evropskou investiční bankou (EIB).
„Eliq zosobňuje budoucnost komunikace mezi energetickou firmou a jejími zákazníky. Staví na
kombinaci a analýze dat z nejrůznějších zdrojů a na aktivním přístupu domácností k úsporám
nákladů za energie. Energetické společnosti díky tomu mohou nabízet efektivní služby a být
svým zákazníkům důvěryhodným partnerem při hledání vhodných úsporných řešení.
V aplikacích od Eliq vidíme potenciál do budoucna i pro společnosti Skupiny ČEZ,“ uvedl
Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce.
Pro Inven Capital představuje Eliq v pořadí jedenáctou investici. „Zaujalo nás, jak Eliq snižuje
míru odlivu zákazníků energetických firem, u některých až o 70 %. Umožňuje vybudovat mezi
dodavatelem energií a koncovým spotřebitelem důvěru, což se projevuje prudkým nárůstem
míry zapojení a doby interakce – v některých případech až desetinásobně,“ řekl výkonný ředitel
Inven Capital Petr Míkovec.

Eliq plánuje dodatečné finanční prostředky využít k další expanzi na evropské trhy a také
k pokročilému vývoji svých produktů. „Pomáháme energetickým společnostem stát se nedílnou
součástí životů svých zákazníků a v společně s nimi urychlit transformaci energetiky. Finance
nám umožní uvádět na trh naše nová řešení rychleji a také rozšířit naši působnost do dalších
zemí posílením týmů jak v centrále v Göteburgu, tak v Londýně,“ řekl Håkan Ludvigson,
výkonný ředitel a spoluzakladatel Eliq.

Kromě Inven Capital se současného investičního kola zúčastnil také litevský venture kapitálový
fond Contrarian Ventures, který se specializuje na investice do chytré energetiky. Obě
společnosti budou mít své zástupce v představenstvu Eliq.
Za pět let působení a investic do energetických start-upů si Inven Capital získal pověst
kvalifikovaného a schopného investora podporujícího začínající firmy v sektoru nové energetiky.
Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu a úspěšný průběh
due dilligence stály v roce 2017 za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit
společnou investiční strukturu s Inven Capital.