Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZ

SkyLimit Industry získal majoritní podíl přes 70 procent ve společnosti VMK-CZ. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek pro automobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadále působit ve vedoucích rolích. Součástí transakce je rovněž jejich vstup do majetkové struktury společnosti.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice, a.s., INOX Technology a.s., Ventos Energy Solutions, a.s. a TECHNIK PARTNER, s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry, z toho již třetí v sektoru průmyslové automatizace. Ten je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce a v současné době patří mezi nejrychleji se rozvíjející průmyslová odvětví.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje, automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovým řešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického či potravinářského průmyslu. Společnost z Ústí nad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun.

Skupina SkyLimit tak nyní zahrnuje pět nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 milionů Kč, celkovém počtu 300 zaměstnanců a aktivy přes 400 miliónů Kč. Společnosti navzájem rozvíjejí a sdílejí synergie v oblasti výroby, obchodu a manažerského a technického know-how.

 

TZ:

Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZPraha 18. listopadu 2019 – Česká skupina SkyLimit Industry, kterou tvoří malé a střední strojírenské podniky,oznámila akvizici společnosti VMK-CZ, jež se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojůa automatizovaných linek. Skupinu tak nyní tvoří pět nezávisle hospodařících společností s kumulovanýmobratem přes 600 milionů korun a celkovém počtu 300 zaměstnanců.

Fond SkyLimit Industry SICAV, který je investičním nástrojem skupiny SkyLimit, získal ve společnosti VMK-CZmajoritní podíl přes 70 procent. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek proautomobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadálepůsobit ve vedoucích rolích.

„Nová akvizice je už třetí firmou z oblasti průmyslové automatizace, v níž vidíme výrazný růstový potenciála která naplňuje naši vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň dobře zapadá donašeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní radySkyLimit Industry.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice, a.s., INOX Technology a.s., VentosEnergy Solutions, a.s., a TECHNIK PARTNER s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry. Společnost z Ústínad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun. Ukazatel zisku před úroky, odpisy a zdaněním(EBITDA) činil zhruba 16 milionů Kč při dvojciferné marži.

„Naše společnost Forez se jako stoprocentní vlastník VMK-CZ rozhodovala, jakým směrem se vydá v oblastiprůmyslové automatizace. Chtěli jsme se stát ještě větším hráčem na trhu a nabídnout zákazníkům řešení,která nebudou omezena personální, výrobní nebo kapitálovou kapacitou. Proto jsme za přispění poradců z PwCa PwC Legal spojili síly se skupinou Skylimit,“ komentuje akvizici finanční ředitel společnost Forez, s.r.o., SergeFaltus.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje,automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovýmřešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického čipotravinářského průmyslu.

„Sektor průmyslové automatizace, který je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce, je v současnédobě jedním z nejrychleji rozvíjejících se průmyslových odvětví. V Česku se ale zatím vyznačuje značnourozdrobeností, proto v jeho konsolidaci spatřujeme velký potenciál pro zhodnocování kapitálu našich investorůi z důvodu rezistence vůči hospodářskému cyklu,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další ze společníků SkyLimit.

Průměrný roční růst tržeb VMK-CZ činil za poslední čtyři roky 12,8 procenta. V současné době společnostdisponuje objednávkami, které znamenají plnou vytíženost výrobních kapacit do poloviny roku 2020. Součástítransakce, jejímž poradcem byla advokátní kancelář Havel & Partners a akviziční financování poskytlaUniCredit Bank, je také vstup klíčových manažerů do majetkové struktury firmy.

O skupině SkyLimit IndustrySkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů typu private equity, který buduje průmyslovou skupinu z řad malýcha středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje v rozmezí od 100do 500 mil. Kč. Aktuální portfolio fondu tvoří 5 nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 mil.korun, které zaměstnávají přes 300 pracovníků.

Tisková zpráva

Společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivníhotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodnía další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategickýinvestor, který investuje na předem neomezenou dobu.

SkyLimit Industry tak nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept střednědobého investování do domácíchprůmyslových podniků s možností nadstandardního zhodnocení jejich volného kapitálu a je odpovědí na stále rostoucípoptávku po alternativních investičních nástrojích. Fond dosáhl za poslední dva roky kumulovaného výnosu 18,12procenta. Portfolio fondu je rozloženo mezi více cílových společností a představuje trvalou hodnotu, která nekorelujepřímo s vývojem na finančních trzích. Minimální výše investice do fondu je 1 mil. Kč. Fond v současné době spravuje aktivav celkové hodnotě přes 400 mil.

Kč.Zakladatelem fondu a nositelem jeho investiční strategie je společnost SkyLimit Investments s.r.o. Obhospodařovatelemfondu je AMISTA investiční společnost, a.s. Fond je v současné době otevřen dalším investicím z řad kvalifikovanýchinvestorů. Fond je členem Czech Venture Capital and Private Equity Association (CVCA).

Zdroj: Skylimit