Fond SkyLimit Industry vstupuje do společnosti Technik Partner z oboru průmyslové automatizace

Praha 24. června 2019 – Český private equity fond SkyLimit Industry, který cílí na malé a střední strojírenské podniky, vstoupil během posledních 30 měsíců již do čtvrté společnosti a celkový obrat společností skupiny tak nyní překračuje 500 mil. korun. Akvírovaná firma Technik Partner je další z oboru průmyslové automatizace, v němž fond spatřuje výrazný růstový potenciál.

Fond SkyLimit Industry kapitálově vstoupil do společnosti Technik Partner, jež má výrobní zázemí v Bořanovicích u Prahy, a získal v ní 70% podíl. Tři stávající majitelé Technik Partner si ponechali dohromady 30% podíl v nové vlastnické struktuře a budou ve společnosti nadále působit ve svých manažerských rolích.„Nová akvizice naplňuje vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou a skvěle zapadá do našeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní rady SkyLimit Industry.

Technik Partner s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice a.s., INOX Technology a.s. a Ventos Energy Solutions a.s. celkově čtvrtou akvizicí fondu SkyLimit Industry, z toho druhou v oboru průmyslové automatizace. SkyLimit spatřuje v automatizaci a robotizaci velmi zajímavý sektor podnikání s atraktivním růstovým potenciálem. Nová akvizice rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce a realizace synergií, čímž naplňuje jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny.V loňském roce dosáhla společnost Technik Partner tržeb ve výši 111 mil. Kč, přičemž ukazatel EBITDA činil 25,5 mil. Kč při marži 23 procent. „Předpokládáme, že začlenění společnosti do naší skupiny pomůže k dalšímu nárůstu tržeb i zisku a získání nových obchodních zakázek pro společnost. Vedení společnosti má naši plnou podporu a může využít zázemí naší skupiny,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další z partnerů Skylimit Industry.

Technik Partner působí na trhu od roku 2000, a to původně jako exkluzivní zástupce předního německého výrobce kontaktních hrotů pro elektrická zařízení, která se používají především v automobilovém průmyslu. Poptávka ze strany zákazníků však záhy přiměla firmu rozšířit svou činnost o výrobu jednoúčelových strojů a testovacích zařízení. Ty dnes tvoří výraznou většinu tržeb společnosti.Vyráběné produkty společnosti Technik Partner jsou výsledkem vlastní firemní konstrukční činnosti. Jsou jedinečné a charakteristické vysokou přidanou hodnotou i významným podílem vysoce kvalifikované lidské práce.Právním poradcem transakce byla společnost Havel & Partners. Akviziční financování poskytla UniCredit Bank.

Zdroj: SkyLimit Industry