Versute Investments a BHS PE Fund koupili Altran CZ

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem je společnost Versute Investments a.s., spolu s manažery Petrem Havlíkem, Jaromírem Kejvalem a Milanem Křovinou, koupili společnost Altran CZ a.s., která nově ponese název Tiyo a.s. Společnost Tiyo je předním poskytovatelem služeb v oblasti výzkumu, vývoje a testování pro různé průmyslové obory. Tiyo a.s. poskytuje své služby více než 300 zákazníkům zejména v Evropě a její roční tržby přesahují 300 mil. Kč.

Tiyo sídlí ve vlastním areálu v Hořicích, kde poskytuje profesionální služby komerčně využívaných a akreditovaných zkušebních laboratoří. Tyto laboratoře jsou specializovány na testování široké škály komponentů z hlediska jejich environmentálních, mechanických, materiálových a elektrických vlastností. Dále poskytuje služby v oblasti vývoje a výroby testovacích zařízení, inženýrské činnosti v rámci vývoje vozidel a testování v oblasti elektromagnetické kompatibility.

Společnost byla založena v roce 1993. V roce 2016 byla koupena skupinou Altran International B.V., která byla následně v roce 2020 akvírována skupinou Capgemini SE, jedním z předních partnerů pro technologickou transformaci organizací napříč celým jejím hodnotovým řetězcem.

V roce 2022 se skupina Capgemini rozhodla ze strategických důvodů prodat Altran CZ a jako nejlepší řešení byl zvolen prodej manažerskému týmu a fondu BHS Private Equity Fund. Transakce byla realizována 18.9.2023.

S novými akcionáři bude společnost nadále dbát na zajištění nepřetržité a dlouhodobé obchodní kontinuity a poskytování vysoce kvalitních služeb ve výše uvedených oblastech. Zároveň bude rozvíjet výzkum a vývoj v rychle rostoucích identifikovaných segmentech a dále rozšiřovat a diverzifikovat své zákaznické portfolio.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo spojit se s Versute Investments a fondem BHS Private Equity Fund, kteří jsou historicky úspěšní v oblasti investic do malých a středních podniků našeho typu a společně s nimi koupit společnost Tiyo. Jsme přesvědčeni, že tento nový milník přinese pozitivní změny a umožní společnosti ještě lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků a partnerů a poskytovat ještě širší škálu služeb s vyšší hodnotou“ říká Petr Havlík, akcionář a člen představenstva společnosti Tiyo a.s.

Společnost Tiyo a.s. se stává již pátou aktivní portfoliovou investicí fondu BHS Private Equity Fund, který tak rozšiřuje své kvalitní portfolio o další společnost patřící k evropské špičce ve svém oboru.

„Tato transakce přesně zapadá do investiční strategie fondu, který tak získává společnost s jasnou strategií a s udržitelnou konkurenční výhodou, vysokým inovačním a růstovým potenciálem, a to vše ve velmi atraktivním rozvíjejícím se oboru. Výrazným pozitivem je, že tato transakce byla realizována společně s vrcholovým vedením společnosti, jehož členové se stávají akcionáři a našimi partnery. Jedná se o velmi zkušené a silně motivované manažery a jsme rádi, že tuto novou kapitolu života společnosti otevíráme společně.“ říká Luděk Palata, člen správní rady společnosti Versute Investments.

Právní poradenství při této transakci poskytl tým právní kanceláře Schoenherr pod vedením Michala Jendželovského.

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem (general partnerem) je společnost Versute Investments a.s., je podfondem fondu BHS Fund II. – Private Equity, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., a zaměřuje se na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Bližší informace o podfondu Private Equity Fund jsou dostupné na následujícím odkazu:

https://www.investice.cz/bhs-private-equity-fund/