Sava Re d. d. oznamuje svůj záměr odkoupit Diagnostični center Bled d.o.o.

Sava Re d. d. uzavřela smlouvu s Cinxro Holdings Ltd. (dceřinou společností ARX CEE III LP), na základě které Sava Re d. d. získá 80% podíl základního kapitálu slovinské společnosti Diagnostični centrum Bled d.o.o. („DC Bled“), což představuje 100% hlasovacích práv. Dokončení transakce je podmíněno splněním konkrétních podmínek.

Převzetí společnosti DC Bled představuje pro Sava Insurance Group důležitý krok k realizaci plánované strategie v oblasti expanze na trh soukromých zdravotnických služeb ve Slovinsku.

Zdroj: ARX Equity Partners