Rozvoj kapitálového trhu

Veřejná konzultace k návrhu zákona

CVCA v současné době připravuje komentáře v rámci veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Jedná se o první legislativní počin Ministerstva financí navazující na schválenou Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR do roku 2023, která byla schválena loni v březnu. Dokumenty Ministerstva financí jsou k dispozici zde (https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/zahajeni-meziresortniho-pripominkoveho-r-38154,. Pokud byste měli jakékoli komentáře, adresujte je do 10.5.2020 na email pickova@cvca.cz.