BHS Private Equity Fund získala DCK Holoubkov

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství investičnímu fondu BHS Private Equity Fund při dalším rozšíření svých aktiv, tentokrát o výrobní podnik DCK Holoubkov Bohemia a.s.
BHS Private Equity Fund byl založen v roce 2015 za účelem sdružování finančních prostředků individuálních českých a slovenských investorů, které vkládá převážně formou růstového kapitálu do českých a slovenských podniků. Investice do DCK Holoubkov Bohemia a.s. je v pořadí šestou akvizicí fondu.
Společnost DCK Holoubkov Bohemia a.s. byla založena v roce 1953 a byla zaměřena na výrobu betonových výrobků. V průběhu šedesátých let byla ve firmě vyvinuta výroba betonových rozváděčů NN z tenkostěnného betonu, která se během let devadesátých transformovala na výrobu plastovou. Produkce polykarbonátových rozvaděčů pro energetické společnosti tvoří dnes její nosný výrobní program.
„Akvizice DCK představovala značně komplexní LBO transakci. Obsahovala prvky MBO i MBI, v rámci procesu bylo nutné se vedle akvizičního úvěru zabývat vyčleněním aktiv, transferovat subdodavatelské smlouvy, řešit personální otázky atd. Díky tradičně skvělé práci týmu JŠK se dařilo vše rychle řešit a transakci uzavřít s komfortním vědomím, že vše je zařízeno správně a aktivity DCK se mohou do budoucna plynule rozvíjet“, říká o transakci partner BHS Private Equity Fund Luděk Palata.
Transakční tým JŠK vedl partner Tomáš Doležil ve spolupráci s vedoucím advokátem Michalem Jendželovským a koncipientem Sebastianem Špetou. Poradenství týkající se akvizičního financování pak měl na starosti partner Roman Šťastný a členové jeho týmu advokát Daniel Pospíšil a koncipientka Jana Sabová.
Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Pro našeho dlouholetého klienta se jedná o jeho dosud největší investici, od které si právem mnoho slibuje. Společnost představuje tradičního výrobce, který se nachází ve výborné ekonomické a technologické kondici. Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu a že jsme mohli přispět k úspěšnému vyjednání celé transakce, včetně akvizičního financování.“

JSK_Oznameni_o_transakci_BHS_DCK_Holoubkov