Genesis Capital spustila nový fond rozvojového kapitálu GPEF IV, v počáteční velikosti 101 milionů eur

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, spustila nový fond.  Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) je již šestým private equity fondem Genesis Capital za dobu dosavadní více než dvacetileté existence společnosti. Podobně jako jeho předchůdci se i GPEF IV zaměří na investice do předních společností s atraktivním růstovým potenciálem sídlících v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. V okamžiku svého vzniku má GPEF IV k dispozici 101 milionů eur (přibližně 2,6 miliardy korun) a dosažení své maximální cílové velikosti 150 milionů eur (3,9 miliardy korun) předpokládá již do konce letošního roku.

GPEF IV bude investovat do zavedených firem s atraktivním růstovým profilem. Bude se zaměřovat na situace, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací či příležitosti, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva. Fond bude investovat do nejrůznějších odvětví, přičemž preferovaná budou ta, se kterými mají fondy Genesis Capital největší zkušenosti. Jedná se typicky o B2B služby, lehkou a střední výrobu, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele.

„Investujeme pouze do situací, ve kterých jsme relevantním partnerem. Spojujeme své síly se subjekty, které jsou schopny představit rozvojový záměr, jehož hlavním cílem je dosažení nebo posílení již stávající přední tržní pozice dané společnosti v rámci jejího odvětví, v jasně vymezeném regionu a v předem určeném časovém investičním horizontu. Součástí naší strategie je velmi často ambice pomoct lokálním lídrům, aby se stali regionálními,“ říká Ondřej Vičar, řídící partner společnosti Genesis Capital Equity.

Skupina Genesis Capital se i v případě svého šestého fondu bude držet investiční filozofie, která se jí dlouhodobě osvědčila a stala se postupně základním kamenem investičního procesu. „Vhodné investiční příležitosti vyhledáváme na základě několika kritérií,” vysvětluje Radan Hanzl, partner společnosti Genesis Capital Equity.

„Především musí jít o firmu, která má silný růstový potenciál a zároveň prokáže schopnost úspěšně identifikovat a realizovat rozvojové projekty. Ovšem mimořádně důležitým a pro nás klíčovým stavebním prvkem je kompetentní a zkušený manažerský tým. Aktivně sázíme a spoléháme na partnerství s manažery našich portfoliových společností. Obvykle do firmy investují s námi a podílejí se jak na jejich budoucím zhodnocení, tak na investičních rizicích,“ dodává Radan Hanzl.

V okamžiku otevření fondu má GPEF IV k dispozici 101 milionů eur od renomovaných institucionálních investorů, mezi které patří: Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna, dvě pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group, investiční společnosti Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost a Sirius investiční společnost, švýcarský fond fondů Alpha Associates, family office SPM Capital a penzijní fond významné světové společnosti. O účast ve fondu ovšem projevili zájem i další společnosti, a proto se očekává naplnění fondu do maximální možné výše 150 milionů eur již do konce letošního roku.

„Fundraising fondu GPEF IV byl doposud nejrobustnější a nejambicióznější, a přesto nejrychlejší fundraisingový proces v celé historii Genesis Capital. Chuť investorů podílet se na GPEF IV plně odráží nejen vynikající výsledky předchozího fondu, ale taktéž nedávný dynamický růst skupiny Genesis Capital jako takové. V průběhu posledních pěti let jsme v mnoha ohledech posílili a významně zvýšili naši přítomnost na trhu. Ztrojnásobili jsme počet lidí pracujících ve skupině, více než zdvojnásobili objem aktiv pod správou, restrukturalizovali a zefektivnili vnitřní procesy, a také jsme založili alternativní fondovou linii fondů Genesis Capital Growth,” uzavírá Ondřej Vičar.