Genesis a ESPIRA se přidávají k V4C v Summa Linguae Technologies

Private equity investoři Genesis Capital a ESPIRA Investments získali vedle fondu V4C podíl v investici do Summa Linguae Technologies, společnosti kótované na varšavské burze New Connect, která se zabývá zpracováním a managementem dat napříč širokou škálou jazyků. Fond V4C Poland Plus (dále jen „V4C”) na varšavské burze cenných papírů oficiálně oznámil převod části svého podílu v Summa Linguae Technologies S.A. na lucemburskou holdingovou společnost LSP Investments Sarl („LSP”). Soubor s oznámením je k dispozici zde. LSP má sloužit jako konečná holdingová struktura vlastnící celý podíl V4C, přičemž zbývající akcie mají být převedeny po jejich dematerializaci. Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl.Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl. Piotr Misztal, partner ve V4C a předseda dozorčí rady Summa Linguae, to okomentoval následovně: „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Genesis a ESPIRA jako nepřímé akcionáře Summa Linguae, protože věříme, že přispějí k jejímu dalšímu rozvoji a vytvoří ještě silnější kapitálovou základnu, která společnosti pomůže při plnění jejích ambiciózních růstových plánů. Všechny tři společnosti dohromady přináší hlubší úroveň odborných znalostí, zkušeností a kapitálu, které společnost využije při dalším rozvoji navazujícím na pokrok již dosažený v roce 2019. Těšíme se také, že přivítáme zástupce Genesis a ESPIRA v dozorčí radě Summa Linguae.” V4C získala svůj podíl v Summa Linguae začátkem prosince 2019 navýšením kapitálu v kombinaci s odkupem stávajících akcií. Vstupem fondů Genesis a ESPIRA pak V4C dokončilo své původní plány spojit se na transakci s vybranými spoluinvestory.