Enterprise Investors budou financovat expanzi Modular System

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), získá 36,3% podíl ve společnosti Modular System, největším polském výrobci multifunkčních kontejnerových a modulárních systémů.

  • Hodnota transakce nebyla zveřejněna;
  • Transakce je podmíněna získáním souhlasu antimonopolního úřadu

Modular System je nesporným lídrem ve výrobě multifunkčních kontejnerů a modulárních systémů na klíč založených na technologii ocelových rámů – vítězné řešení pro dočasné nebytové budovy (např. kancelářské budovy, přenosná zařízení pro zaměstnance, vojenské kontejnery). Na rozdíl od tradičních konstrukčních metod tato technologie umožňuje rychlé a flexibilní nasazení za fixní cenu. Umožňuje také vysoký stupeň prefabrikace.

Produkty Modular System jsou spolehlivé, mají širokou škálu využití a představují atraktivní hodnotu pro kupující. Díky tomu se společnost dynamicky rozvíjí a rozšiřuje svou geografickou stopu v reakci na potřeby nových specializovaných tržních segmentu. Od roku 2020 sklízí Modular Systém výhody plynoucí z dobře vybaveného a vysoce efektivního nového výrobního závodu ve středním Polsku. Silná pozice společnosti na trhu se odráží v jejích vynikajících finančních výsledcích. Tržby dosáhly v loňském roce 30 milionů eur a v roce 2021 společnost plánuje toto číslo téměř zdvojnásobit.

“Zakladatelé společnosti Paweł Brudnicki a Mariusz Brudnicki jsou přímo zodpovědní za velkolepý úspěch Modular System. Jsme přesvědčeni, že jejich podnikatelský přístup, rozsáhlé znalosti odvětví a bohaté zkušenosti nám umožní společně co nejlépe využít současné trendy ve stavebnictví a příznivé makroekonomické podmínky,“ uvedl Michał Kędzia, partner EI zodpovědný za tuto transakci. „Očekáváme, že v následujících letech vzroste popularita kontejnerových a modulárních technologií, což se promítne do silné poptávky po tomto typu stavby. Věříme, že Modular System nejen posílí svoji vedoucí pozici v Polsku, ale stane se regionálním šampiónem,“ dodal.

“Jsme hrdí na to, že naše společnost přilákala silného PE investora. Díky podpoře EI nyní plánujeme růst ještě rychlejším tempem, a to jak vstupem na nové trhy, tak rozšířením naší nabídky v těch sektorech a geografických oblastech, ve kterých jsme již přítomni,“ řekl Paweł Brudnicki, generální ředitel Modular System.

„Důležitým faktorem v našem rozhodovacím procesu byly úspěšné prokazatelné výsledky Enterprise Investors ve stavebnictví, včetně segmentu prefabrikátů. Společně plánujeme tento úspěch zopakovat v sektoru užitkových kontejnerů a modulárních systémů,“ dodal Mariusz Brudnicki, viceprezident společnosti Modular System, který je zodpovědný za prodej a rozvoj podnikání.