Emerging Europe M&A Report

CMS Emerging Europe MA Report 2020 FINAL

 

21. ledna 2019. I přesto, že je objem realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic (M&A)
na rozvíjejících se evropských trzíchi nejnižší za posledních deset let, zůstává region střední a
východní Evropy i nadále magnetem pro mezinárodní i private equity investory. Tato a další
zjištění vyplývají z nejnovější studie CMS Emerging Europe M&A Report, která byla dnes
publikována ve spolupráci s informační platformou EMIS.
V roce 2019 bylo na rozvíjejících se evropských trzích realizováno celkem 1.958 transakcí, což
oproti roku 2018 představuje pokles o 6,5 %, o celkové hodnotě ve výši 72,34 miliardy EUR
(pokles o 10,1 %). Z hlediska pětiletého průměru je však tento region relativně stabilní,
přičemž značnou aktivitu zaznamenávají prakticky všechny segmenty trhu.