Český trh Private Equity a Venture Capital: Velký skok díky jedné transakci

Rok 2018 byl na českém trhu private equity a venturecapital (PE/VC) ve znamení divestic a fundraisingu. Počet divestic byl oproti roku 2017zhruba dvojnásobný. Objem nových prostředků od investorů, tedy fundraising, dosáhl200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. V roce 2018 zároveň proběhlo méněnových investic než v roce 2017. Jejich počet je ale v posledních letech víceméněkonzistentní. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2018 Private Equity Report, kterou společněvypracovaly společnost Deloitte a Czech Private Equity & Venture Capital Association(CVCA).

Hodnotu nových investic v loňském roce raketově vystřelil prodej Zentivy od Sanofi-Aventis mezinárodnímu PE fondu Advent International. „Ačkoli se na českém trhupodobné transakce čas od času objeví, trh patří co do velikosti transakcí spíše mezi tystřední. Zbývající investiční aktivita soukromého kapitálu byla v roce 2018 průměrná.Důvěru investorů pravděpodobně ovlivňuje mírné zpomalování ekonomiky. V investičnímrozhodování je patrná vyšší opatrnost fondů, zejména s ohledem na rostoucí cenováočekávání prodávajících,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenstvíDeloitte.Ve struktuře obchodů je patrná sílící aktivita lokálních a slábnoucí přítomnostmezinárodních fondů. Lokální fondy se zároveň více zaměřují na malé a střední podniky.„Ty zaměstnávají více než 58 % všech zaměstnanců a vytvářejí 55 % hrubé přidanéhodnoty vytvořené v podnikatelské sféře. To je důvod, díky kterému vidíme nejenpříležitost, ale i hluboký smysl pro investice do malých a středních firem. Zároveňvěříme, že diverzita v rozhodovacích procesech a vedení firmy může vést k mimořádnýmvýsledkům,“ říká Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka fondu ESPIRA Investments.Oproti loňskému roku výrazně stoupla hodnota divestic. Celkem jich proběhlo devětv celkovém objemu zhruba 180 milionů eur. „Fondy se chovají naprosto logicky, kdyžv době vysokého zájmu trhu o nákup prodávají portfoliové společnosti, u kterých jižvyčerpaly svůj potenciál, a přinášejí tak svým investorům lepší zisky. Samozřejměza tohoto stavu mají naopak mnohem složitější situaci při hledání nových investic,“doplňuje Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.České PE/VC fondy loni nasbíraly rekordní sumu na investice. Jejich fundraising dosáhltéměř 200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. „Těší nás především to, co by ještěpřed pěti lety bylo takřka nemyslitelné. Domácí fondy jsou nyní běžně schopné získávatkapitál od domácích subjektů, a to dokonce od typově velmi širokého spektra –od institucí až po individuální investory,“ říká Jaroslav Sopuch, zakladatel PE fonduSkyLimit Industry.Náznaky zpomalení ekonomiky se projevují nejen v Česku ale i v očekáváníchstředoevropských investorů. Dle nejnovějšího průzkumu Deloitte Central Europe PrivateEquity Confidence Survey se trh investic soukromého kapitálu ve střední Evropě vracík rovnoměrnému přílivu středně velkých obchodů.„Menší množství akvizic oproti loňsku v regionu střední Evropy je vyváženo nárůstemdivestic. Je to zřejmě kvůli tomu, že období vysokých valuací, které tolik nepřejeinvesticím, je tím správným časem na ‚sklizeň‛,“ shrnuje Dušan Ševc.

Zdroj: CVCA, Deloitte