Zrušení osvobození příjmů z cenných papírů bude mít na PE&VC transakce negativní dopad

Zástupci private equity a venture kapitálových fondů vnímají velmi negativně návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka na zrušení osvobození ze zdanění příjmů z prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun. Mezi investory panuje významná obava ohledně nerealistických cenových očekávání prodávajících , neboť v nich mohou být nuceni zohlednit zvýšené daňové zatížení.

Podle přijatého (nevládního) pozměňovacího návrhu by mělo být osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, nově omezeno částkou 20 milionů korun za jedno zdaňovací období. Vzhledem k absenci speciálního přechodného ustanovení je tedy možné, že příjmy z prodeje cenných papírů přijaté fyzickou osobou v roce 2021 budou již podléhat novému režimu zdanění, i když podkladové cenné papíry byly nabyty do konce roku 2020. Navrhovaná změna by navíc zasáhla i do již uzavřených transakcí, protože podstatná část z nich má tzv. odloženou kupní cenu závislou na budoucích hospodářských výsledcích v několika letech po prodeji.

CVCA velmi negativně hodnotí skutečnost, že návrh nebyl diskutován s odbornou veřejností, je v rozporu s návrhy na rozvoj kapitálového trhu, které vyplývají z loni schválené Koncepce rozvoje kapitálového trhu, a ani nezískal doporučení Rozpočtového výboru PS Parlamentu ČR. Zachování časového testu doporučila i Zpráva Světové banky k rozvojí kapitálového trhu v ČR, ze které Koncepce vycházela.

Zároveň se členové asociace obávají výkladových nejasností a potenciálních rizik při strukturování transakcí, stejně tak i krátkého času mezi předpokládaným schválením a reálnou účinností. „Jakýkoli nahodilý a nesystémový návrh na změny zdanění přináší fondům velké problémy. CVCA dlouhodobě volá po předvídatelnosti daňového prostředí a tento návh je v příkrem rozporu s tímto požadavkem. Cílem politiky vlády by měla být podpora finančního sektoru, který pracuje s vysokou přidanou hodnotou a podporuje české růstové a inovativní firmy, ne jeho destabilizace,“ říká k návrhu Jiří Beneš, prezident CVCA.

Private equity fondy nakupují do svého portfolia čím dál častěji společnosti od jejich zakladatelů a pomájí jim tak řešit problém nástupnictví. Společnosti kupují zpravidla od fyzických osob, které svůj byznys budovaly desetiletí a které v dobré víře předpokládaly, že výnos z prodeje svého podniku budou mít zpravidla daňově osvobozen. Limit 20 milonů je v tomto kontextu velmi nízký. V této cenové relaci se nakupují pouze malé společnosti, na které cílí v tuto chvíli pouze minimum private equity fondů. Navrhované změny by měly značně negativní dopad do strukturování transakcí a do kupních cen. Přitom tyto rodinné byznysy jsou svou povahou byznysy s vysokou přidanou hodnotou a mají významnýpotenciál pro další růst do budoucna. Kromě toho by prodávající – akcionáři byli zcela bezdůvodně znevýhodněni oproti prodávajícím – společníkům společností s ručením omezeným, případně jiných typů společností nevydávajících své podíly ve formě cenných papírů. Právě v tomto směru lze spatřovat další nekoncepčnost celé novely týkající se těchto příjmů. Navíc znění předmětné novely vyvolává řadu dalších nejasností, např. zda se limit aplikuje na celkový příjem prodávajícícho z prodeje všech cenných papírů (akcií) v daném roce nebo na jednotlivý příjem, příp. příjem z jednotlivého cenného papíru (tj. příjem z každé akcie), nebo jaká část příjmů v daném období bude osvobozena.

Další skupinou negativně dotčenou jsou venture fondy, resp. zakladatelé a majitelé startupových společností, které mají často formu akciových společností, jež jsou právě v hledáčku těchto fondů.Inovativní technologické firmy by naopak měly být ze strany státu podporovány, resp. neměly by jim být kladeny zbytečné překážky. Dlouhodobým cílem státu by obzvlášť v dnešní době měla být maximální podpora technologického rozvoje a inovativních podnikatelů, kteří se na něm aktivně podílejí, resp. vytváření příznivých podmínek pro produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Nezbývá jen doufat, že tuto nekoncepční (nevládní) novelu, která by se měla na půdě Senátu projednat v polovině prosince 2020, Senát přepracuje a vrátí ji k připomínkovému řízení do Poslanecké sněmovny.

K dané problematice naleznete informace od našich členů také zde:

https://www.samak.cz/samak-life/aktuality/blizi-se-konec-danove-zajimavych-transakci-s-akciemi-akciovymi-spolecnostmi-2

https://nazory.ihned.cz/komentare/c1-66852910-komentar-partnera-kpmg-danovy-dort-s-piratskou-prichuti-jsou-pirati-jen-sexy-komuniste-s-internetem

 

 

PE&VC fondy v souvislosti s koronavirem přehodnocují investiční strategie

Praha, 23. března 2020 – Český trh private equity a venture kapitálu, obdobně jako celý trh EU, očekává značné negativní dopady na své fungování v důsledku pandemie způsobené Covid-19. Fondy v ČR jsou investory především do malých a středních podniků, na nichž se výpadek způsobený koronavirem a souvisejícími opatřeními podepíše pravděpodobně nejvíce.

„Pandemie koronaviru bude mít minimálně krátkodobě výrazný dopad na globální ekonomiky a trh private equity nebude výjimkou. Současná bezprecedentní krize bude mít samozřejmě vliv i na krátkodobé finanční rozhodování PE fondů, přístup k existujícím i novým investicím. Následně můžeme očekávat i určité přehodnocování investiční a alokační strategie jednotlivých private equity fondů,“ říká k současné situaci Jiří Beneš, prezident CVCA a manging partner Genesis Growth Equity Fund.

Členové CVCA dělají v této fázi maximální opatření pro budoucí fungování svých portfoliových společností. „Zásadním úkolem manažerů fondů je podpora a stabilizace jejich portfoliových společností: pomoc zaměstnancům jednotlivých společností, zajištění kontinuity klíčových firemních procesů, udržení funkčních dodavatelských řetězců a zajištění likvidity do budoucna, neboť právě zde lze očekávat značné potíže,“ doplňuje výkonná ředitelka CVCA Zuzana Picková. Zástupci fondů se shodují, že investice, které v tuto chvíli jsou rozjednané, dokončí, ale u nových předpokládají jejich odložení do doby, než se situace uklidní. Předpokládají zároveň, že investiční aktivita se pouze odloží v čase a neměla by dramaticky spadnout.

Jaroslav Sopuch, partner fondu SkyLimit Investments, který se zaměřuje převážně na oblast strojírenství, dodává: „Všechny naše portfoliové společnosti z oboru strojírenství jsou zatím v plném provozu a nepociťují úbytek zakázek. Některé z nich dokonce získaly v posledních dvou týdnech nové významné projektové zakázky. Jedná se však pochopitelně o velmi křehký stav, který může být snadno narušen. Ať už výskytem nemoci uvnitř některé z našich firem nebo případným zpřísněním plošných karanténních opatření ze strany vlády. Do budoucna pro nás bude klíčová zejména podpora bank při profinancování zakázek, které jsou náročné na pracovní kapitál.“

Jakýkoli negativní ekonomický výkyv může být ještě citelnější pro venture kapitálové fondy. Společnosti, do nichž tyto fondy investují, jsou často na začátku svého ekonomického růstu a fondy jim pomáhají s dalším rozvojem. „Samozřejmě současná situace na naše jednotlivé investice bude mít dopad, i když je zatím brzy na nějaké definitivní závěry. Především firmy napojené na cestovní ruch budou čelit velkým problémům,“ říká Vladislav Jež, partner Credo Ventures. „Na druhou stranu některé firmy mohou v této situaci získat nové zákazníky,např. Around, komunikační platforma pro vzdálené týmy, IP Fabric, zabezpečení spolehlivého fungování síťové infrastruktury, či Segron, automatické testování mobilních aplikací.“

CVCA společně s dalšími evropskými asociacemi PE&VC usiluje o nastavení účelných opatření ze strany členských států EU na podporu postižených ekonomik jednotlivých zemí prostřednictvím informování a komunikace se zástupci Evropské komise a vlád členských států ohledně potřeb private equity sektoru a potenciálních dopadů.

Tiskovou zprávu naleznete zde.