Genesis Capital koupil majoritní podíl v AV MEDIA

AV MEDIA si od svého založení v roce 1992 vybudovala vedoucí pozici v oboru audiovizuálních technologií v České republice i okolních zemích. Její podnikání tvoří dva hlavní pilíře: AV MEDIA SYSTEMS, která zajišťuje design a integraci kompletních audiovizuálních řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry a AV MEDIA EVENTS, která poskytuje kompletní technologická řešení pro pořadatele konferencí, výstav, společenských, kulturních a sportovních akcí. Skupina prostřednictvím Brill AV Media úspěšně rozvíjí obchodní aktivity též v Polsku. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, získá v AV MEDIA majoritní podíl a zároveň si podíl ponechají i dva ze tří zakladatelů. Nově se stanou akcionáři také klíčoví manažeři skupiny. Společným záměrem je urychlit růst skupiny ať už formou expanze produktového portfolia či formou vybraných akvizic v regionu. Dokončení transakce podléhá schválení českého antimonopolního úřadu a očekává se v listopadu 2023.

“Máme radost, že můžeme spojit síly se zkušeným managementem, který dokázal vybudovat silnou pozici AV MEDIA v regionu střední Evropy a má i jasnou vizi, kam by měla skupina dále růst. Platí, že trh audiovizuálních technologií se veze na vlně digitalizace a rostoucí potřebě efektivní komunikace právě s pomocí různorodých technologických řešení. To nahrává specialistům jako AV MEDIA, kteří jsou schopní vhodné řešení nalézt a případně nové technologie integrovat s těmi stávajícími. Věříme, že v kombinaci s našimi zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic budeme schopni společně růstovou trajektorii ještě urychlit.”, komentuje transakci Jiří Kolísko, Senior Investment Manager v Genesis Capital Equity.

David Lesch, jeden ze zakladatelů a generální ředitel AV MEDIA SYSTEMS, uvedl: “V Genesis Capital jsme našli silného partnera, který sdílí naši vizi a je schopný kapitálově podpořit naše budoucí ambiciózní plány. Třicetiletá historie skupiny je spojena s neustálým rozvojem a udělali jsme i několik úspěšných akvizic. S profesionální podporou Genesis Capital věříme v posílení našich aktivit v celém středoevropském regionu. Zároveň jsem rád, že bude zachována kontinuita v manažerském týmu, kde zapojení klíčových manažerů bude dále podpořeno jejich kapitálovou účastí. Jsem přesvědčen, že plynule navážeme na naše dosavadní úsilí a výsledky.“

Jan Kubinec, generální ředitel AV MEDIA EVENTS, uvedl: “Abychom zůstali konkurenceschopní na rychle se rozvíjejícím evropském trhu a byli připraveni čelit výzvám přicházejícím zvenčí, potřebujeme udržet vysokou kvalitu a flexibilitu našich služeb. Ve vstupu Genesis Capital vidíme nejen příležitost k posílení našich silných stránek, ale zároveň věřím, že vytvoříme silnou regionální skupinu poskytující špičkové služby předním mezinárodním zákazníkům. To nám umožní pokračovat v aktivitách podporujících český trh a zároveň posílí naši pozici v mezinárodní konkurenci.“

“V příležitosti investovat do skupiny AV MEDIA jsme našli jasný průnik se strategií fondu GPEF IV. Mezi hlavní elementy patří to, že skupina je lídrem ve svém oboru a má regionální ambici. Také platí, že vstupem GPEF IV se přirozeně řeší problematika nástupnictví ve společnosti a vytvářejí se nové příležitosti pro dosavadní manažerský tým. Partnerství s manažerským týmem a společný cíl jsou pro nás klíčové.”, dodal Pavel Kvíčala, Legal Partner v Genesis Capital Equity.