Genesis Capital dokončila fundraising nového fondu

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, dokončila fundraising nového fondu, Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), přičemž dosáhla jeho maximální cílové velikosti 150 milionů eur. GPEF IV je již šestým private equity fondem Genesis Capital za dobu dosavadní více než dvaadvacetileté existence společnosti.

Proces fundraisingu GPEF IV se završil přistoupením posledního investora, Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). EBRD poskytla fondu investici ve výši 15 milionů eur, a vrací se tak po třináctileté přestávce opět do České republiky. Anne Fossemalle, ředitelka Equity Funds v EBRD, k tomu řekla: „Máme radost, že v partnerství s Genesis Capital, se kterou máme dlouholeté vztahy, budeme moci podpořit malé a střední společnosti v České republice. Naše investice do GPEF IV se nachází přímo v jádru investiční strategie EBRD ve vztahu k jejímu opětovnému angažmá v České republice. Jejími strategickými prioritami jsou podpora hospodářského oživení po COVIDové krizi, poskytnutí kapitálové podpory českým firmám a podpora rozvoje alternativních zdrojů financování.“

„Nejrobustnější a nejambicióznější fundraising v celé historii Genesis Capital se úspěšně uzavřel dosažením maximální cílové velikosti fondu GPEF IV. Jsme poctěni zájmem investovat nejen ze strany našich dlouholetých institucionálních investorů, ale také ze strany řady nových renomovaných partnerů, z nichž někteří investují v České republice vůbec poprvé. Jsme obzvlášť rádi, že můžeme mezi našimi investory opět přivítat i EBRD, v rámci jejího návratu do České republiky,“ říká Ondřej Vičar, řídící partner společnosti Genesis Capital Equity.

GPEF IV získal prostředky od řady dalších institucionálních investorů, mezi které patří: Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna, dvě pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group, investiční společnosti Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost, Sirius investiční společnost, RSJ Investments, švýcarský fond fondů Alpha Associates, penzijní fondy litevské skupiny INVL, family office SPM Capital a penzijní fond významné světové společnosti.

Vstupem EBRD se celkový počet institucionálních investorů ve stávajících fondech Genesis zvýšil na 13. „Díky dlouhodobému růstu spravovaných aktiv našich fondů spolu se systematickým rozšiřováním a vyváženou diverzifikací jejich vysoce bonitní institucionální investorské základny, se Genesis Capital v České republice a na Slovensku postupně etabloval do pozice vůdčí institucionální private equity platformy,“ dodává Ondřej Vičar.

Podobně jako jeho předchůdci bude i GPEF IV investovat do zavedených firem s atraktivním růstovým profilem. Bude se zaměřovat na situace, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací či příležitosti, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva. Fond bude investovat do nejrůznějších odvětví, přičemž preferovaná budou ta, se kterými mají fondy Genesis Capital největší zkušenosti. Jedná se typicky o B2B služby, lehkou a střední výrobu, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele.