Enterprise Investors oznamují podání nabídky na převzetí 100% podílu v PragmaGO

Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), oznámil, že podal nabídku na převzetí 100% podílu ve společnosti PragmaGO, poskytovateli finančních služeb pro sektor MSP. PEF VIII si u většinového akcionáře, společnosti Pragma Inkaso, zajistil právo na získání jejího podílu, který fondu zajistí 72,07 % hlasů na valné hromadě. Maximální hodnota nabídky je 11,9 milionů eur.

 

  • Záměrem PEF VIII je stažení společnosti PragmaGO z burzy, aby mohla pokračovat ve svém rozvoji jako soukromá společnost;
  • Upisovací období nabídky potrvá od 16. prosince do 29. ledna 2021;
  • Nabídková cena za akcii pro minoritní akcionáře bude o 35 % vyšší než v případě většinového akcionáře. Tato cena rovněž obsahuje 20% prémii oproti ceně akcie v den předcházející dni oznámení nabídky a je o 37 % vyšší než průměrná cena akcie PragmaGO za posledních šest měsíců;
  • Jakmile bude nabídka vypořádána, EI plánuje navýšit základní kapitál společnosti o 13,4 milionů eur při ceně výrazně nižší, než byla cena akcie během nabídky převzetí;
  • Pokud bude dosažena požadovaná hlasovací většina, fond podnikne kroky k vytěsnění minoritních akcionářů PragmaGO, kteří nereagovali na nabídku.

 

PragmaGO působí na nebankovním finančním trhu a nabízí svým klientům produkty, jako jsou faktoring, financování nákupů a poskytování provozního a investičního kapitálu. Nabídka společnosti je šitá na míru malým a středním podnikům působícím v Polsku. Díky tomu, že PragmaGO svůj business model zakládá na automatizovaných online procesech a distribučních aliancích s řadou partnerů, nabízí svým zákazníkům širokou škálu řešení pro rychlé a efektivní zlepšení likvidity. Po třech čtvrtletích roku 2020 PragmaGO vlastnila portfolio v hodnotě 21,2 milionů eur, měla vlastní kapitál v hodnotě 8,1 milionů eur a vytvořila čistý zisk v hodnotě 0,4 milionu eur.

 

Naším cílem je stažení společnosti z varšavské burzy. Věříme, že PragmaGO potřebuje pro svůj vývoj a k plnému využití tržního potenciálu rozsáhlé kapitálové investice, které jsme ochotni poskytnout. Také chceme podpořit management společnosti našimi rozsáhlými zkušenostmi z předchozích investic ve finančním a technologickém sektoru. To vše dosáhneme efektivněji a rychleji, jakmile se PragmaGO stane soukromou společností,“ uvedl Dariusz Prończuk, managing partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto transakci.

 

K dnešnímu dni fondy spravované EI investovaly 322 milionů eur do 21 společností působících ve finančním sektoru.