Enterprise Investors investují do expanze společnosti BISAR

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), získal 40% podíl ve společnosti BISAR, rychle rostoucí společnosti zaměřené na outsourcing procesů, která má ambici z domovského trhu v Polsku expandovat do dalších středoevropských zemí.

  • Fond zainvestuje 27 miliónů eur do dalšího růstu a zahraniční expanze společnosti.
  • Dokončení transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

BISAR se specializuje na služby související s outsourcingem procesů. Společnost vznikla v roce 2015 a velmi rychle vyrostla díky dodávkám služeb velkým firmám. Postupem času si společnost vybudovala působivé portfolio renomovaných klientů z různých odvětví včetně maloobchodu, logistiky a potravinářství. Dynamický růst společnosti BISAR umocnily příznivé makroekonomické podmínky – velmi nízká míra nezaměstnanosti, nedostatek pracovníků téměř ve všech odvětvích ekonomiky a stárnutí populace. Protože tyto trendy převládají v celé Evropě, společnost BISAR už začala geografickou expanzi: začátkem tohoto roku vstoupila na rumunský trh a plánuje expandovat i na další trhy v regionu střední a východní Evropy.

BISAR věnuje zvláštní pozornost odborné přípravě svých zaměstnanců, což výrazně zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. Její provozní dokonalosti, schopnosti rychle se přizpůsobit potřebám zákazníků a vysokých standardů si obchodní partneři společnosti velmi cení. BISAR očekává za celý rok 2022 tržby ve výši 70 miliónů eur a v budoucnosti plánuje dynamický růst na základě převládajících makroekonomických trendů.

BISAR poskytuje nepostradatelné služby pro vypořádání se s rostoucím nedostatkem pracovní síly způsobeným demografickými změnami. Úroveň nezaměstnanosti je nízká a pravděpodobně taková zůstane i během očekávaného ekonomického poklesu. Jsem přesvědčený, že spolu se zakladateli dokážeme zmírnit rostoucí nerovnováhu na trhu práce v Polsku a v regionu,” řekl Sebastian Król, partner společnosti Enterprise Investors, který je zodpovědný za tuto transakci.

Člen představenstva společnosti BISAR Robert Abramek k transakci uvedl: „Pevně věříme, že spolu s našimi partnery ze společnosti Enterprise Investors dokážeme posunout BISAR na ještě vyšší úroveň. Toto nové partnerství urychlí nasazení technologických řešení, která jsme už měli naplánovaná. Vzhledem ke strategické pozici společnosti a vynikajícím vyhlídkám plánujeme zvýšit objem poskytovaných služeb pro stávající klienty a zároveň získat nové mimo polský trh.