Vstupní formulář pro PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

    SOUHLAS ZÁSTUPCE KANDIDÁTA
    Četli jsme podmínky členství uvedené ve Stanovách schválených Valnou hromadou dne 21.6.2012 a věříme, že tyto podmínky naplňujeme. Souhlasíme, že budeme dodržovat platný Etický kodex EVCA (“Code of Conduct”), který je rovněž považován za etický kodex CVCA.
    Přijímáme závazek platit roční členský příspěvek po celou dobu setrvání v Asociaci.