Abris exituje ve společnosti Cargounit

Abris CEE Mid-Market II LP fond, spravovaný Abris Capital Partners, podepsal dohodu o prodeji svého podílu ve společnosti Cargounit, největšího nezávislého pronajímatele lokomotiv v Polsku, společnosti Three Seas Initiative Investment Fund. Ukončení transakce podléhá precedensu obvyklých podmínek a očekává se, že proběhne do konce roku.
Cargounit je největší nezávislý pronajímatel lokomotiv v Polsku, který poskytuje komplexní nabídku služeb a je veden vysoce zkušeným manažerským týmem. Abris získala majoritní podíl v této společnosti v květnu 2016 a následně investovala další kapitál do rozšíření flotily. Během investic společnosti Abris společnost silně rostla, což zvýšilo výnosy a zisky více než trojnásobně. V letech 2016 až 2018 společnost Abris pomohla řídit tuto expanzi dokončením postupného získávání velkého množství lokomotiv, následovaným cílenými nákupy menších flotil v následujících letech. Během let 2018–2020 se společnost zaměřila na investice do nového vozového parku, včetně špičkových lokomotiv, a dokončila významnou zakázku spolufinancovanou EU pro pět nových lokomotiv s více systémy, určených pro intermodální přepravu.