Co je PE&VC

Private equity a venture kapitál jsou alternativní zdroje financování. Investoři se stávají spoluvlastníky firem a poskytnou jim vedle finančních zdrojů také znalosti a zkušenosti pro rozvoj byznysu.

Přínos PE&VC

Private equity a venture kapitálové fondy podporují růst a inovace českých firem. Zaměřují se především na takové firmy, které mají jedinečné nebo inovativní produkty a služby.

Členové CVCA

CVCA zastupuje zájmy téměř všech PE&VC fondů působících v ČR. Vedle toho sdružuje dalších zhruba 50 přidružených členů.

Publikace

Private Equity in CEE: Creating Value and Continued Growth.

CVCA je asociace, která zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v ČR. Členy asociace je naprostá většina fondů private equity a venture kapitálu působících v České republice (řádní členové). Vedle fondů jsou členy CVCA také společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu poskytují poradenské služby, a také banky a pojišťovny (přidružení členové).

CVCA je členem Invest Europe, evropské asociace private equity a venture kapitálu, která sdružuje fondy a národní asociace působící na evropském trhu. CVCA je také v úzkém kontaktu s asociacemi zejména v regionu CEE.

Hlavním cílem CVCA je podpora private equity a venture kapitálu, jeho rozvoj mj. prostřednictví odstraňování administrativních a legislativních bariér a také rozšiřování povědomí o možnostech a významu private equity a venture kapitálu v České republice.