SAMAK právo & daně

Adresa
Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1
+420 211 222 244
www.samak.cz
marketing@samak.cz
Kontaktní osoba

Zdeněk Mikuláš
Advokát a společník
zdenek.mikulas@samak.cz

Informace o společnosti
Poradenská skupina SAMAK je tvořena třemi sesterskými společnostmi poskytujícími v rámci jednotné společné značky komplexní služby v oborech právo, daně a účetnictví. Právní a daňová kancelář SAMAK je v současné době vedena třemi partnery, z nichž každý má více než 15 let profesionálních zkušeností v oblasti právního či daňového poradenství. Celkově je náš tým nyní tvořen téměř třiceti experty pokrývajícími široké spektrum odborností v oborech právo a daně.